Automatsko dispenziranje praškastih proizvoda za farmaceutsku i biotehnološku industriju – studija konzorcija ETC
Analiza slučaja

Automatsko dispenziranje praškastih proizvoda za farmaceutsku i biotehnološku industriju

Analiza slučaja

Otklanjanje uskih grla kod vaganja u laboratoriju

Jednostavno automatsko dispenziranje praškastih proizvoda za primjenu u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji
Jednostavno automatsko dispenziranje praškastih proizvoda za primjenu u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji

Automatsko dispenziranje praškastih proizvoda u laboratorijima za istraživanje i razvoj u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji može povećati učinkovitost postupaka s velikim brzinama protoka, kao što su probir i formulacija. Dispenziranje malih definiranih količina praškastih proizvoda važan je korak u većini laboratorija za istraživanje i razvoj u farmaceutskoj industriji i njegovo se ručno izvođenje trenutačno smatra uskim grlom.Kako bi istražio ovaj problem, konzorcij Enabling Technologies Consortium (ETC) proveo je studiju vrednovanja za procjenjivanje mogućnosti postojećih sustava za dispenziranje praškastih proizvoda. 

Rezultati studije konzorcija ETC istaknuli su dojmljive mogućnosti sustava Quantos vezane uz njegovu tehnologiju automatskog dispenziranja praškastih proizvoda. Utvrđeno je da je sustav Quantos: 

TOČAN

  • Točno dispenziranje sedam odabranih referentnih praškastih proizvoda, na svim lokacijama ispitivanja i unatoč nizu zahtjevnih fizikalnih svojstava i svojstava toka.
  • U odnosu na druge sustave, osobito je dojmljiv pri 2 mg, najmanjoj ispitanoj ciljnoj težini dispenziranja.

JEDNOSTAVAN ZA UPORABU

  • Uspješno dispenziranje praškastih proizvoda postignuto je primjenom standardne dozirne glave i standardnih parametara.
  • Vrijeme postavljanja i optimizacija parametara doziranja za različite praškaste proizvode nisu bili potrebni, a sustavom nije trebao rukovati stručni korisnik.
  • Sustav Quantos toliko je jednostavan za uporabu da ga svatko u laboratoriju može koristiti za niz zadataka i ne upotrebljava se samo kao specijalizirani sustav. 

SIGURAN

  • Postojano točni i pouzdani rezultati na svim lokacijama ispitivanja u laboratoriju, izolatoru s rukavicama, digestoru, izolatoru za pročišćavanje i sustavu lokalne ispušne ventilacije (eng. local exhaust ventilation, LEV), čime je dokazano da je moguć siguran rad sustava Quantos u bilo kojem prikladnom sustavu izolacije kako bi se izlaganje korisnika praškastim proizvodima koje treba dispenzirati svelo na najmanju moguću mjeru.
Grafikon automatskog dispenziranja praškastih proizvoda u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji

Iako je uporaba robota za rukovanje tekućinama ustaljena praksa u farmaceutskom razvoju, u prošlosti je automatsko dispenziranje praškastih proizvoda bilo mnogo zahtjevnije. Takvi se sustavi i dalje često smatraju specijaliziranim sustavima, prikladnima samo za manji broj vrsta praškastih proizvoda ili složenima za uporabu, koji zahtijevaju obučene stručne korisnike i sate strpljivog postavljanja svake pojedine vrste praškastog proizvoda.  

U ovoj studiji slučaja utvrđeno je da je sustav za automatsko dispenziranje praškastih proizvoda Quantos, koji je komercijalno dostupan od 2008. godine, prikladan
za niz različitih vrsta praškastih proizvoda, čak i onih s ekstremnim fizikalnim svojstvima. Točne rezultate moguće je postići bez vremena postavljanja ili optimizacije za određenu vrstu praškastog proizvoda te bez obučavanja stručnog korisnika. Quantos se može koristiti kao sustav za opću primjenu u laboratoriju uz lak pristup i jednostavnost uporabe za svo laboratorijsko osoblje.Također nudi značajne sigurnosne prednosti u pogledu smanjenja izloženosti korisnika, i što je najvažnije, može pomoći otkloniti uska grla u zadacima probira i formulacije laboratorija za istraživanje i razvoj u farmaceutskoj industriji.

Studija vrednovanja koju je proveo konzorcij Enabling Technologies Consortium (ETC) demonstrira razinu uspješnosti tehnologije dispenziranja praškastih proizvoda sustava Quantos u rukovanju sedam referentnih praškastih proizvoda koje je teško karakterizirati, u zahtjevnom okruženju sustava izolacije i pri rasponu ciljnih težina dispenziranja od 2 – 50 mg. Rezultati su predstavljeni na konferenciji Pittcon u ožujku 2018. godine.

Ukratko, Quantos je točan i siguran sustav jednostavan za uporabu za dispenziranje praškastih proizvoda, koji omogućava rukovanje nizom različitih vrsta praškastih proizvoda i prikladan za uporabu u različitim sustavima izolacije, koji može pomoći otkloniti uskih grla u mnogim laboratorijskim primjenama u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji.  

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.