Jak vážení podporuje štíhlou výrobu - METTLER TOLEDO

Jak vážení podporuje štíhlou výrobu

Chytrá vážicí řešení Vám pomohou omezit nadvýrobu, vyřešit kvalitativní problémy a maximalizovat přesnost výroby. Poperte se s komplikacemi spojenými s plýtváním a přečtěte si o tom, jak Vám vysoce kvalitní váhové systémy mohou minimalizovat náklady.

Lean Weighing
Lean Weighing

Jak vážení podporuje štíhlou výrobu
Lean Weighing

Plýtvání v diskrétní výrobě

Štíhlá výroba je filozofie řízení procesů odvozená převážně z výrobního systému automobilky Toyota. Definuje sedm druhů plýtvání, kterým je v moderním, efektivním výrobním procesu třeba se vyhnout.

Při výrobě tisíců jednotlivých součástek a komponent je těžké průběžně dodržovat principy štíhlé výroby. Výrobky je třeba přesně vyrábět, skladovat a balit bez zbytečného převážení. Různé továrny sice vyrábějí různé druhy součástek a komponent, ale typické druhy plýtvání v diskrétní výrobě se mezi jednotlivými továrnami moc neliší. Pro každý druh plýtvání existuje strategie, jak omezit nebo eliminovat jeho vliv na firmu. S přesným, spolehlivým a rychlým vážením můžete využít optimalizační potenciál své firmy a odstranit běžné příčiny plýtvání.

Jak vážení podporuje štíhlou výrobu
Lean Weighing

Nadprodukce

Nadprodukce představuje jeden z nejvlivnějších problémů výroby. Při zakázkové výrobě platí, že jakýkoliv kus navíc, který se vyrobí, znamená nadbytečné náklady. Problémy často způsobuje nepřesné sčítání prováděné odlévacími nebo extruzními stroji. Vážení výrobního výstupu na konci výrobní linky může významným způsobem přispět k řešení tohoto problému tím, že Vám poradí, kdy zapnout nebo zastavit stroj. Vážicí přístroje jednoduše spočítají všechny součástky na pásovém dopravníku nebo přímo u odlévacího či extruzního stroje. Ušetříte si tím vyrobení příliš velkého množství produktů a zároveň si usnadníte ověřování stavu zásob.

Zbytečně mnoho zásob

Příliš mnoho součástek a komponent nebo zásob má za následek vysoké náklady na uskladnění a dlouhou průběžnou dobu výroby. Využijte balení za asistence vah k tomu, abyste zákazníkům neposílali nesprávné množství produktu. Plňte balíky na váze – vyhnete se tak plnění přes nebo pod míru. Kontrolka colorWeight® indikuje úroveň plnění pomocí snadno pochopitelného sloupcového grafu. Nejenže je díky tomu proces balení přesnější, ale zároveň je rychlejší. Také zabráníte nesprávnému odečítání výsledků vážení. Váhy jsou navíc schopné vytisknout etiketu přímo na místě. Pro vytvoření dokumentace nepotřebujete počítač nebo pracovní stanoviště navíc. To Vám pomáhá šetřit čas a náklady na skladování zásob.

Vady a přepracování

Váhy představují jednoduchý způsob, jak se vyhnout nákladnému stahování produktů z oběhu kvůli tomu, že jsou poškozené nebo neúplné. Položte produkt na váhu nebo váhový modul a porovnejte jeho hmotnost s přednastaveným cílovým údajem. V manuálních i automatických procesech tak rychle a spolehlivě identifikujete produkty neodpovídající specifikacím.