Předcházejte poraněním se správnou ergonomií pipetování - METTLER TOLEDO

Předcházejte poraněním se správnou ergonomií pipetování

Předcházejte poraněním se správnou ergonomií pipetování
Předcházejte poraněním se správnou ergonomií pipetování
 Správná ergonomie pipetování je důležitá s ohledem na prevenci poranění z opakovaného přetěžování rukou (RSI). Na našich nových stránkách najdete videa, bílou knihu, plakát a kvíz, které vám pomohou snížit rizika rozvoje RSI.

 

Pohodlí při pipetování snižuje několik faktorů, které urychlují průběh bolestivých onemocnění známých pod označením RSI – syndrom z opakovaného přetížení. Abychom vám pomohli tato rizika lépe pochopit a minimalizovat, připravili jsme pro vás novou internetovou stránku o ergonomické práci v laboratoři. Na této stránce najdete bílou knihu ke stažení, videa a nový plakát obsahující protahovací cviky, které byly sestaveny speciálně pro osoby pracující za stolem.

V nedávné době vyšlo hned několik vědeckých publikací, které se zabývají ergonomií pipetování v souvislosti s možnými zdravotními problémy. Všechny tyto studie došly ke stejnému závěru: pipetování je silová a opakovaná činnost a mezi pipetováním a vznikem syndromu z opakovaných pohybů existuje přímá souvislost. Riziková je již jedna hodina pipetování denně po dobu jednoho roku a riziko se exponenciálně zvyšuje s věkem a pracovním vytížením.

Budete-li vědět kdy a kde vznikají největší rizika, můžete tato rizika účinně vyloučit, nebo alespoň zmírnit jejich následky.

Zde jsou některé užitečné pomůcky:

Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.