Nová funkce METTLER TOLEDO DataBridge™ Data Accumulator
Nastavení limitů

Limit (n.) 1. Hranice nebo úroveň, kterou veličina nesmí překročit

Jestliže ve svém provozu nekontrolujete a nesledujete jednotlivé transakce, je vysoce pravděpodobné, že přicházíte o část zisku a příležitostí.

Představte si tyto situace:

1.     Jste dodavatel štěrku s mnoha dlouhodobými smlouvami (zakázkami) se zákazníky. Abyste však dokázali vyhovět všem svým zákazníkům, musíte omezit množství materiálu, které lze v jednom dni přiřadit k jedné smlouvě.

Funkce akumulace dat vám umožní vytvořit klientskou zakázku s omezením celkového počtu nákladů 100 a denním limitem 10 nákladů. Tímto způsobem lze zajistit, aby jeden zákazník v určitý den neobdržel veškerý dostupný materiál a aby podniku zůstal na skladě dostatek materiálu i pro ostatní zákazníky.  Bez funkce akumulace dat v softwaru DataBridge™ můžete zbytečně pozbývat příležitosti a nemusí se vám dařit plnit dohodnuté podmínky s ostatními zákazníky.

 

2.     Na skládce požadujete od zákazníků, kterým fakturujete deponování odpadu, složení jistiny, kterou použijete na krytí případných neuhrazených faktur. Abyste dokázali plnit smluvní podmínky a mohli maximálně využívat místo, potřebujete způsob, jak stanovit peněžní limit na služby a zboží poskytované jednotlivým zákazníkům.

Účet zákazníka lze omezit peněžním limitem, a tak zajistit, aby zákazník nepřekročil částku, kterou kryje složená jistina. Tento propracovaný systém správy dat nabízí software METTLER TOLEDO DataBridgeTM.

Přečtěte si podrobné informace o tom, jak software DataBridge™  pro vážírny dokáže automatizovat vážení vozidel.  Ať váš podnik používá vážení dlouhá léta, nebo bude vážení teprve poprvé zavádět, tento výkonný software vám může výrazně usnadnit každodenní práci a zvýšit ziskovost provozu.

Další související dokumenty

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.