Pipettekalibrering og -test
 
Menu
Pipettekalibrering

Pipettekontrol og pipettekalibrering

Individuelle løsninger fra pipettetestning til kalibreringsservice

Ofte stillede spørgsmål om kalibrering og kontrol af pipetter

Herunder finder du svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende pipettekontrol og -kalibrering samt god pipetteringspraksis.

Herunder finder du svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende pipettekontrol og -kalibrering samt god pipetteringspraksis.


Hvad er en pipette?

En pipette er et laboratorieredskab, der overfører små mængder afmålt væske meget nøjagtigt ved at suge væsken op og afdryppe den. De fleste pipetter er i dag stempelpipetter, der skaber et delvist vakuum oven over væsken for at suge den op, hvorved kontakt med mekanismen undgås.

Mere: Rainin-pipetter

Hvad er en kalibreret pipette?

En pipette er kalibreret, når den forventede volumen og den faktiske volumen, som pipetten leverer, bedømmes sammen med den tilhørende måleusikkerhed af en akkrediteret institution. Formålet er at påvise, om pipetten stadig overholder produktions- eller ISO 8655-specifikationerne, så den leverer nøjagtige resultater. Pipetter, der ligger uden for toleranceområdet, kan ofte serviceres, justeres og genkalibreres.
Mere: Rainin pipetteservice

Hvor bruges en pipette?

Stempelpipetter bruges typisk i kemi, biologi samt kliniske og medicinske sammenhænge, hvor væskemængder skal tages op og overføres, ofte i små og præcise mængder, til yderligere fortynding, forskning og analyse.

Hvordan bruges en pipette?

Her omtales nogle meget almindelige pipetteringsteknikker og -fejl ved brug af stempelpipetter, og hvordan man kan undgå dem.

 1. Forkert dybde ved neddypning af spidsen
  Den korrekte dybde ved neddypning af spidsen kan forbedre nøjagtigheden med op til 5 %. Spidsen skal neddyppes 1-2 mm for mikropipetter og op til 3-6 mm for normale pipetter, afhængig af spidsstørrelsen. Hvis spidsen neddyppes for dybt, komprimeres volumen af luften i spidsen, hvilket bevirker, at der opsuges for meget væske.

 2. Forkert pipetteringsvinkel
  Neddypningsvinklen af pipettespidsen i væsken skal være så tæt på lodret som muligt og må ikke afvige mere end 20 grader fra lodret. En mere horisontal vinkel vil bevirke, at der trækkes for meget væske ind i spidsen, hvilket resulterer i en unøjagtig opsugning. For eksempel kan en vinkel på 30 grader fra lodret medføre, at op til 0,7 % for meget væske opsuges.

 3. Uensartet afdrypning
  Der kan opnås større nøjagtighed og reproducerbarhed mellem de enkelte væskemængder, hvis det sikres, at den sidste tilbageværende dråbe afdryppes fuldstændig og ikke hænger fast i spidsen. Til de fleste formål anbefales det at afdryppe med spidsen hvilende mod beholderens væg, da det reducerer eller eliminerer mængden af væske, der forbliver i spidsen. Denne teknik kan forbedre nøjagtigheden med 1 % eller mere.

 4. Manglende forskylning
  Afdrypning af væske fra en pipette efterlader et lag af væsken på spidsen, hvilket får den afdryppede volumen til at være en smule mindre, end den burde være. Hvis den nye spids forskylles mindst to gange med den væske, der skal bruges, vil indersiden af spidsen blive konditioneret.

 5. Uensartet pipetteringsrytme
  Brug en ensartet pipetteringsrytme, hver gang der trækkes væske op Undgå hastværk eller hurtig arbejdsgang, og kom ind i en rytme for hvert trin i pipetteringscyklussen.

  Mere: God pipetteringspraksis

Hvordan kontrolleres pipettepræcision?

Pipettepræcision bør kontrolleres med jævne mellemrum mellem kalibreringerne for at undgå resultater uden for toleranceområdet mellem kalibreringerne. For at kontrollere pipetten skal mindst den nominelle værdi afdryppes i et bæger på en præcis analysevægt mindst 4-6 gange, hvorved gennemsnitsvolumen og -afvigelse kan beregnes ved hjælp af ISO 8655-formlerne. Vægte med indbygget applikations- eller pc-software kan automatisk give et godkendt eller ikke godkendt resultat inden for få sekunder.

Mere: Pipettekontrol

Hvordan kontrolleres pipettekalibrering?

Pipettepræcision bør kontrolleres med jævne mellemrum mellem kalibreringerne for at undgå resultater uden for toleranceområdet mellem kalibreringerne. For at kontrollere pipetten skal mindst den nominelle værdi afdryppes i et bæger på en præcis analysevægt mindst 4-6 gange, hvorved gennemsnitsvolumen og -afvigelse kan beregnes ved hjælp af ISO 8655-formlerne. Vægte med indbygget applikations- eller pc-software kan automatisk give et godkendt eller ikke godkendt resultat inden for få sekunder.  

Hvorfor er pipettekalibrering vigtig?

En pipettekalibrering viser forskellen mellem forventet og faktisk volumen, som skal være inden for en given tolerance. Hvis den er uden for toleranceområdet, kan det resultere i forkerte fortyndinger og endda forkerte analyseresultater. Som følge heraf kan resultaterne ikke reproduceres, og hele analysen skal gøres om. For på et tidligt tidspunkt at kunne opdage en pipette, der ligger uden for toleranceområdet, anbefales det også at kontrollere pipettepræcisionen mellem kalibreringerne for at undgå, at afvigelsen først opdages ved næste kalibrering.

Hvad er pipettekalibrering?

Ved pipettekalibrering bedømmes den forventede volumen og den faktiske volumen, som pipetten leverer, sammen med den tilhørende måleusikkerhed af en akkrediteret institution. Formålet er at påvise, om pipetten stadig overholder produktions- eller ISO 8655-specifikationerne, så den leverer nøjagtige resultater. Pipetter, der ligger uden for toleranceområdet, kan ofte serviceres, justeres og genkalibreres.

Hvordan rengøres en pipette?

Før man begynder rengøringen, bør man altid konsultere brugervejledningen, da materialets modstandsdygtighed kan variere alt efter fabrikat. Stempelpipetter skilles ad for at opnå en grundig rengøring. Spidsudstøderen og cylinderen kan ofte nemt skrues af med håndkraft for at åbne pipetten. Vær forsigtig: Fjedertrykket kan bevirke, at dele springer af. Delene kan typisk rengøres med en klud opvredet i mild sæbe med demineraliseret vand eller ved hjælp af en isopropylalkohol- eller ethanolopløsning. Undgå, at væsker løber ind i skaftet, også under pipettering, for at undgå kontaminering af stempel og pakning. Hvis der er behov for sterilisering eller autoklavering: Se manualen for at få oplysninger om, hvorvidt og hvordan dette er muligt for den ønskede pipettemodel. Efter rengøring skal det kontrolleres, om pipetten er inden for tolerance. Typisk udfører pipetteserviceteknikeren kalibrering efter service for at verificere og bekræfte, at pipetten er inden for tolerance.

Pipette Check Solution
Pipette Calibration Procedure

Pipette Check

Pipette Calibration

Solutions that enable Quick Check within minutes up to daily decicated performance checks supported by RFID and software that track the status of your pipette anytime anywhere.
METTLER TOLEDO's weighing reputation combined with process oriented software result in efficient, reliable and compliant pipette calibration process according ISO8655.
Technical Specifications
Capacity up to 220 g and Readability to 0.01mg
Pipette check range
20 µl to 10 ml
Evaporation Trap
Avoid evaporation for better results
Guided Operating
For fast and consistent pipette checks
GPP - Good Pipette Practice
Regulary checks according SOP are done quickly within minutes
RIFD Pipette tracking
For faster and reliable checking of pipettes
Technical Specifications
Capacity up to 220g and Readability up to 1µg
Pipette Calibration range
1 µl to 10 ml
Motion sensor trap lid
For best reproducible results even with micro pipettes
Process Operation
Professional and with audit trial using Calibry software
Regulary Compliance
Fulfills ISO8655 or other defined custom methodes
Reporting
Create traceable compliant reports with Calibry software
Pipette Check Solution

Solutions that enable Quick Check within minutes up to daily decicated performance checks supported by RFID and software that track the status of your pipette anytime anywhere.

Pipette Calibration Procedure

METTLER TOLEDO's weighing reputation combined with process oriented software result in efficient, reliable and compliant pipette calibration process according ISO8655.

Services

43 27 08 00
Ring service

Læs mere om vores service – skræddersyet til dit udstyr

Vi yder support og service på dit måleudstyr i hele dets levetid, lige fra installation, forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation.

Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.