Jak nové funkce detektoru kovů pomáhají snížit četnost rutinních zkoušek až o 83 % - METTLER TOLEDO

Jak nové funkce detektoru kovů pomáhají snížit četnost rutinních zkoušek až o 83 %

Nejmodernější detektory kovů naplno zpřístupňují potenciál produktivity a dokáží snížit četnost provádění provozních zkoušek až o 83 %

Každý výrobce potravin je velmi dobře obeznámen s požadavkem na pravidelné zkoušky detektorů kovů s cílem zajistit dlouhodobé zachování jejich správné funkčnosti.  Podniky, které se zabývají velkoobjemovou výrobou suchých pochutin, pekárenských, cukrářských nebo sypkých výrobků a které hledají způsoby, jak zvýšit celkovou efektivitu zařízení (OEE), mohou naplno využít novou technologii detektorů METTLER TOLEDO Safeline Profile s násypným hrdlem nebo volným pádem výrobků, které dokáží snížit nároky na provozní zkoušky až o 83 %*.

V tomto článku se dočtete, jak vám nedávné inovace pomohou zvýšit podnikovou produktivitu, snížit provozní náklady, ochránit dobrou pověst značky a zvýšit celkovou kvalitu výroby. Článek dále vysvětluje, jak používání detektorů kovů METTLER TOLEDO Safeline s násypným hrdlem a s volným pádem výrobků pomáhá zvyšovat bezpečnost zaměstnanců.Jak mohou detektory kovů nastartovat vaši produktivitu a snížit náklady na zajištění shody s předpisy?

Délka období mezi zkouškami detektoru kovů se může u různých značek výrazně lišit a závisí na konkrétní aplikaci, používaných procesech a dobou, která uplyne mezi výrobou a distribucí. Nová funkce detektorů METTLER TOLEDO Safeline, režim menšího počtu zkoušek (RT) , umožňuje prodloužení intervalu mezi provozními zkouškami, a tak snížit množství odpadu, zvýšit efektivitu práce obsluhy a prodloužit dostupnost zařízení k výrobě.

Režim RT představuje analytický monitorovací nástroj, vyvinutý v rámci prediktivní analytiky.

 • Režim RT dokáže sledovat výkon detektoru kovů na výrobní lince s takovou úrovní jistoty, která umožňuje znatelné snížení četnosti provozních zkoušek.
 • Funkce ATS – systém vlastních zkoušek (Auto Test System) – zkracuje dobu potřebnou k provedení provozních zkoušek i o více než 80 % (z 3–5 minut na méně než 30 sekund na linku).

V některých případech, v závislosti na zkušebním protokolu používaném v podniku zákazníka, může tato funkce přinést výrazné prodloužení provozní dostupnosti přístrojů, zvýšení celkové efektivity zařízení (OEE), a tedy i významné úspory nákladů. V současném náročném výrobním prostředí mohou všechna tato vylepšení znamenat konkurenční výhodu.

 

Jak může nová emulační technologie zvyšovat produktivitu zaměstnanců?

 • Emulace pomocí softwaru VNC umožňuje obsluze výrobní linky a zaměstnancům pověřeným řízením jakosti vzdálené sledování nejmodernějších detektorů kovů Profile ze zařízení připojených k počítačové síti.
 • Současně dovoluje integraci a řízení detektoru kovů prostřednictvím předřazeného i navazujícího strojního zařízení.
 • Emulační technologie usnadňuje přístup k datovým záznamům detektoru kovů, a tak zvyšuje efektivitu zaměstnanců pověřených řízením jakosti a pomáhá zajišťovat shodu s požadavky na shodu s předpisy.

Další zvýšení produktivity, snazší plnění požadavků na zajištění shody s předpisy a rozšíření možností správy dat přinášejí detektory kovů Safeline Profile s násypným hrdlem a volným pádem výrobků v podobě kompatibility s kontrolním softwarem ProdX.

 •  Software ProdX nabízí rozsáhlé možnosti správy dat, zjednodušuje, zpřístupňuje a zefektivňuje procesy v každém prostředí: ať potřebujete sledovat jedinou balicí linku, nebo velký počet linek na různých pracovištích.
 • Současně zajišťuje sledování událostí (vyřazování výrobků, výstrahy a poplašné stavy), navrhuje nápravná opatření, zjednodušuje procesy řízení jakosti a zajišťuje konzistentnost dat.
   

Jakým způsobem lze posílit ochranu dobré pověsti značky?

Zmírnění rizika stahování výrobků z trhu představuje pro všechny výrobce potravin jeden ze základních požadavků, protože taková událost může znamenat nejen vysoké okamžité náklady, ale i poškození dobrého jména značky. Nejmodernější detektory kovů Profile s násypným hrdlem a s volným pádem výrobků pro suché aplikace jsou nyní standardně vybaveny technologií eDrive, která pomáhá tohoto cíle dosáhnout.

 • Technologie eDrive™ zvyšuje výkon detektoru, který tak dosahuje až o 20 % vyšší sférické citlivosti (neboli až o 50 % vyšší citlivosti při detekci drátků), a tak umožňuje odhalit a spolehlivě vyřadit menší kovové kontaminanty ve větším objemu suchých výrobků.
 • U některých detektorů/systémů Profile není technologie eDrive k dispozici.

Riziko, že se kontaminované zboží vaší značky dostane až do rukou spotřebitelů se tak ještě více snižuje, a vy tak získáte vyšší jistotu, že plníte, či dokonce předčíte požadavky norem GFSI a kodexů zásad obchodníků. Nový detektor kovů Profile navíc představuje ještě více nadčasovou investici, takže výpočty návratnosti investice jsou nyní ještě zajímavější.
 

Jak mohou nová vylepšení zvýšit kvalitu?

Nejnovější detektory kovů Profile s násypným hrdlem a volným pádem výrobků dokáží zkvalitnit výrobky i procesy.     

 •  Technologie eDrive zvyšuje sférickou citlivost až o 20 %, čímž umožňuje odhalit výrazně menší kovové kontaminanty nepravidelného tvaru, a tak přispívá ke zvýšení kvality.
 • Nový systém ATS zvyšuje opakovatelnost zkoušek detektoru u všech typů kovů – standardně železných a neželezných kovů a nerezové oceli, volitelně též hliníku.
 • Systém ATS předchází i chybám obsluhy, které znemožní provést zkoušky pouze na jeden kov. Tím systém ATS šetří čas.
   

Jak mohou nová vylepšení posílit bezpečnost zaměstnanců?

Výrobní podniky čelí rostoucímu tlaku na zvyšování bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti. Bezpečnějších pracovních postupů ve výrobě potravin pomáhají dosáhnout i nejmodernější detektory kovů METTLER TOLEDO Safeline Profile do aplikací s vertikálním balením výrobků.

 • Prodloužením intervalu mezi zkouškami detektoru kovů díky nové technologii RT došlo k odpovídajícímu snížení počtu nezbytného stoupání na žebříky k provedení zkoušky: buď vhozením vzorku do detekčního otvoru, nebo z důvodu přístupu k uživatelskému rozhraní pro spouštění zkušebních rutin.
 • Emulace umožňuje ovládat uživatelské rozhraní detektoru z různých zařízení v počítačové síti, kterými mohou být i tablet nebo mobilní telefon. Tím opět dochází ke snížení potřeby pracovat přímo na detektoru, zejména je-li jeho ovládání umístěno v nevýhodné pozici, jak tomu v aplikacích se suchými výrobky bývá poměrně často.
 • Použití systému ATS takřka zcela odstraňuje výškové práce v souvislosti s provedením provozních zkoušek, jakož i nutnost zasahovat do detektoru k vhození zkušebních vzorků do detekčního otvoru v detektoru kovů.
   

Prohlédněte si naše systémy pro detekci kovů s násypným hrdlem a volným pádem výrobků

*Podléhá období karantény

Společnost METTLER TOLEDO představí své nejmodernější detektory kovů pro velkoobjemové aplikace se suchými výrobky v roce 2017 při různých příležitostech, například na veletrhu Interpack v Düsseldorfu, který se koná od 4. 5. do 10. 5, a na veletrhu Snackex ve Vídni v termínu od 21. 6. do 22. 6.

Metal Detector Applications
Reduce Metal Detector Testing
Metal Detection Guide
Product Inspection Spare Part Kits
Product Inspection Service Partner
Product Inspection User Training
Události
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.