5 důvodů, proč používat systémy pro kontrolu sypkých výrobků - METTLER TOLEDO

5 důvodů, proč používat systémy pro kontrolu sypkých výrobků

Detekce kovů a rentgenová kontrola sypkých výrobků
Detekce kovů a rentgenová kontrola sypkých výrobků

Uvažovali jste někdy nad pořízením systému pro kontrolu sypkých potravin? Čtěte dále a objevíte 5 důležitých výhod zavedení rentgenové kontroly a/nebo detekce kovů u sypkých potravin do vaší výrobní linky.

1.    Špičková detekční citlivost
 

Systémy pro kontrolu sypkých potravin se používají ke kontrole širokého sortimentu čerstvých, mražených a sušených potravin, jakými jsou například ořechy, obiloviny, luštěniny, extrudované potraviny, ovoce, cereálie, zelenina, mořské plody, mleté maso, cukrovinky a krmiva pro domácí zvířata.

Systémy pro kontrolu sypkých výrobků mohou kontrolovat volné produkty před zabalením nebo přidáním coby přísady do hotového výrobku.

Detekční citlivost je u nerozplněných výrobků na vodorovném výrobním pásu vybaveném rentgenovým kontrolním systémem zpravidla vyšší než při kontrole hotových, uzavřených balení, a to zejména z důvodu menší hloubky výrobku a uniformnější (homogenní) textury.

Při použití detektoru kovů ve svislé přepravě výrobků lze kontrolní otvor detektoru zmenšit, a tak zvýšit detekční citlivost na maximum.
 

2.    Spolehlivost detekce kontaminace
 

Rentgenové kontrolní systémy a detektory kovů Safeline dokáží spolehlivě odhalovat a vyřazovat kontaminanty z železných i neželezných kovů, nerezové oceli, skla, kamenů, kalcifikovaných kostí a vysokohustotních plastů a pryží, a to bez ohledu na jejich tvar a umístění v širokém sortimentu sypkých výrobků.

Tyto vyspělé kontrolní systémy odhalují s vysokou přesností kontaminanty i na vysokorychlostních výrobních linkách, kde zajišťují bezpečnost potravin a maximální efektivitu výroby.

Rentgenový kontrolní systém řady X36 Bulk byl navržen se zvláštním ohledem na specifické požadavky kontroly sypkých potravin a na rychlost výroby až 14 000 kg výrobků za hodinu.
 

3.    Minimální množství odpadu
 

K systémům pro kontrolu sypkých výrobků je k dispozici rozsáhlá nabídka vyřazovacích zařízení, kterými lze kontrolní systém přizpůsobit nejrůznějším výrobkům a výrobním rychlostem. Výběr vhodného vyřazovacího zařízení je důležitý z hlediska minimalizace odpadu.

Množství vyřazeného sypkého výrobku závisí na použitém typu vyřazovacího mechanismu a na počtu drah, na kterých výrobek prochází kontrolou. U rentgenových systémů pro kontrolu sypkých potravin se zpravidla používají vícelopatkové a pneumatické vyřazovací mechanismy, které dokáží výrazně snížit množství výrobku, který je vyřazen společně s kontaminantem, a tak šetřit náklady a zvýšit produktivitu.

Detektory kovů dokáží kontrolovat výrobky přepravované volným pádem. Mohou využívat různé vyřazovací ventily. Inovativní konstrukce těsnění u detektorů kovů s ventilem tvaru Y je prachotěsná a minimalizuje nežádoucí únik bezvadného výrobku do vyřazovacího kanálu, čímž snižuje plýtvání.
 

4.    Kontrola kvality naskladňovaného zboží od dodavatelů
 

Umístění systémů pro kontrolu sypkých potravin na výrobní lince je třeba pečlivě uvážit. Při jejich umístění na začátek procesu lze pomocí rentgenových systémů a/nebo detektorů kovů kontrolovat kvalitu zboží a surovin od dodavatelů, odstranit cizorodá tělesa na samotném počátku výroby a uvědomit dodavatele. To vše přispívá ke snižování výrobních nákladů.
 

5.    Úspory nákladů
 

Při umístění systémů pro kontrolu sypkých výrobků na začátek výrobního procesu mohou tyto systémy významně přispět k prevenci poškození dalších zpracovatelských zařízení, které mohou způsobit rozměrnější fyzické kontaminanty.

Umístění kontrolního systému na začátek procesu rovněž umožňuje odstranit kontaminanty, dříve než výrobky dalším zpracováním a zabalením získají přidanou hodnotu. Kromě toho lze, v závislosti na aplikaci, při umístění kontrolního systému na začátek výrobního procesu vyřazené výrobky často opětovně zpracovat, a tak šetřit výrobní náklady.

 

Bílá kniha zdarma

Stáhněte si bílou knihu pro odborníky „Jak zvýšit bezpečnost sypkých potravin“.
 

 

Řada X33 Bulk, varianta pro sypké výrobky

Rentgenové kontrolní systémy řady X33 Bulk nabízejí bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace při rychlosti výroby až 5 000 kg za hodinu.
 

 

Řada X36 Bulk, varianta pro sypké výrobky

Při vysoké průchodnosti, která činí až 14 000 kg/hodinu nabízí systém X36 Bulk pro kontrolu sypkých potravin špičkovou úroveň detekce širokého spektra kontaminantů.

 

Detektory kovů s volným pádem výrobků

Objevte bezkonkurenční citlivost detektorů kovů Safeline s volným pádem výrobků vůči všem druhům kovů a výhody, které přinášejí vyřazovací ventily tvaru Y a ventily s technologií Sealtite

Detektory Profile řady RB

Přečtěte si, jak detektory kovů řady Profile RB dokáží zajistit výjimečnou úroveň detekční citlivosti při snadné integraci do všech zpracovatelských linek.
 

 

Bílá kniha zdarma

Přečtěte si naši informacemi nabitou bílou knihu a pochopte možnosti a omezení rentgenové technologie a detekce kovů.
 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.