Co vše obnáší výroba vysoce kvalitních pipet a špiček? Článek z magazínu Focus 02/2014 - METTLER TOLEDO

Co vše obnáší výroba vysoce kvalitních pipet a špiček? Článek z magazínu Focus 02/2014

Vědečtí pracovníci se spoléhají na kvalitu pipet a špiček, které jim mají přinášet přesné a spolehlivé výsledky. Zamysleli jste se však někdy nad tím, jak se vlastně pipety a špičky vyrábí? Redakce magazínu Focus navštívila Henriho Chahine, vedoucího provozu v závodu METTLER TOLEDO Rainin, který s námi pohovořil o výrobě a distribuci vysoce kvalitních pipet Rainin a špiček BioClean™, na které spoléhá bezpočet vědců na celém světě. 

A Do projektu a konstrukce výrobního závodu Rainin, který se v kalifornském Oaklandu rozkládá na ploše přes 18 500 m2 a ve kterém se vyrábí
všechny stojánky a špičky Rainin BioClean, jsme investovali mnoho úsilí a vše jsme promysleli do nejmenšího detailu. Henri Chahine vysvětluje: „Stěhování do tohoto vysoce dynamického závodu s velkou výrobní kapacitou pro nás v roce 2002 představovalo obrovský krok kupředu, protože náš předchozí výrobní závod zabíral pouze zlomek velikosti současného. Budovu jsme projektovali velmi pečlivě a s ohledem na naše výrobní specifikace a požadavky na vysokou efektivitu a flexibilitu. Použili jsme v té době nejmodernější VZT (topení, ventilaci a klimatizaci) a osvětlení; tyto systémy neustále

modernizujeme, abychom co nejvíce snížili spotřebu energie. Jsme velmi hrdí na ocenění, které jsme obdrželi od našeho dodavatele energií,
společnosti Pacific Gas & Electric, za naše úsilí o snižování exhalací sloučenin uhlíku.“

„V roce 2009 jsme zavedli program, jehož cílem bylo dále rozšířit naše úsilí o dosažení co nejvyšší efektivity prostřednictvím zásad štíhlé
výroby. Přijetí těchto zásad odstartovalo řadu změn v naší podnikové kultuře. Většina zaměstnanců, od vedoucích pracovníků po zaměstnance
výroby, absolvovala školení zaměřené na pochopení koncepce štíhlé výroby. Uspořádali  

Naše automatizovaná výroba zcela vylučuje kontakt zaměstnanců se špičkami: od stojánků s jednotlivými
špičkami až po oblíbené doplňovací 10stojánkové systémy SpaceSaver.

„Naše úsilí v oblasti štíhlé výroby přináší zákazníkům výhody”

jsme řadu konferencí „kaizen“ (japonský výraz pro průběžné zlepšování), ve kterých jsme rozebrali naše procesy a vedli diskuse o zjednodušování výrobních postupů v celém závodu.“ 

„Jedním z výsledků programu kaizen jsou rozsáhlé investice do automatizace, které jsme v závodu METTLER TOLEDO Rainin v uplynulých letech provedli. Abychom mohli dokonale kontrolovat kvalitu a spolehlivost jednotlivých dílů i koncových výrobků, většinu plastových součástí pipet lisujeme přímo v našem závodu. Naše lisovna pracuje nepřetržitě, takže celý proces, od naskladnění surových pelet do rozměrných sil až  

po balení hotových výrobků, jsme mohli optimalizovat směrem k vysoce efektivní výrobě. V našem čistém úseku jsme instalovali i nejmodernější vzduchotechnické filtry, abychom zajistili shodu s požadavky na čistotu třídy 100K od lisování špiček po jejich balení. Tento vývoj zajišťuje, kromě zvyšování kvality, efektivity a produktivity, i možnost přizpůsobování procesů růstu naší společnosti. V tom nám samozřejmě výrazně pomáhá i samotný účelový závod, který se vyznačuje vysokou úrovní flexibility a jehož projekt zohledňuje potřeby průběžné optimalizace procesů.“  

Přijetí zásad štíhlé výroby umožnilo závodu METTLER TOLEDO Rainin zavést přímočaré postupy v celém podniku.

„Naše úsilí v oblasti štíhlé výroby přináší zákazníkům výhody v oblasti vyšší kvality výrobků a kvalitnějších dodávek. Včasná expedice zboží
vyžaduje pečlivé sledování pravděpodobné poptávky po našich produktech. Ve spolupráci s odbytovým a marketingovým oddělením připravuji pravidelné odbytové prognózy a konsoliduji objednávky k distribuci do našich mezinárodních distribučních středisek v Evropě, Číně, Japonsku a Kanadě. Díky tomu můžeme ve všech střediscích udržovat optimální skladové zásoby všech produktů a bez problémů vyhovět všem objednávkám.“

AVýroba vysoce kvalitních pipet a špiček dle přísných norem a jejich následná bezpečná a efektivní distribuce prostřednictvím celého dodavatelského řetězce představuje složitý proces, jehož součástí jsou pečlivé plánování a prognostika, zajišťování kvalitních surovin
a moderní způsoby výroby. Úspěch produktů Rainin je však samozřejmě výsledkem práce všech zaměstnanců METTLER TOLEDO a jejich dlouhodobého úsilí o dosahování nejvyšší kvality a naprosté spokojenosti zákazníků.

Celou výrobu špiček, od naskladnění surových pelet do rozměrných sil až po balení hotových výrobků, jsme mohli optimalizovat směrem k vysoce efektivní výrobě.

Automatizace závodu s čistotou třídy 100K pro výrobu špiček odstranila veškerý kontakt zaměstnanců se špičkami během výroby a balení.

Součástí výrobního postupu jsou opakované přísné zkoušky, které pomáhají zajistit výjimečnou kvalitu a čistotu každé jednotlivé špičky.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.