Rizikové myšlení v praxi
Služba GWP Verification

Vážicí zařízení mohou pomoci zvýšit kvalitu součástek a dílů a zároveň odstranit rizika z výrobního procesu. K těmto rizikům patří selhání a porucha výrobku nebo nedostatečný provozní výkon. Výsledné problémy mohou způsobit nelibost zákazníků a poškodit Vaši pověst. Cílem revize ISO 9001:2015 a konceptu rizikového myšlení je bojovat proti těmto problémům a zajistit celosvětově jednotnou kvalitu.          

Pokud výrobce vnímá důkladnou analýzu rizik jako příležitost ke zlepšení, může mu dle názoru organizace ISO identifikace a řízení rizik přinést celkové zvýšení kvality výroby. Zařaďte vážení na seznam svých metod kontroly kvality a metodologie GWP® od METTLER TOLEDO Vám umožní aplikovat řízení kvality rizikového myšlení v praxi. Výsledkem bude výrobní proces zbavený rizik. Program GWP (Good Weighing Practice™ – správná praxe vážení) je standardizovaná vědecká metodika pro bezpečný výběr, kalibraci a provoz vah.

S GWP budete moci splnit podmínky ISO 9001:2015, protože budete schopni:

  • Omezit výskyt rizik. Zařaďte vážení na seznam svých metod kontroly kvality ve výrobě součástek a dílů.
  • Vybrat správné vybavení. Zvolte to správné vybavení odpovídající Vašim specifickým požadavkům a tolerancím.
  • Provést odbornou instalaci. Važte správně od samého začátku a vyhněte se rizikům způsobeným nevhodnou manipulací a špatně naměřenými výsledky.
  • Vytvořit ucelený kalibrační plán. Zaručte si nízké riziko výskytu chybných výsledků vážení po celou dobu životnosti zařízení.
  • Provádět jenom ty zkoušky, které mají smysl. Naučte se, kdy provádět zkoušky a kde naopak můžete ušetřit tím, že počet zkoušek omezíte.

Pokud se chcete dozvědět více o rizikovém myšlení ve výrobním procesu, přečtěte si aplikační poznámku a zaměřte se na soulad své kontroly kvality s normou ISO

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.