Ultramikrovægte

Ultramikrovægte

Når der skal vejes helt til grænsen

En ultramikrovægt er en mikrovægt med en læsbarhed på 7 decimaler. En vejecelle, der er den bedste i sin klasse, sætter vægten i stand til at præstere en suveræn ydeevne, som gør ultramikrovægte til nogle af de mest nøjagtige vægte på markedet. Med kapaciteter på op til 6,1 g og en minimumsvægt af prøverne på kun 30 µg (0,03 mg) er ultramikrovægte et uundværligt redskab i lægemiddelindustrien, inden for bioteknologi og i andre brancher, hvor der anvendes meget små prøvestørrelser af sjældne, giftige eller potente stoffer.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Fordele

43 27 08 00
Ring service

Læs mere om vores serviceydelser – skræddersyet til dit udstyr

Vi yder support og service på dit måleudstyr i hele dets levetid, lige fra installation til forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation af udstyret.

FAQ

Hvad er en ultramikrovægt?

Definition af ultramikrovægt: En ultramikrovægt er et særdeles præcist vejeinstrument med en læsbarhed på syv decimaler (0,1 µg). Ultramikrovægte er den perfekte løsning til bestemmelse af vægten af ekstraordinært små mængder stof, ofte i mikrogram-vejeområdet. Den meget følsomme vejecelle i en ultramikrovægt gør det muligt at veje prøver med en vægt på ned til 30 µg med uovertruffen nøjagtighed.

Se vores video af, hvordan man forbereder prøver med en XPR-ultramikrovægt.

Hvad bruges en ultramikrovægt til?

Applikationer, der involverer vejning af meget små prøver med høj nøjagtighed, nødvendiggør typisk brugen af en ultramikrovægt. Ved vejning på en ultramikrovægt er der kun behov for de allermindste mængder. Det er særlig vigtigt, ikke kun når stofferne er sjældne eller dyre, men også, når de er giftige eller har potente fysiologiske effekter. Det er både mere sikkert for brugeren af ultramikrovægten og mere økonomisk. Faktisk kan besparelsen ved at bruge ultramikroprøver på kort tid betale for selve ultramikrovægten. Ultramikrovægte anvendes til en række anvendelser, herunder kvalitetssikring og testning af produkter. Hyppige anvendelser af ultramikrovægte omfatter bestemmelse af partikulært stof ved emissionstestning (filtervejning), askedannelse eller forbrænding, måling af belægninger og kontrol af spildmængder.

Besøg vores applikationsbibliotek for at blive klogere på vejning med en ultramikrovægt.

Her kan du også se vores applikationsvideoer om ultramikrovægte

Emissionstestning – gravimetrisk bestemmelse af partikulært stof

Emissionstestning – gravimetrisk bestemmelse af partikulært stof

Emissionstestning – gravimetrisk bestemmelse af partikulært stof

Emissionstestning – gravimetrisk bestemmelse af partikulært stof

Emissionstestning – gravimetrisk bestemmelse af partikulært stof

Emissionstestning – gravimetrisk bestemmelse af partikulært stof

Hvilken ultramikrovægt er den rette for mig?

Der er nogle væsentlige faktorer, man skal overveje, når man skal vælge den rette ultramikrovægt til en given applikation:

  1. Hvad er den mindste mængde, du skal veje?
  2. Hvad er den største mængde, du skal veje?
  3. Hvor præcist har du behov for at veje? (Hvad er den acceptable procestolerance?).
  4. Hvad vil de negative konsekvenser være af et forkert vejeresultat? (Hvad er procesrisikoen?).

 

Desuden er det vigtigt at forstå usikkerhed, hvis du vil være sikker på at få nøjagtige resultater og undgå fejl. Der er en vis usikkerhed knyttet til enhver vægtmåling på en ultramikrovægt – eller på enhver vægt, for den sags skyld. I den lavere ende af vejeintervallet på en ultramikrovægt skyldes usikkerheden næsten udelukkende gentagelsesnøjagtigheden. Det skal bemærkes, at det er gentagelsesnøjagtigheden, der definerer nøjagtigheden af et vejeinstrument, ikke læsbarheden. Læsbarheden er den mindste vægtforskel, som kan bestemmes på ultramikrovægten. Den mindste vægt, der kan vejes på en ultramikrovægt, kaldes vægtens minimumsvægt. Under minimumsvægten er usikkerheden for stor til, at man kan fæste lid til vejeresultaterne. En ultramikrovægts minimumsvægt afhænger også af procestolerancerne og af procesrisikoen.

METTLER TOLEDO tilbyder en gratis service ved navn GWP® Recommendation, som sikrer, at du vælger den rette ultramikrovægt ud fra dine individuelle anvendelsesområder og nøjagtighedsbehov. Bed din lokale repræsentant om flere oplysninger.

Sådan vejer man på en ultramikrovægt.

Når man udfører vejninger på en ultramikrovægt, er det vigtigt altid at have handsker på. Hvis du berører redskaber, beholdere eller prøver med dine bare hænder, kan der blive overført fedt og snavs, som kan påvirke vejeresultatet. Det anbefales at benytte en mikropincet til at overføre genstande til og fra vejekammeret på ultramikrovægten med. Du starter vejeprocessen på din ultramikrovægt ved først at trykke på nulstillingsknappen. Åbn lugen i trækafskærmningen, og anbring forsigtigt vejebeholderen på vejepladen. Luk lugen i trækafskærmningen, og vent, indtil vægtaflæsningen på displayet stabiliserer sig. Tryk nu på taraknappen. Når du har doseret prøven, skal du lukke lugen i trækafskærmningen og igen vente, indtil aflæsningen stabiliserer sig. Undgå at berøre vægten eller bordet, mens vægtaflæsningen stabiliserer sig, da ultramikrovægte er særdeles følsomme over for bevægelser. Gentag doseringsproceduren, indtil du har nået målvægten, og skriv derefter nettovægten ned, som den fremgår af vægtens display. Rengør ultramikrovægten og arbejdsområdet omkring den samt alle de redskaber og det udstyr, du har brugt, efter hver brug.

Se vores video, som forklarer, hvordan man udfører vejninger på en ultramikrovægt.

XPR-ultramikrovægte har indbyggede infrarøde sensorer, der gør det muligt at åbne og lukke lugen blot med en håndbevægelse. Det hjælper med at få vejeprocesserne til at gå hurtigere og minimerer vibrationer.

Hvordan kan jeg undgå ustabile vægtaflæsninger på min ultramikrovægt?

Ultramikrovægte har en usædvanligt følsom vejecelle. Derfor kan enhver interaktion fra brugeren eller den mindste forstyrrelse i omgivelserne påvirke målestabiliteten. Alle kilder til vibrationer bør derfor undgås. En ultramikrovægts vejepræstationer kan også blive påvirket af luftstrømme, støv og temperaturudsving. Ultramikrovægte bør derfor installeres på steder, hvor fugtigheden og omgivelsernes temperatur kan holdes konstant. Det skal undgås at installere en ultramikrovægt tæt på vinduer, døre, udluftning og på steder, hvor mange mennesker passerer.

Ideelt set bør din ultramikrovægt placeres på et dertil beregnet vejebord, der er optimeret til ultramikrovægte og befinder sig i et område, hvor der ikke færdes mange mennesker, og hvor der ikke opstår træk. Første gang du tænder din ultramikrovægt, anbefales det, at du venter mindst et par timer, før du bruger den, for at give temperaturen mulighed for at stabilisere sig.

Temperaturforskelle i vejekammeret kan medføre konvektion, som påvirker vejeresultaterne negativt. Det sker, når prøven eller beholderen ikke har samme temperatur som vejekammeret. For at afhjælpe problemet kan du håndtere prøver og beholdere med en pincet for at forhindre varmeoverførsel fra dine hænder, og du bør give prøver, beholdere og værktøj lov til at akklimatisere sig til stuetemperatur før brug.

Vores gratis vejledning i mikrovejning indeholder praktiske tips og gode råd, der kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af din mikrovægt.

Hvordan kan jeg beskytte mig selv, når jeg vejer giftige og potente stoffer på min mikrovægt?

Mange af de stoffer, du kan komme til at arbejde med, kan være giftige og udgøre en risiko for dit helbred, især hvis du anvender din mikrovægt i mikrobiologiske og farmaceutiske miljøer. Når du arbejder med giftige eller potente stoffer, skal du altid benytte passende værnemidler. Der skal forefindes sikkerhedsprocedurer, ikke kun for at beskytte medarbejderne, men også for at sikre, at prøver ikke bliver kontamineret eller kontaminerer andre prøver, mikrovægte eller omgivelserne.

Denne video viser, hvordan METTLER TOLEDOs mikrovægte understøtter sikker vejning.

Emissionstestning – gravimetrisk bestemmelse af partikulært stof

Emissionstestning – gravimetrisk bestemmelse af partikulært stof

Vores gratis white paper indeholder yderligere oplysninger om, hvordan man beskytter sig, når man vejer farlige stoffer.

Hvordan kalibrerer og justerer jeg min ultramikrovægt? Og hvad med rutinetestning af ultramikrovægte?

XPR-ultramikrovægte er udstyret med METTLER TOLEDOs proFACT-teknologi, som sikrer konstant vejenøjagtighed. proFACT justerer automatisk vægten, når der sker en ændring i den omgivende temperatur.

Kalibreringsprocessen indebærer også en vurdering af din ultramikrovægts ydeevne. Kalibrering af ultramikrovægte bør kun foretages af en autoriseret kalibreringstekniker.

Som led i kalibreringsservicen for ultramikrovægten vil teknikeren som regel foretage eventuelle nødvendige justeringer og bestemme vægtens minimumsvægt. Som afslutning på kalibreringen dokumenteres alle testresultater i et kalibreringscertifikat, der bekræfter, at ultramikrovægten præsterer som forventet. Kalibreringscertifikatet er nødvendigt for at dokumentere resultaternes sporbarhed.

I perioden mellem kalibreringer er det afgørende, at brugeren foretager rutinetestning, da testen vil give en tidlig advarsel om eventuelle afvigelser i ultramikrovægtens ydeevne, som kan føre til, at vejeresultaterne ikke lever op til nøjagtighedskravene.

METTLER TOLEDOs Good Weighing Practice™ (GWP®) er en global videnskabelig standard for sikker udvælgelse, kalibrering og betjening af vejeudstyr. Vores service GWP® Verification angiver en tidsplan for ydeevneverificering specifikt for din ultramikrovægt og dine applikationer. Det omfatter kalibreringshyppighed, testfrekvens, testmetoder og testlodder, som alt sammen specificeres i auditsikker dokumentation.

Du kan blive klogere på, hvorfor det er så vigtigt at kalibrere din ultramikrovægt, ved at læse vores ofte stillede spørgsmål om kalibrering.