Automatická optimalizace plnicích a dávkovacích procesů - plnicích zařízení | METTLER TOLEDO

Automatická optimalizace plnicích a dávkovacích procesů

Optimalizace plnicích a dávkovacích procesů v PLC zabírá hodně času a často nepřináší úplně nejlepší výsledky. Váhový terminál, který se sám učí, kontroluje dávkovací ventily a optimalizuje jejich uzavírání, a tím zvyšuje rychlost a přesnost procesu.


 

Filling and Dosing
Filling and Dosing

Ručně řízené plnicí, dávkovací a míchací procesy mohou být velmi neefektivní. Programovatelné logické automaty (Programmable Logic Controllers – PLC) zase nemusí podávat požadovaný výkon a navíc mohou cenově přesáhnout Váš rozpočet.

Automatická optimalizace plnicích a dávkovacích procesů
Filling and Dosing

Váhový terminál IND570fill je vybaven speciálním dávkovacím softwarem, který obsahuje sofistikované dávkovací algoritmy s digitálními vstupy a výstupy pro přímé ovládání plnicích ventilů. Díky tomu má choulostivý plnicí proces přímo pod kontrolou, takže zvyšuje jeho rychlost i kvalitu a může snadno zastoupit malý PLC nebo doplnit větší systém.


Pokročilá kontrola bez PLC

Váhový terminál IND570fill umožňuje plnit jedním druhem materiálu nebo míchat až šest druhů materiálů pomocí jedno nebo dvourychlostního způsobu plnění. Dvourychlostní plnění zajišťuje rychlý a přesný přenos materiálu.

Pro potřeby komplexního systému lze navažovací cykly (plnění, mísení) snadno zkombinovat z odvažovacími cykly (vyhození, dávkování). V rámci průběžných procesů je možné nastavit cykly tak, aby se neustále opakovaly, nebo případně připojit další zařízení, jako například mixér, vibrátor nebo dopravníkový pás. I takové cykly přizpůsobené potřebám zákazníka se nastavují pomocí standardního softwaru dodávaného s terminálem IND570fill, takže není nutné nic složitě programovat.


Optimalizovaná kvalita a efektivita procesů

Terminál se sám učí, a tím ulehčuje a zjednodušuje zpracování nového materiálu. Nastavte novou cílovou hodnotu s +/- tolerancemi a nechte algoritmy terminálu IND570fill automaticky spočítat ideální hodnoty pro jemné plnění a dávkování už pro první zpracování nového materiálu.

Funkce automatické úpravy dávkování bere v potaz změny v okolí mající potenciální vliv na množství materiálu, které zůstanou v dávkovacím zařízení po jeho vypnutí, a tím průběžně zlepšuje průběh procesu. Integrovaný sběr statistických údajů o navažovacích a odvažovacích cyklech poskytuje údaje pro případné přenastavení systému s cílem zkrátit délku trvání cyklu, snížit objem odpadu a zvýšit marže.

Terminál IND570fill je vhodný pro přenos materiálu v bezpečném prostředí i v prostředí s nebezpečím výbuchu typu zóna 2/22 nebo divize 2, protože poskytuje stále stejné funkce, bez ohledu na klasifikaci prostředí. Doplňkový polovodičový vstup/výstup umožňuje přímou kontrolu nad dávkovacím zařízením instalovaném v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Automatická optimalizace plnicích a dávkovacích procesů
Filling and Dosing
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.