Tisková zpráva | Software pro kontrolu výrobků ProdX 2.4

Tisková zpráva: Nejnovější verze softwaru ProdX ohlašuje příchod rozsáhlých možností pro Průmysl 4.0

Nová, rozsáhlá aktualizace softwaru ProdX nabízí komplexní možnosti řízení kontroly výrobků


METTLER TOLEDO Product Inspection podává výrobcům potravin pomocnou ruku při jejich snaze připravit se na brzkou digitální transformaci. Touto pomocnou rukou je nová a rozsáhlá aktualizace softwaru pro řízení kontroly výrobků ProdX (verze 2.4). Software ProdX 2.4 přináší komplexní funkce Track & Trace a sledování shody s předpisy o bezpečnosti potravin v reálném čase. Jeho základ tvoří zásady zabezpečené komunikace Průmyslu 4.0 mezi stroji a příprava na konektivitu s využitím nejmodernější blockchainové technologie pro ochranu dat. Mezi konkrétní vylepšení se řadí:

  • Bezpečnostní funkce, jako jsou pravidla pro hesla, která vynucují používání silných hesel a která software centralizovaně ověřuje.
  • Zabezpečení mezi firewally s využitím šifrované komunikace mezi stroji na základě vylepšeného protokolu Open Platform Communication Unified Architecture (OPC UA), včetně tagů pro výsledky provozních zkoušek, a bezproblémové sdílení s vyspělými systémy, jako jsou systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a výrobní informační systémy (MES).
  • Automatický záznam dat z provozních zkoušek pro splnění podmínek předpisů o bezpečnosti potravin.
  • Plná podpora změny šarží, což znamená, že každý jednotlivý výrobek lze sledovat na základě specifického čísla série.
  • Zabezpečený průběh zkoušek kontroly výrobků, který podporuje dodržování zásad náležité pečlivosti a shodu provozu zařízení s předpisy.

„Výrobci potravin čelí stále silnějšímu tlaku na dodržování podmínek přísných pravidel a předpisů o bezpečnosti potravin. Rostoucí potřeba průběžného sledování shody s normami o bezpečnosti potravin v reálném čase nutí výrobce ke změnám v přístupu k zavádění bezpečnostních opatření,“ říká Peter Spring, vedoucí produktového vývoje softwaru ProdX, divize METTLER TOLEDO Product Inspection. „Software ProdXumožňuje výrobním podnikům získat potřebný náskok před legislativou a používat digitální řešení, které nabízí kontrolu shody potravin s předpisy v reálném čase, digitální sledovatelnost, plnou integraci dat, a především komplexní možnosti řízení kontroly výrobků. Nezbytnost používání digitálních funkcí Track & Trace u potravin klepe na dveře. A nejnovější verze našeho proprietárního softwaru poskytuje výrobcům potravin záruku, že na ni budou připraveni již dnes.“

Posílení bezpečnostních funkcí v podobě individuálního řízení hesel, centralizovaného ověřování a propojení uživatelských rolí obsluhy a vedoucích jednotlivých týmů se souborem přístupových oprávnění umožňuje výrobcům potravin prokázat jejich odpovědnost a transparentnost výroby. Software ProdX2.4 zajišťuje automatický záznam dat a jejich zabezpečení proti neoprávněné manipulaci. Součástí zaznamenaných dat jsou i veškerá metadata, tj. kdo, kdy, kde a co kontroloval. Tím je zaručena integrita veškerých dat v systému. Aktualizovaná verze softwaru ProdX díky tomu dalece předčí požadavky normy sdružení British Retail Consortium (BRCGS) o bezpečnosti potravin, která v odstavci 6.3.3 zavádí minimální, celosvětový právní, provozní a zkušební standard pro provoz on-line kontrolních vah.

Software ProdX má všechny předpoklady k tomu, aby od základu změnil způsob řízení bezpečnosti potravin při výrobě. Namísto manuálního zadávání dat a zaškrtávání políček lze opatření, jako jsou pravidelné provozní zkoušky shody s předpisy, plně automatizovat a jejich výsledky zaznamenávat digitálně, bez lidského zásahu. Takto zabezpečené zkoušky umožňují výrobcům potravin vést správnou dokumentaci a pomocí ní prokazovat, že jejich systémy pro kontrolu výrobků plní standard výkonnosti s ohledem na bezpečnost potravin po celou dobu výroby, a to na úrovni celých šarží i jednotlivých výrobků.

V důsledku nových předpisů a norem o dodržování shody a zásad transparentnosti v dodavatelském řetězci potravinářského průmyslu, například nových pravidel amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) o digitálních postupech Track & Trace, je možnost přesného sledování šarží potravinářských výrobků důležitější než kdykoli v minulosti. Peter Spring dále vysvětluje, proč je software pro řízení kontroly výrobků tolik důležitý: „Výrobci potravin musejí být na tyto změny připraveni a digitální technologie poskytuje odpověď. Zavedení takto rozsáhlé digitální transformace vlastními silami však může být nákladné. Navíc to vyžaduje pečlivé plánování. Systém pro řízení kontroly výrobků METTLER TOLEDO ProdXje připraven i na budoucí výzvy a je neustále vyvíjen, aby si zachoval náskok před novými požadavky na shodu potravin s bezpečnostními předpisy.“

Pandemie onemocnění COVID-19 rovněž zdůraznila mnohem větší potřebu digitálního sledování bezpečnosti potravin v okamžiku, kdy je přístup na pracoviště k provedení auditu omezený. Software pro řízení kontroly výrobků, jako například systém ProdX, umožňuje vykonávat vzdáleně značnou část práce, která se v současnosti odehrává přímo na pracovišti. Software navíc zajišťuje nepřetržitou kontrolu dat z kritických kontrolních bodů na úrovni šarží. Tím rozšiřuje možnosti v oblasti Track & Trace a v případě nutnosti stáhnout výrobek z trhu i zásadně zrychluje reakci.


Podrobné informace:


Galerie obrázků

(kliknutím na obrázky níže můžete obrázky stáhnout)


Dokumenty a překlady

(klikněte na níže uvedenou adresu a stáhněte si soubor ve formátu PDF)


Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.