Učinkovit laboratorij – što je to? Saznajte kako započeti s 5S za laboratorije
Zbirka

Učinkovit laboratorij: poboljšajte učinkovitost i pojednostavnite postupke

Zbirka

Kako postići veću učinkovitost laboratorija?

Opsežna zbirka korisnih
informacija i savjeta o
uspješnom uvođenju
učinkovitog laboratorija

Što je učinkovit (engl. lean) laboratorij?

Učinkovit laboratorij je pristup upravljanju i organizaciji izveden iz načela učinkovite proizvodnje – u osnovi, pokreće ga optimizacija postupaka. Učinkovit laboratorij jest laboratorij u kojem se pažnja posvećuje dobivanju rezultata na najučinkovitiji način, u pogledu troškova i/ili brzine, s najučinkovitijim iskorištavanjem resursa. Cilj je poboljšanje ekonomske učinkovitosti organizacije. Uspjeh se mjeri postizanjem ravnoteže tri kuta „čarobnog trokuta”: kvaliteta, resursi i vrijeme.

Koje su prednosti pristupa učinkovitog laboratorija?

Moguće prednosti uvođenja i održavanja pristupa učinkovitog laboratorija sljedeće su:

 • Bolje definirani, strukturirani i kontrolirani laboratorijski postupci
 • Dosljedniji i predvidljiviji rad u laboratoriju
 • Potpuno razumijevanje kapaciteta laboratorija i potrebnih resursa
 • Znatno povećanje produktivnosti i učinkovitosti
 • Skraćeno vrijeme potrebno za izvođenje postupaka
 • Smanjeni troškovi
 • Smanjena količina postupaka u tijeku (engl. Work In Process, WIP)
 • Veća uspješnost pravilnog izvođenja iz prvog pokušaja (engl. Right First Time, RFT)
 • Veće vještine laboratorijskog osoblja
 • Kultura proaktivnog upravljanja radnim učinkom i stalna poboljšanja
 • Veća podrška klijentima

Vodič za učinkovit laboratorij


Preuzmite naš vodič za učinkovit laboratorij odmah kako biste saznali više o tome kako vam devet koraka do učinkovitog laboratorija mogu pomoći s poboljšanjem i održavanjem učinkovitosti i produktivnosti u vašem laboratoriju.

    Preuzmite „Vodič za učinkovit laboratorij”

Što je učinkovit (engl. lean) laboratorij?

Pojmovi „lean” (učinkovitost) i „lean manufacturing” (učinkovita proizvodnja) predstavljeni su 1990. godine i odnosili su se na vrlo učinkovitu filozofiju upravljanja iz Toyota Production System (TPS). Taj uspjeh u industrijskoj proizvodnji poslužio je kao nadahnuće te su razumijevanje i provedba načela učinkovitosti (engl. lean) usvojeni u mnogim industrijskim sektorima, s ciljem uklanjanja pogrešaka, smanjenja kašnjenja, smanjenja troškova i poboljšanja ukupne kvalitete proizvoda ili usluge.

Učinkovit laboratorij je pristup upravljanju i organizaciji izveden iz načela učinkovite proizvodnje – u osnovi, pokreće ga optimizacija postupaka. Učinkovit laboratorij jest laboratorij u kojem se pažnja posvećuje dobivanju rezultata na najučinkovitiji način, u pogledu troškova i/ili brzine, s najučinkovitijim iskorištavanjem resursa. Cilj je doprinijeti poboljšanju ekonomske učinkovitosti organizacije. Uspjeh se mjeri „čarobnim trokutom”, pri čemu se mora postiži ravnoteža tri kuta (Quality (kvaliteta), Resources (resursi) i Time (vrijeme)).

Mogu se postići prednosti za poslovanje izgradnjom kulture stalnih poboljšanja, od kupca do analitičara, usvajanjem novih i inovativnih ideja te poticanjem promjene načina razmišljanja i ponašanja u cijelom laboratoriju kako bi se održao učinak učinkovitog laboratorija.

Učinkovit laboratorij: poboljšajte učinkovitost i pojednostavnite postupke
Čarobni trokut učinkovitog laboratorija
Model kuće za učinkovit laboratorij
Model kuće za učinkovit laboratorij

Učinkovit laboratorij je način razmišljanja, a ne popis zadataka koje treba izvršiti!

Dostupan je Pojmovnik učinkovitog laboratorija u kojem se objašnjava značenje uobičajenih pojmova i za što se koriste.

Kako da započnem s uvođenjem učinkovitog laboratorija?

Dobro mjesto za početak je procjena trenutačnog stanja. U svrhu te procjene osmišljen je kontrolni popis koji se temelji na devet područja koja zahtijevaju poboljšanje, a koja su važna za koncept učinkovitog laboratorija:

Devet područja za poboljšanje

 1. Održavanje i optimizacija radnog mjesta s 5S
 2. Mapiranje toka vrijednosti za analizu postupaka
 3. Radno opterećenje
 4. Tijek rada u laboratoriju
 5. Upravljanje radnim učinkom
 6. Laboratorijska oprema
 7. Vještine laboratorijskog osoblja
 8. Laboratorijske kemikalije / pomoćni materijal (KANBAN)
 9. Postupci za kontinuirano poboljšanje (engl. Continuous Improvement Processes,CIP)

 

Kontrolni popis za učinkovit laboratorij provest će vas kroz tih devet tema korak po korak te ćete dobiti jasnu ideju koja područja imaju najveći potencijal za poboljšanje u vašoj situaciji:

Učinkovit laboratorij: poboljšajte učinkovitost i pojednostavnite postupke
Gdje započeti s uvođenjem učinkovitog laboratorija?

Održavanje i optimizacija radnog mjesta s 5S za laboratorije

Uobičajena početna točka za uvođenje učinkovitog pristupa je optimizacija radnog mjesta. To se opisuje kao održavanje (5S za laboratorije) u devet područja za poboljšanje.

5S za laboratorije je metoda organizacije laboratorija koja se temelji na japanskim pojmovima koji predstavljaju sljedeće:

 

Pojam metode 5S

Japanski pojam

Sažetak

Primjer

1

Razvrstavanje

Seiri

Kada ste u nedoumici, uklonite iz laboratorija!

Jesu li predmeti u laboratoriju lako dostupni i jesu li uklonjeni nepotrebni predmeti?

2

Dovođenje u red

Seiton

Mjesto za sve i sve na svom mjestu!

Jesu li alati i oprema uredni i je li ih lako pronaći?

3

Čišćenje

Seiso

Očistite i pregledajte!

Je li sve čisto i u dobrom stanju?

4

Standardizacija

Seiketsu

Donesite pravila i pridržavajte se tih pravila!

Jesu li oznake na ladicama i ormarićima dosljedne?

5

Održavanje

Shitsuke

Neka vam postupak uđe u naviku i provodite nadzor kako biste zajamčili provođenje postupka!

Redovito izvodite nadzor prema metodi 5S u laboratoriju i provedite potrebne postupke u skladu s rezultatima.

Učinkovit laboratorij: poboljšajte učinkovitost i pojednostavnite postupke
Učinkovit laboratorij u skladu s metodom Kaizen 5S

Cilj je izvođenje svakog od zadataka metode 5S na radnom mjestu u laboratoriju, uklanjanje svih nepotrebnih predmeta, razvrstavanje i pospremanje preostalih predmeta i osiguravanje veće dostupnosti i boljih ergonomskih značajki. Označite predmete i lokacije, održavajte radno mjesto čistim i trudite se smanjiti količinu otpada. Šetnjom na lokaciji (Gemba) možete identificirati sve što treba poboljšati, a nakon optimizacije novu situaciju treba održavati izvođenjem redovitog nadzora laboratorija u skladu s metodom 5S.

Download the 5S Audit Checklist

Mapiranje toka vrijednosti za analizu postupaka

Mapiranje toka vrijednosti važna je tehnika čija je svrha izdvojiti specifični tijek rada ili postupak koji se mogu poboljšati. Cilj mapiranja toka vrijednost je identificirati, analizirati i klasificirati svaki korak u određenom postupku. Svaki se korak klasificira u jednu od tri kategorije, prema vrijednosti koju dodaje postupku:

 • Dodaje vrijednost
 • Ne dodaje vrijednost, ali neophodan je
 • Ne dodaje vrijednost i nepotreban je

 

Cilj je zatim povećati broj koraka koji dodaju vrijednost te smanjiti ili ukloniti korake koji ne dodaju vrijednost. Svaki nepotreban korak (gubitak) treba ukloniti kad god je to moguće.

U drugom dijelu webinara o učinkovitom laboratoriju navodi se više informacija o mapiranju toka vrijednosti, uključujući primjere iz prakse za primjenu te tehnike u postupcima analitičkog laboratorija radi povećanja produktivnosti.

Učinkovit laboratorij: poboljšajte učinkovitost i pojednostavnite postupke
Mapiranje toka vrijednosti

Uklanjanje gubitaka (Muda)

Načela učinkovitosti također se mogu definirati kao sustavna metoda za uklanjanje gubitaka (muda) u proizvodnom sustavu. To uključuje gubitke nastale zbog preopterećenja (muri) i gubitke nastale zbog neujednačenog radnog opterećenja (mura).

U poslovnom okruženju, obično se spominje 7 vrsta gubitaka (muda). Nekad se također uključuje 8. pojam i koristi se akronim „DOWNTIME” (zastoji) kao pomoć za prisjećanje tih 8 vrsta gubitaka (muda), kao što je navedeno u nastavku:

DNeispravnosti (engl. defects)
O
Hiperprodukcija (engl. over-production)
W
Vrijeme čekanja (engl. waiting time)
N
Neiskorišteni talent zaposlenika (vještine) (engl. mon-utilised employee talent (skills))*
T
Transport
I
Zalihe (engl. inventory)
MPomicanje (engl. motion)
EPrekomjerna obrada (složeni postupci) (engl. excessive processing (complex processes))

* Ovaj pojam ne uključuje se na popis 7 uobičajenih vrsta gubitaka (muda)

U Vodiču kroz 8 uobičajenih vrsta gubitaka u laboratoriju opisuje se kako prepoznati i ukloniti 8 vrsta gubitaka u laboratorijskom okruženju.

Činjenice o učinkovitom laboratoriju

1. Glavni cilj učinkovitog laboratorija je optimizacija postupaka.

 • Cilj je ukloniti korake u tijeku rada kojima se gubi vrijeme.
 • Glavni cilj učinkovitog laboratorija nije otpuštanje osoblja ni rad u laboratoriju s manjim brojem zaposlenika.

2. Učinkovit pristup može se primijeniti na svaku organizaciju, neovisno o tome koliko je velika ili mala.

 • Načela učinkovite proizvodnje mogu dovesti do značajnih poboljšanja u laboratoriju: pojednostavljeni postupci; skraćeno vrijeme potrebno za postupke i povećana produktivnost u laboratoriju.  To je moguće primijeniti svugdje!

3. Metode i alati za postizanje učinkovitosti mogu se primijeniti u novim i postojećim laboratorijima.

 • Pristup učinkovitog laboratorija vrlo je djelotvoran kada se primjenjuje na fazu dizajna i izgradnje novog laboratorija.
 • Međutim, jednako je bitan kada se koristi za poboljšanje postojećih tijekova rada i postupaka u već uspostavljenim laboratorijima.

Pogledajte prvi dio webinara o učinkovitom laboratoriju za uvod u načela učinkovitog laboratorija i primjere kako je tvrtka Mettler Toledo uvela alate i metode učinkovitosti u proizvodne postupke.

 

Detaljnije informacije o učinkovitom laboratoriju i teme vezane uz metodu 5S u laboratoriju možete pronaći u:

 

dokumentima