Nedostižná spolehlivost sledování obsahu rozpuštěného CO2 - METTLER TOLEDO

Nedostižná spolehlivost sledování obsahu rozpuštěného CO2

Pro konzumenty piva jsou pěna a celkový pocit z piva stejně důležité jako jeho chuť. Sledování a kontrola koncentrace rozpuštěného oxidu uhličitého pomáhá zajistit správný vzhled a pěnivost piva, které vaši zákazníci vyžadují. Systémy pro in-line měření CO2 v pivovarech obvykle nacházejí uplatnění při kontrole nasycení piva oxidem uhličitým a při měření jeho obsahu na plnicích linkách.

Princip měření obsahu CO2

Trhu se systémy pro měření obsahu CO2 dominují senzory fungující na dvou různých principech měření: tlak/teplota (p/T) a tepelná vodivost (TC). Tyto principy jsou v pivovarnictví velmi dobře zavedené a doporučují je i mezinárodní výbory pro standardizovanou analýzu nápojů. Senzory fungující na principu p/T poskytují přesné výsledky měření, ale obsahují pohyblivé součásti, zajišťující odběr a návrat vzorků, a expanzní komoru, které vyžadují pravidelný servis.

 

Výhody měření na principu tepelné vodivosti

Hlavní výhodou senzorů fungujících na principu tepelné vodivosti je naprostá absence pohyblivých součástí. Hodnota parciálního tlaku CO2 je získávána pomocí měřicího čipu, který stanovuje tepelnou vodivost CO2 v komoře uvnitř senzoru.

 

Řešení problémů s profukovacím plynem a membránami

Výkonnost senzorů CO2 pracujících na principu měření tepelné vodivosti závisí na dvou důležitých aspektech: spolehlivosti přívodu profukovacího plynu a integritě membrány propouštějící CO2, která odděluje měřicí čip od piva. Narušení přívodu profukovacího plynu a zhoršení vlastností membrány způsobuje nepřesnosti při měření CO2. Obsluha často nedokáže odlišit skutečnou změnu koncentrace rozpuštěného CO2 v pivu od problémů se systémem měření CO2. V důsledku toho může chybně upravit dávkování CO2. Takto chybně upravené dávkování negativně ovlivňuje efektivitu provozu pivovaru a může mít i závažné dopady na kvalitu piva. V případě závady membrány a kontaktu kapaliny s měřicím čipem mohou navíc vzniknout výrazné náklady na opravu měřicího systému. Nový senzor METTLER TOLEDO InPro 5500i tyto potíže zcela odstraňuje.

 

Inteligentní správa senzorů

Nový senzor InPro 5500i pro měření množství rozpuštěného CO2 obsahuje technologii inteligentní správy senzorů (Intelligent Sensor Management, ISM) od METTLER TOLEDO. Koncepce ISM usnadňuje manipulaci se senzorem, zvyšuje spolehlivost systému a snižuje náklady životního cyklu senzoru. K funkcím technologie ISM se řadí prediktivní diagnostické nástroje, které nepřetržitě sledují technický stav senzoru. V senzoru InPro 5500i tyto nástroje obsluhu okamžitě upozorní na pokles tlaku v přívodu profukovacího plynu a na zhoršení technického stavu membrány. To znamená, že případná nápravná opatření lze učinit dříve, než se situace ještě více zhorší. Není-li závada rychle odstraněna, snímač se dokonce dokáže vypnout, aby sám sebe ochránil před poškozením.

 

Snadná obsluha pro vyšší dostupnost procesů

Senzor InPro 5500i umožňuje naplno využívat výhody kombinace zavedeného principu měření a koncepce ISM s ohledem na snadnou obsluhu a vyšší dostupnost výrobních procesů.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.