Váhy pro vysokozdvižné vozíky pro efektivní vážení palet | METTLER TOLEDO
Váhy pro vysokozdvižné vozíky

Váhy pro vysokozdvižné vozíky

Vážení za jízdy pro maximální produktivitu

Sortiment vah pro vysokozdvižné vozíky

Váhy pro vysokozdvižné vozíky (neboli váhy integrované do vysokozdvižných vozíků) umožňují okamžitě zrychlit vážení palet. O takové zrychlení usilu...

Váhy pro vysokozdvižné vozíky (neboli váhy integrované do vysokozdvižných vozíků) umožňují okamžitě zrychlit vážení palet. O takové zrychlení usiluje každý průmyslový podnik, který se snaží zvýšit svoji produktivitu a rentabilitu provozu. Váhy METTLER TOLEDO pro vysokozdvižné vozíky jsou navrženy do náročného průmyslového prostředí, takže si dokáží zachovat nejvyšší možnou přesnost i v podmínkách vysokého vytížení.

Vysokozdvižný vozík s váhou
Váhy na vysokozdvižném vozíku umožňují zaměstnancům vážit za jízdy. Pomáhají tak zásadně zvýšit efektivitu nakládky a přepravy. Váha pro vysokozdvižný vozík je váha určená k vestavbě do vysokozdvižného vozíku. Umožňuje vážení nákladu pomocí snímačů hmotnosti v hydraulickém systému. Vážení na vysokozdvižném vozíku nabízí řadu výhod zaměstnancům, kteří se zabývají přepravou materiálů a potřebují vědět, kolik výrobku naložili. Váhy pro vysokozdvižné vozíky znamenají též přínos pro účetní čísla, protože snižují cenu nakládky a expedice materiálů a zboží. Vysokozdvižné vozíky, které váží zpravidla 1,5–2násobek své nosnosti, představují užitečný nástroj k přepravě velkých zásilek zboží. Používání přesné váhy k měření hmotnosti tohoto zboží je důležité z hlediska spolehlivosti a přesnosti. Proto by se průmyslové podniky měly spoléhat výhradně na váhy pro vysokozdvižné vozíky, které jsou přesné. Nezáleží na rušivých vlivech okolí: kalibrace vah METTLER TOLEDO pro vysokozdvižné vozíky má platnost vždy celých 12 měsíců.

Váha pro vysokozdvižný vozík
 Jedinečné tříbodové odpružení je zárukou přesnosti, opakovatelnosti a použitelnosti výsledků i v aplikacích vyžadujících použití stanoveného měřidla. Současně snižuje náklady a problémy spojené s častou rekalibrací. Naše váhy pro vysokozdvižné vozíky jsou navrženy se zvláštním ohledem na vysokou bezpečnost a provozní dostupnost a dokáží odolat až 150% přetížení. Svoji mechanickou bezpečnost a odolnost prokazují v rozsáhlých a náročných zkouškách. Velká průhledová plocha a kompaktní rozměry váhového ukazatele usnadňují obsluze vysokozdvižného vozíku s váhou odečítání hodnot, správné vyrovnání zvedací vidlice a prevenci nehod. Jestliže se obáváte, že instalace váhy pro vysokozdvižný vozík zabere přílišné množství času, můžete být naprosto v klidu. Díky jedinečnému připevnění váhy na vysokozdvižný vozík trvá montáž méně než 30 minut. Montáž váhy na vysokozdvižný vozík navíc neovlivňuje záruku výrobce. Robustní konstrukce znamená též minimální nároky na pravidelnou údržbu a servis. Je-li přesto třeba provést servisní zásah, může servis probíhat zcela snadno díky jednoduchému odsunutí váhy z montážní konzoly. Šetřete čas s váhami pro vysokozdvižné vozíky díky odstranění nutnosti převážet zboží ke stacionární váze a zase zpět. Snížíte i opotřebení dalšího vybavení, které vzniká v důsledku zbytečných cest.

Jak používat váhy pro vysokozdvižné vozíky?
Váhy na vysokozdvižné vozíky vynikají snadnou obsluhou, protože jsou pouhým rozšířením manipulační vidlice. Jsou tudíž i mimořádně efektivní při vážení za jízdy.

Jak fungují váhy pro vysokozdvižné vozíky?
Váhy pro vysokozdvižné vozíky jsou zavěšeny v přední části vysokozdvižného vozíku. Hmotnost palety se zaznamená okamžitě po zvednutí palety vysokozdvižným vozíkem. Data o vážení se přiřadí k ID palety a bezdrátově přenesou do fakturačního systému a do systému skladového hospodářství.  Váhy pro vysokozdvižné vozíky nabízejí nenákladné a efektivní řešení pro vážení palet v procesech, jejichž součástí je manipulace s nákladem.

Jaká je nosnost vysokozdvižného vozíku?
Naše váhy pro vysokozdvižné vozíky dokáží přesně vážit palety do hmotnosti 3 000 lb neboli 1 500 kg.

Lze váhy pro vysokozdvižné vozíky používat jako stanovené měřidlo?
Váhy pro vysokozdvižné vozíky METTLER TOLEDO jsou certifikovány dle národních i mezinárodních předpisů k použití v aplikacích vyžadujících stanovená měřidla. Představují tak vynikající způsob, jak zvýšit produktivitu při současném zajištění rentability provozu. 

Jsou váhy pro vysokozdvižné vozíky kompatibilní s jiným příslušenstvím k vysokozdvižným vozíkům?
Váhy pro vysokozdvižné vozíky METTLER TOLEDO jsou plně kompatibilní s příslušenstvím k vysokozdvižným vozíkům třídy A.


Váhy pro vysokozdvižné vozíky
Váhy pro vysokozdvižné vozíky
Váhy pro vysokozdvižné vozíky
Váhy pro vysokozdvižné vozíky se snadnou instalací a údržbou

Dokumenty

Literatura pro zvyšování produktivity a ziskovosti provozu

Nabídka servisních služeb

Instalace, údržba a shoda s předpisy

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené Vašemu vybavení

K Vašemu měřicímu vybavení poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.