Opatření pro obchodní váhy připojené k pokladním systémům - METTLER TOLEDO

Opatření pro obchodní váhy připojené k pokladním systémům

Dne 5. 6. 2015 vydal Český metrologický institut sdělení, které se týká vah s neautomatickou činností propojených s pokladními systémy (stanovisko ČMI ke stažení níže). V textu se mohou objevit následující zkratky:

  • NAWI – myšleno váha s neautomatickou činností určená pro přímý prodej veřejnosti
  • POS – pokladní systém nebo software s funkcí pokladního systému
  • ČMI – Český metrologický institut

I přesto, že jde jen o naplnění, již existující legislativy, mohou mít opatření plynoucí z tohoto dokumentu vážný dopad na provoz vašich prodejen a systémů. Opatření se týkají všech vah připojených k počítačovému systému, přes které se prodává zboží přímo spotřebiteli  tzv. "přímý prodej veřejnosti".
Tato opatření se naopak netýkají systémů, které jen čtou z váhy data o prodeji, aktualizují ceny a druhy zboží, importují a exportují obrázky apod. V takovém případě neplní tyto systémy funkci pokladního systému.


Co mám teď dělat?

Především si prověřte, zda máte k Vašim pokladním místům s váhou příslušné prohlášení o shodě na celý systém vydané výrobcem váhy. Na prohlášení musí být explicitně uveden typ váhy a typ pokladního systému nebo software. Dále si zkontrolujte označení váhy podle Stanoviska ČMI 04/2015. Na váze by měl být kromě standardního značení štítek s číslem zkušebního certifikátu POS. Pokud toto máte provedeno u všech pokladních míst, Váš systém odpovídá výše zmíněným požadavkům.
Pokud tomu tak není, požádejte především výrobce váhy o pomoc při řešení dané situace. Co se stane, když nebudu dělat nic?

Požadavky na ověření nekorektních "vah pro přímý prodej veřejnosti s EPOS" uplatněné po 31. 12. 2015 nebudou akceptovány.” (Stanovisko ČMI 04/2015)

Pokud tuto situaci nevyřešíte v souladu s legislativou do konce roku 2015, nebudou Vámi používané váhy nadále úředně ověřeny a nesmí být dále používány spolu s POS pro přímý prodej veřejnosti. V případě provedení kontroly orgány státního dozoru, budou takové váhy vyřazeny z provozu a Vám může být udělena pokuta.


Společnost METTLER TOLEDO je připravena tyto požadavky pro námi vyrobené váhy řešit.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.