ErgoClip vial

Izravno dispenziranje.Držač spremnika tare s adapterom ili bez njega, za upotrebu na automatskim vagama XPR

Vaganje izravno u tara posudice

ErgoClip čvrsto drži adapter ili spremnik da bi se osiguralo sigurno i točno dispenziranje iznimno malih količina uzoraka.

Brzo i sigurno dispenziranje

ErgoClips može se jednostavno postaviti na sve analitičke vage XPR što omogućuje dispenziranje u jednom koraku izravno u spremniku tare.

Točno vaganje

Dispenziranje izravno u spremnik tare eliminira pogreške pri prijenosu i štedi novac smanjujući gubitak uzorka.

Broj artikla: 30521808

Zahtjev za ponudu
Specifikacije - ErgoClip vial

Dodatna oprema

Potrošni materijal

Softver

Zatražite ponudu
ErgoClip vial