Co vše obnáší výroba vysoce kvalitních pipet a špiček? Článek z magazínu Focus 02/2014 - METTLER TOLEDO

Co vše obnáší výroba vysoce kvalitních pipet a špiček? Článek z magazínu Focus 02/2014

Vědečtí pracovníci se spoléhají na kvalitu pipet a špiček, které jim mají přinášet přesné a spolehlivé výsledky. Zamysleli jste se však někdy nad tím, jak se vlastně pipety a špičky vyrábí? Redakce magazínu Focus navštívila Henriho Chahine, vedoucího provozu v závodu METTLER TOLEDO Rainin, který s námi pohovořil o výrobě a distribuci vysoce kvalitních pipet Rainin a špiček BioClean™, na které spoléhá bezpočet vědců na celém světě. 

A Do projektu a konstrukce výrobního závodu Rainin, který se v kalifornském Oaklandu rozkládá na ploše přes 18 500 m2 a ve kterém se vyrábí
všechny stojánky a špičky Rainin BioClean, jsme investovali mnoho úsilí a vše jsme promysleli do nejmenšího detailu. Henri Chahine vysvětluje: „Stěhování do tohoto vysoce dynamického závodu s velkou výrobní kapacitou pro nás v roce 2002 představovalo obrovský krok kupředu, protože náš předchozí výrobní závod zabíral pouze zlomek velikosti současného. Budovu jsme projektovali velmi pečlivě a s ohledem na naše výrobní specifikace a požadavky na vysokou efektivitu a flexibilitu. Použili jsme v té době nejmodernější VZT (topení, ventilaci a klimatizaci) a osvětlení; tyto systémy neustále

modernizujeme, abychom co nejvíce snížili spotřebu energie. Jsme velmi hrdí na ocenění, které jsme obdrželi od našeho dodavatele energií,
společnosti Pacific Gas & Electric, za naše úsilí o snižování exhalací sloučenin uhlíku.“

„V roce 2009 jsme zavedli program, jehož cílem bylo dále rozšířit naše úsilí o dosažení co nejvyšší efektivity prostřednictvím zásad štíhlé
výroby. Přijetí těchto zásad odstartovalo řadu změn v naší podnikové kultuře. Většina zaměstnanců, od vedoucích pracovníků po zaměstnance
výroby, absolvovala školení zaměřené na pochopení koncepce štíhlé výroby. Uspořádali  

Naše automatizovaná výroba zcela vylučuje kontakt zaměstnanců se špičkami: od stojánků s jednotlivými
špičkami až po oblíbené doplňovací 10stojánkové systémy SpaceSaver.

„Naše úsilí v oblasti štíhlé výroby přináší zákazníkům výhody”

jsme řadu konferencí „kaizen“ (japonský výraz pro průběžné zlepšování), ve kterých jsme rozebrali naše procesy a vedli diskuse o zjednodušování výrobních postupů v celém závodu.“ 

„Jedním z výsledků programu kaizen jsou rozsáhlé investice do automatizace, které jsme v závodu METTLER TOLEDO Rainin v uplynulých letech provedli. Abychom mohli dokonale kontrolovat kvalitu a spolehlivost jednotlivých dílů i koncových výrobků, většinu plastových součástí pipet lisujeme přímo v našem závodu. Naše lisovna pracuje nepřetržitě, takže celý proces, od naskladnění surových pelet do rozměrných sil až  

po balení hotových výrobků, jsme mohli optimalizovat směrem k vysoce efektivní výrobě. V našem čistém úseku jsme instalovali i nejmodernější vzduchotechnické filtry, abychom zajistili shodu s požadavky na čistotu třídy 100K od lisování špiček po jejich balení. Tento vývoj zajišťuje, kromě zvyšování kvality, efektivity a produktivity, i možnost přizpůsobování procesů růstu naší společnosti. V tom nám samozřejmě výrazně pomáhá i samotný účelový závod, který se vyznačuje vysokou úrovní flexibility a jehož projekt zohledňuje potřeby průběžné optimalizace procesů.“  

Přijetí zásad štíhlé výroby umožnilo závodu METTLER TOLEDO Rainin zavést přímočaré postupy v celém podniku.

„Naše úsilí v oblasti štíhlé výroby přináší zákazníkům výhody v oblasti vyšší kvality výrobků a kvalitnějších dodávek. Včasná expedice zboží
vyžaduje pečlivé sledování pravděpodobné poptávky po našich produktech. Ve spolupráci s odbytovým a marketingovým oddělením připravuji pravidelné odbytové prognózy a konsoliduji objednávky k distribuci do našich mezinárodních distribučních středisek v Evropě, Číně, Japonsku a Kanadě. Díky tomu můžeme ve všech střediscích udržovat optimální skladové zásoby všech produktů a bez problémů vyhovět všem objednávkám.“

AVýroba vysoce kvalitních pipet a špiček dle přísných norem a jejich následná bezpečná a efektivní distribuce prostřednictvím celého dodavatelského řetězce představuje složitý proces, jehož součástí jsou pečlivé plánování a prognostika, zajišťování kvalitních surovin
a moderní způsoby výroby. Úspěch produktů Rainin je však samozřejmě výsledkem práce všech zaměstnanců METTLER TOLEDO a jejich dlouhodobého úsilí o dosahování nejvyšší kvality a naprosté spokojenosti zákazníků.

Celou výrobu špiček, od naskladnění surových pelet do rozměrných sil až po balení hotových výrobků, jsme mohli optimalizovat směrem k vysoce efektivní výrobě.

Automatizace závodu s čistotou třídy 100K pro výrobu špiček odstranila veškerý kontakt zaměstnanců se špičkami během výroby a balení.

Součástí výrobního postupu jsou opakované přísné zkoušky, které pomáhají zajistit výjimečnou kvalitu a čistotu každé jednotlivé špičky.

Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.