Følg Good Weighing Practice™ (GWP®), den globale vejestandard, og lær mere om nøjagtig vejning i medicinalindustrien og den kemiske industri. - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

Følg Good Weighing Practice™ (GWP®), den globale vejestandard, og lær mere om nøjagtig vejning i medicinalindustrien og den kemiske industri.

Webinar - On Demand

Sammendrag

Webinaret omhandler hjørnestenene bag evaluering og valg af et egnet vejesystem: Måleunøjagtighed og minimumsvægt. Valget af et vejesystem, som på pålidelig vis opfylder de gældende krav til vejenøjagtigheden, som brugeren har fastlagt, vil blive illustreret. Inden for rammerne af kalibreringen er det blevet påvist og dokumenteret, at det valgte vejesystem opfylder brugerens krav. Til dette formål bestemmes måleunøjagtigheden og minimumsvægten på vejeudstyrets opstillingssted. Der tages højde for gældende GxP, ISO og andre standarder. Derudover fremlægges der forvaltningsmæssige overvejelser, som bidrager til at bygge en bro mellem holdbar kvalitet af vejedataene, mindskning af risici og forøgelse af effektiviteten.
Klaus Fritsch, Ph.D. is manager Compliance within the Global Business Area Laboratory & Weighing Technologies at METTLER TOLEDO.
25 min.
Dansk , English , Deutsch , Italiano , Nederlands , Portuguese , Italiano , Svensk , Norsk , 中文 , Español , Français

Læringens hovedmålsætninger:

  • Udvikl en forståelse for sammenhængen mellem konstant kvalitet, risikostyring og forbedring af effektiviteten.
  • Lær hvordan du kan påvise at kravene overholdes gennem kendskab til og dokumentation af nøjagtigheden af dit vejeudstyr.
  • Få ekspertråd med særlig fokus på din industri, og find ud af hvordan du kan undgå overraskelser i forbindelse med revisioner.


Målgruppe:

  • Produktionsledere
  • Laboratorieledere
  • Overholdelsesansvarlige
  • Personale inden for kvalitetssikring/kvalitetskontrol (QA/QC)
  • Teknisk personale

Klaus Fritsch, Ph.D. leder Compliance-afdelingen inden for Global Business Area Laboratory & Weighing Technologies hos METTLER TOLEDO. Han fungerer som rådgiver for industrien for at opnå overholdelse af de gældende krav i forbindelse med brug af vejesystemer. I denne funktion tager Klaus aktivt del i udvalgsarbejde, f.eks. EURAMET eller ASTM.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.