PAT-baseret design for kontinuerte krystalliseringer - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

PAT-baseret design for kontinuerte krystalliseringer

Webinar - On Demand

propstrøms- og MSMPR-krystallisering

En designmetode med mulighed for PAT (Process Analytical Technology), der giver mulighed for hurtig evaluering af forskellige kontinuerte propstrøms- og MSMPR-krystalliseringer, foruden deres batch-modstykker, diskuteres.
Steven Ferguson, 1. Solid State Pharmaceutical Cluster, School of Chemical and Bioprocess Engineering, University College Dublin. 2. Novartis-MIT Center for Continuous Manufacturing & Department of Chemical Engineering Massachusetts Institute of Technology. Now at Biogen, Idec, Cambridge, MA
25 minutter
English

Der er blevet udviklet en platform til propstrømskrystallisering, der gør det muligt at anvende procesanalytiske teknologier (FBRM, PVM, FTIR) in situ ved at benytte helt nye gennemstrømningsceller. Denne krystalliseringsplatform blev brugt til at udvikle antiopløsningsmiddel-krystallisering af benzoesyre fra en vandig ætanolopløsning. 2, 3 Den tilsvarende tankbaserede MSMPR-krystallisering blev også karakteriseret ved hjælp af PAT i en kontinuert omrørt tank under anvendelse af pneumatisk overførselsteknik for opslemninger.1,4,5 Disse kontinuerte krystalliseringer blev sammenlignet med de tilsvarende batchkrystalliseringer, så der kunne foretages en egentlig måling af ydeevnen af de kontinuerte krystalliseringer.1 Som forventet bød de kontinuerte krystalliseringer på stærkt intensiveret produktion, der genererede cirka samme mængde materiale med en ca. 40 ml propstrøm, 9 l MSMPR og 42 10.000-liters batchkrystalliseringer om året. Endvidere muliggjorde de alternative procesdynamikker og blandemiljøer, som propstrømmen og MSMPR gav mulighed for, produktion af et bredere udvalg af partikelstørrelser og morfologier, end der ville have været muligt, hvis kun batchkrystalliseringsmulighederne blev taget i betragtning.1,3

Brugen af in situ-PAT tillader en betydelig tidsbesparelse i procesudviklingen og kan desuden anvendes til overvågning af og kontrol med kontinuerte industrielle krystalliseringer. Det håbes, at sådanne metoder kan fremme inklusionen af kontinuerte krystalliseringskonfigurationer i almindelige farmaceutiske kommercialiseringsprocedurer.

Gæstevært – Steven Ferguson

Steven arbejder i øjeblikket i F&U-gruppen for kemiske processer hos Biogen Idec i Cambridge i USA, hvor han fokuserer på udvikling, opskalering og optimering af API-processer med små molekyler fra prækliniske mål til kommercielle processer med særlig fokus på krystallisering. Inden dette tilbragte Steven et par år hos Novartis-MIT Centre for Continuous Manufacturing som Postdoctoral Associate i Myerson/Trout-forskningsgrupperne hos MIT. I hans tid der gennemførte han flere projekter med fokus på kontinuert krystallisering og isolering, polymorfisme og membranoprensning.

Stevens ph.d.-forskningsprojekt handlede om udvikling af kontinuert krystalliseringsteknologi til farmaceutiske anvendelsesområder. Det foregik hos Glennon-forskningsgruppen (SSPC) på University College Dublin (UCD) og fokuserede på design af rørformede højintensitets-krystallisatorer og kontinuerte omrørt tank-krystallisatorer samt udvikling af hurtige karakteriserings- og optimeringsteknikker ved hjælp af nye anvendelser af PAT.

Bidragsyder: Brian Glennon, Solid State Pharmaceutical Cluster, School of Chemical and Bioprocess Engineering, University College Dublin.

Referencer vedr. præsentationen

1. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2013: Characterization of anti-solvent batch, plug flow and MSMPR crystallization of benzoic acid. Chem. Eng. Sci. 104, 44-54.

2. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2012: In-situ Monitoring and Characterization of Plug Flow Crystallizers. Chem. Eng. Sci. 77, 105-111.

3. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2014: Automated self-seeding of batch crystallizations via plug flow seed generation. Chem. Eng. Res & Des. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876214000689

4. Morris, G.; Hou, G.; Barrett, M.; Ferguson, S.; Glennon, B.: Development and Characterization of a Multistage Continuous Cooling Crystallization Process using In-line Process Analytical Technology (PAT). Cryst. Growth Des. 2014, indsendt

5. Hou, G., Power, G., Barrett, M., Glennon, B., Morris, G., Zhao, Y., 2014: Development and Characterization of a Single Stage Mixed- Suspension, Mixed-Product-Removal Crystallization Process with a Novel Transfer Unit. Cryst. Growth & Des. 14 (2), 617- 627.3.

Udgivelser

1. Hao, H., Barrett, M., Hu, Y., Su., W., Ferguson, S., Wood, B., Glennon, B., 2012: The use of In-situ tools to monitor the enantiotropic transformation of p-aminobenzoic acid polymorphs. Org. Process. Res. Dev, 16 (1), 35-41.

2. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2012: In-situ Monitoring and Characterization of Plug Flow Crystallizers. Chem. Eng. Sci. 77, 105-111.

3. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2013: Characterization of anti-solvent batch, plug flow and MSMPR crystallization of benzoic acid. Chem. Eng. Sci. 104, 44-54.

4. Ferguson, S., Ortner, O., Quon, J., Peeva, L., Livingston, Trout, B.L., Myerson, A.S., 2014: Use of continuous MSMPR crystallization with integrated nanofiltration membrane recycle for enhanced yield and purity in API crystallization. Chem. Eng. Sci. 14 (2), 617- 627.

5. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2014: Automated self-seeding of batch crystallizations via plug flow seed generation. Chem. Eng. Res & Des. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876214000689

6. Characterization of a Multistage Continuous Cooling Crystallization Process using In-line Process Analytical Technology (PAT). Cryst. Growth Des. 2014, indsendt

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.