Større produktsikkerhed efter Clean-in-Place - METTLER TOLEDO

Større produktsikkerhed efter Clean-in-Place

Større produktsikkerhed efter Clean-in-Place
Større produktsikkerhed efter Clean-in-Place

Ledningsevnemåling er en glimrende indikator for kontaminanter. En enkelt ledningsevnesensor til Clean-in-Place-overvågning kan sikre produktsikkerheden.

Ved afslutningen af en CIP-proces (Clean-in-Place) tager mange anlæg manuelt prøver at væsken for at sikre, at linjen er korrekt skyllet. For at hindre, at tid bruges på at tage flere prøver, har teknikere tendens til at vente, indtil de er rimelig sikre på, at den ætsende renseløsning er blevet grundigt gennemskyllet. Dette kan betyde, at prøven er taget nogen tid efter, at skylning ikke længere er påkrævet, hvilket resulterer i vandspild og reduceret produktionsoppetid.

Én sensor for medium til høj ledningsevne
In-line-ledningsevnemåling er en glimrende indikator for kontaminanter i ferskvand. Den kan også bruges til at overvåge koncentrationen af ætsemiddel under CIP for at bekræfte, at rengøringsvæsken har tilstrækkelig styrke.

METTLER TOLEDOs InPro 7108 er blevet designet til ledningsevnemålinger gennem hele CIP-processen. WideRange-teknologi betyder, at en enkelt InPro 7108 præcist kan måle ætsemiddelkoncentrationen samt bekræfte fraværet af ætsemiddel efter skylning.

Med data fra den indbyggede temperatursensor kan den tilsluttede transmitter justere ledningsevnesignalet, så den rigtige ledningsevnemåling vises.

Beskyt produktkvalitet
Bekræftelse af, at skylning er gennemført i det øjeblik, det sker, minimerer vandforbruget, giver mulighed for øget produktion og hindrer, at rengøringsvæsken forurener produktet.

Hvis du ønsker at øge effektiviteten af dine CIP-processer, kan du besøge:

www.mt.com/conductivity

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.