Rychlost a přesnost při nanášení maziv - METTLER TOLEDO

Rychlost a přesnost při nanášení maziv

Váhová zařízení umožňují přesně kontrolovat množství maziva naneseného na součástky a komponenty. Díky flexibilnímu zařízení a nastavení lze bez zdržování výroby bezpečně provádět kontroly na konci linky i v rámci procesu. 

Quality Checks
Quality Checks

Rychlost a přesnost při nanášení maziv
Quality Checks

Nanášení maziva

Průmyslová maziva udržují pohyblivé součástky v dostatečné vzdálenosti od sebe, snižují tření a zabraňují vzniku koroze. Při výrobě součástek do spalovacích motorů, čerpadel a turbín musí být naneseno přesně stanovené množství oleje. Nedostatečné množství způsobuje zbytečné opotřebení, zatímco příliš mnoho maziva představuje zaprvé zbytečné plýtvání a zadruhé ohrožuje výkon. Při odměřování a nanášení maziva přímo na dopravníkovém pásu je důležitým faktorem i rychlost. V zájmu ochrany zisku musí být mazivo naneseno rychle a přesně. Váhová zařízení nabízí jednoduchý, rychlý a bezpečný způsob kontroly nanášení maziva.


Kontrola promazání součástek a komponent

Při výrobě kuličkových ložisek a součástek do motoru lze množství naneseného maziva prověřovat během samotného nanášení i po něm. U vysoce zatěžovaných součástek motoru, jako jsou například písty, může příliš málo nebo příliš mnoho maziva způsobit selhání nebo dokonce zničení součástky během provozu. Váhové zařízení tedy hraje rozhodující roli. V závislosti na kapacitě a druhu Vašeho výrobního procesu lze ke kontrole použít kompaktní váhu s vysokým rozlišením jako je ICS685 (malé dávky), nebo kontrolní váhu umístěnou na konci linky (velké dávky, vysoká kapacita). V obou případech se to, zda nanesené množství maziva odpovídá stanoveným tolerancím, prověřuje porovnáním váhy výrobku s přednastavenou cílovou váhou. Správně zvolené zařízení dovede neuvěřitelně rychle odhalit i ty nejmenší odchylky. Díky tomu můžete provádět bleskovou 100% kontrolu a plnit svůj slib zákazníkům – dodávat kvalitní výrobky.


Kontrola jakosti u těžkých a složitých montovaných součástek

Na těžké automobilové součástky, jako například součástky turbín, se mazivo nanáší pomocí váhy a jeho množství se kontroluje přímo na dopravníkovém pásu. To šetří čas, náklady a zvyšuje rychlost. Pokud se u těchto složitých a drahých montovaných součástek zjistí, že výrobek neodpovídá tolerancím až na konci linky nebo dokonce u zákazníka, je už příliš pozdě. Přesné nanášení maziva zajišťují váhový modul nebo můstek připojené k systému PLC, který je součástí dopravníkového pásu. Motor se přesune na vysoce přesný váhový můstek a váhový terminál, například IND570, prověří, zda je nanesené množství maziva v mezích tolerance. Rychlé provedení celé operace má výrazný dopad na kvalitu výrobků. Na flexibilních zařízení METTLER TOLEDO lze nainstalovat různé konfigurace s nastavitelnými parametry, a proto je možné na jedné montážní lince prověřovat několik druhů motorů nebo součástek.