Zvýšené množství staženého masa a drůbeže z trhu

Zvýšené množství staženého masa a drůbeže vede k návrhu nové směrnice

V reakci na zákaznické reklamace předkládá vláda USA návrh nových směrnic

V reakci na rostoucí množství staženého masa a drůbeže z trhu, způsobené padělaným a nesprávně označeným zbožím, se potravinářská bezpečnostní inspekce (FSIS) při americkém ministerstvu zemědělství (USDA) rozhodla před nedávnem vydat směrnice pro správnou praxi, které výrobcům pomáhají reagovat na související reklamace spotřebitelů. Směrnice do 10. května 2019 procházejí připomínkovým řízením, po kterém budou (dle potřeby) aktualizovány. 


Automatizace přináší nová rizika

Tento růst počtu případů stahování výrobků z trhu jde částečně na vrub širší automatizace závodů na zpracování masa. V zásadě platí, že čím více strojního vybavení je zařazeno do procesu, tím vyšší pravděpodobnost kontaminace potravin následkem odlomení součástí zpracovatelského zařízení. Kromě intenzivnější kontroly – nebo častější výměny dílů – představuje pro výrobce nejvhodnější postup rychlá reakce na zákaznické reklamace. Povaha reakce závisí na povaze reklamace – nemusí se vždy nezbytně jednat o natolik závažný případ, aby spustil proceduru pro stažení výrobku z trhu, ani se nemusí vždy jednat o reklamaci oprávněnou. 

Některé reklamace jsou neoprávněné

Výrobce se musí podrobně zabývat každou reklamací, kterou převezme. Společnosti by měly mít nastavené mechanismy pro šetření reklamací, které jim pomohou přiřadit vyšší prioritu reklamacím, které by mohly ohrozit bezpečnost spotřebitelů. Často bývá výsledkem šetření konstatování, že reklamace je jednoznačně neoprávněná: údajná kontaminace nemůže být skutečná, případně byl výrobek kontaminován předmětem nebo materiálem, které se ve zpracovatelském závodu nevyskytují. Problém však představuje čas, který vyžaduje přezkum reklamace, jež se ukáže jakožto oprávněná: v takovém případě zůstává kontaminovaný výrobek na trhu zbytečně příliš dlouho. 


Aktualizace směrnic

Nové směrnice se zabývají procesem zkoumání a v případě potřeby realizací samotného stažení výrobku z trhu. Úřad USDA vybízí výrobce k rychlejšímu průběhu přezkumu spotřebitelských reklamací a předkládá návrh, aby byl přezkum zahájen ihned po obdržení reklamace. Výrobní podniky by navíc měly úřad USDA informovat do 24 hodin po prověření reklamace, aby se doba, po kterou kontaminované výrobky leží na prodejních pultech, zkrátila na minimum.


Bezpečnost potravin je nejvyšší prioritou

S ohledem na nové směrnice je třeba zvážit několik hledisek: zaprvé, směrnice v zásadě opakuje správnou praxi, kterou výrobci již používají. Zadruhé, automatizace stále představuje nejvhodnější způsob prevence stahování výrobků z trhu – zejména v případě kontroly výrobků. Naneštěstí však neexistuje způsob, jak nutnost stahovat výrobky z trhu vyloučit zcela, nicméně stále existuje prostor pro snižování počtu takových případů. A konečně, je třeba zajistit trvalou shodu s nejnovějšími předpisy, používat nejmodernější kontrolní technologii a pracovat s odborníky, kteří postupují stejně.


Přečtěte si podrobné informace o úloze kontroly výrobků v zajištění shody s předpisy o bezpečnosti potravin

Product Inspection Spare Part Kits
Product Inspection Service Partner
Product Inspection User Training
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
X-ray Inspection of Canned Foods
Vision Inspection Guide
X-ray Inspection Guides
Contamination Detection
Product Inspection Guides
Metal Detector Applications
Reduce Metal Detector Testing
Metal Detection Guide
Checkweighing Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.