pH-bufferstandard- og elektrolytopløsninger for at forbedre nøjagtigheden

pH-buffer, -standard og -elektrolyt

Kalibrering, opbevaring og vedligeholdelse gøres nemt

Vælg venligst buffer, standard eller elektrolyt:

pH-buffer
pH-elektrolyt
Ledningsevnestandard

pH-buffer

pH elektrolyt- og vedligeholdelsesopløsninger

Ledningsevnestandarder

Sporbare tekniske buffere, certificerede buffere og NIST/DIN-buffere med høj præcision til din regelmæssige pH-kalibrering, som fås i praktiske flasker eller brugervenlige blade.
Alle opløsninger, der er nødvendige for at opbevare og vedligeholde dine pH-sensorer for at sikre nøjagtige målinger og maksimere sensorens levetid.
NIST-sporbare standarder til at dække en bred vifte af ledningsevnekalibreringer og -verificeringer, som fås i praktiske flasker eller brugervenlige engangsblade.
pH-buffer, -standard og -elektrolyt
pH-buffer, -standard og -elektrolyt
pH-buffer, -standard og -elektrolyt

Opløsning til ion-selektive elektroder

ORP-buffere

Standard for opløst ilt

Alle opløsninger, som er nødvendige for vellykkede bestemmelser af ionkoncentration – fra elektrolytter, justeringsopløsninger for ionstyrke til kalibreringsstandarder.
ORP-buffere af høj kvalitet til en nem verificering af din sensor.
Nul-ilt-tabletter muliggør nem standardforberedelse og er ideelle til sensorkalibrering, -verificering og -konditionering ved lave niveauer af opløst ilt.
pH-buffer

Sporbare tekniske buffere, certificerede buffere og NIST/DIN-buffere med høj præcision til din regelmæssige pH-kalibrering, som fås i praktiske flasker eller brugervenlige blade.

pH-elektrolyt

Alle opløsninger, der er nødvendige for at opbevare og vedligeholde dine pH-sensorer for at sikre nøjagtige målinger og maksimere sensorens levetid.

Ledningsevnestandard

NIST-sporbare standarder til at dække en bred vifte af ledningsevnekalibreringer og -verificeringer, som fås i praktiske flasker eller brugervenlige engangsblade.

pH-buffer, -standard og -elektrolyt

Alle opløsninger, som er nødvendige for vellykkede bestemmelser af ionkoncentration – fra elektrolytter, justeringsopløsninger for ionstyrke til kalibreringsstandarder.

pH-buffer, -standard og -elektrolyt

ORP-buffere af høj kvalitet til en nem verificering af din sensor.

pH-buffer, -standard og -elektrolyt

Nul-ilt-tabletter muliggør nem standardforberedelse og er ideelle til sensorkalibrering, -verificering og -konditionering ved lave niveauer af opløst ilt.

Vælg venligst buffer, standard eller elektrolyt:

pH-buffer
pH-elektrolyt
Ledningsevnestandard

pH-buffer

pH elektrolyt- og vedligeholdelsesopløsninger

Ledningsevnestandarder

Sporbare tekniske buffere, certificerede buffere og NIST/DIN-buffere med høj præcision til din regelmæssige pH-kalibrering, som fås i praktiske flasker eller brugervenlige blade.
Alle opløsninger, der er nødvendige for at opbevare og vedligeholde dine pH-sensorer for at sikre nøjagtige målinger og maksimere sensorens levetid.
NIST-sporbare standarder til at dække en bred vifte af ledningsevnekalibreringer og -verificeringer, som fås i praktiske flasker eller brugervenlige engangsblade.
pH-buffer, -standard og -elektrolyt
pH-buffer, -standard og -elektrolyt
pH-buffer, -standard og -elektrolyt

Opløsning til ion-selektive elektroder

ORP-buffere

Standard for opløst ilt

Alle opløsninger, som er nødvendige for vellykkede bestemmelser af ionkoncentration – fra elektrolytter, justeringsopløsninger for ionstyrke til kalibreringsstandarder.
ORP-buffere af høj kvalitet til en nem verificering af din sensor.
Nul-ilt-tabletter muliggør nem standardforberedelse og er ideelle til sensorkalibrering, -verificering og -konditionering ved lave niveauer af opløst ilt.
pH-buffer

Sporbare tekniske buffere, certificerede buffere og NIST/DIN-buffere med høj præcision til din regelmæssige pH-kalibrering, som fås i praktiske flasker eller brugervenlige blade.

pH-elektrolyt

Alle opløsninger, der er nødvendige for at opbevare og vedligeholde dine pH-sensorer for at sikre nøjagtige målinger og maksimere sensorens levetid.

Ledningsevnestandard

NIST-sporbare standarder til at dække en bred vifte af ledningsevnekalibreringer og -verificeringer, som fås i praktiske flasker eller brugervenlige engangsblade.

pH-buffer, -standard og -elektrolyt

Alle opløsninger, som er nødvendige for vellykkede bestemmelser af ionkoncentration – fra elektrolytter, justeringsopløsninger for ionstyrke til kalibreringsstandarder.

pH-buffer, -standard og -elektrolyt

ORP-buffere af høj kvalitet til en nem verificering af din sensor.

pH-buffer, -standard og -elektrolyt

Nul-ilt-tabletter muliggør nem standardforberedelse og er ideelle til sensorkalibrering, -verificering og -konditionering ved lave niveauer af opløst ilt.

Publikationer

OSS

Hvorfor skal du bruge pH-buffer-, standard- og elektrolytopløsninger?

Nøjagtige opløsninger er grundlaget for gode måleresultater. Man bør altid bruge opløsninger af høj kvalitet til sensorkalibrering- og vedligeholdelse. Vi garanterer maksimal sporbarhed ved at levere individuelle testcertifikater for hver opløsning. Vores ekspansive tilbud vil sikre målepræcision og overholdelse i regulerede industrier, samtidig med at det øger driftstiden ved at udvide din sensors levetid. Find den rigtige opløsning til bestemmelse af pH, ledningsevne, ionkoncentration, ORP og opløst ilt.

Hvordan kan jeg optimere brugen af mine pH-buffer-, standard- og elektrolytopløsninger?

Kvaliteten af en opløsning er kun garanteret for uåbnede flasker, der endnu ikke er udløbet.

Følgende tips hjælper med at optimere brugen af pH-buffer-, standard- og elektrolytopløsninger efter åbning og under brug i laboratoriet. Friske kalibreringsopløsninger minimerer måleusikkerheden og optimerer dermed reproducerbarheden af resultaterne:

  • Noter datoen på flasken, når pH-buffer-, standard- og elektrolytopløsningerne åbnes for første gang.
  • Hold hele tiden flaskerne tæt forseglet
  • Hæld aldrig dispenseret pH-buffer-, standard- og elektrolyopløsning tilbage i den oprindelige flaske.
  • Sørg for, at flasker, der indeholder kalibreringsopløsning, ikke er kontaminerede.
  • Udskift pH-buffer-, standard- og elektrolytopløsninger, der har nået udløbsdatoen eller kan være kontaminerede.

Hvor kan jeg få et certifikat eller et materialesikkerhedsdatablad for opløsningerne?

Certifikaterne for alle kalibreringsopløsninger og mange elektrolytter kan downloades på www.mt.com/buffer. De respektive materialesikkerhedsdatablade er tilgængelige på www.mt.com/msds.

Hvad er referenceelektrolyt?

Referenceelektrolytten sikrer en stabil signaloverførsel. Det lukker el-kredsløbet. På grund af dens høje ionkoncentration fører referenceelektrolytten det elektroniske signal fra referenceelementet (hovedsageligt Ag/AgCl) til det målte medium og lukker dermed pH-målesystemets elektroniske kredsløb.

Hvordan skal jeg rengøre min pH-sensor?

Din pH-sensor skal rengøres regelmæssigt. Reduceret skråning og/eller forskydning eller langsom reaktionstid er et tegn på, at din sensor skal rengøres. Fedtstoffer og olier skal rengøres med en ikke-ionisk overfladeaktiv opløsning eller metanol. Proteiner skal rengøres med en Pepsin-HCl-rengøringsopløsning. Efter rengøring, skal elektroden skylles med deioniseret vand, rekonditioneres i 3 mol/l KCl og derefter opbevares i InLab®-opbevaringsopløsningen.

Hvilke kalibreringspunkter skal jeg bruge?

Kalibrering skal dække rækkevidden af de ønskede måleværdier. Den mest almindelige kalibreringsmetode for pH-sensorer er 2-punktskalibrering.

Hvad skal jeg opbevare min sensor i?

pH-glassensorer skal altid holdes fugtige. Hvis en elektrode tørrer ud under opbevaringen, kræves der en regenereringsprocedure for at gendanne det fugtige glaslag og referencediafragmaet for at få sensoren til at fungere. Som en generel regel skal du opbevare din pH-sensor i samme opløsning som sensorens referenceelektrolyt. I de fleste tilfælde er dette en 3 mol/l KCl-opløsning. Sensorer med en broelektrolyt skal opbevares i elektrolytten i det ydre elektrolytrum.

Know the Risk of Your pH Measurement
Join the GEP eLearning Program
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
pH Theorie Guide
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.