Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků | METTLER TOLEDO
Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků

Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků

In-line rentgenová kontrolní řešení zajišťují bezpečnost a integritu nebalených výrobků

The X33 Short Series X-ray Inspection Systems

The X33 Short Series X-ray Inspection Systems
Find out how the X33 Series of X-ray Inspection Systems is constructed in this animation.The revolutionary X33 series gives food and pharmaceutical manufacturers an increase in foreign body detection sensitivity whist requiring a fifth of the power of a traditional x-ray system. Developed with customers, the X33 Series X-ray Inspection systems are built upon the needs of our customers and have the power to boost productivity and reduce production costs.
Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků
Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků
Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků

Modely a specifikace

Rentgenová kontrola nebalených výrobků – technické specifikace

 
Modely a specifikace

Dokumenty

Stáhněte si naše bílé knihy, průvodce a dokumenty o rentgenové kontrole

Průvodce rentgenovou kontrolou

Knihovna
Veškeré informační zdroje a dokumentace výrobků na jednom místě: katalogy, prospekty, technické listy, uživatelské příručky, bílé knihy, průvodce, pří...

Brožury

Software ProdX pro správu dat
Software ProdX Vám umožní připojit a spravovat celý proces řízení kontroly kvality z jediného místa i z různých vzdálených umístění, takže již nebudet...

Bílé knihy

Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...
Jak postupovat při výběru vhodného rentgenového systému
Tato bílá kniha nabízí výrobním podnikům praktické rady o tom, jak postupovat při výběru nejvhodnějšího rentgenového a vyřazovacího systému pro jejich...

Případové studie

Bell Food Group
Případová studie o rentgenovém kontrolním systému, ve které se dočtete, jak společnost Bell Food Group zajišťuje kontrolu burgerových směsí z hlediska...

Nabídka servisních služeb

Zabezpečte svůj rentgenový kontrolní systém na celou dobu jeho životnosti

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Časté dotazy

Můžete uvést typické nezabalené a volně přepravované výrobky, k jejichž kontrole je vhodná rentgenová technologie?

Rentgenové systémy pro kontrolu volně přepravovaných a nezabalených výrobků jsou navrženy se zvláštním ohledem na kontrolu zmrazených, tvarovaných výrobků, jako jsou burgerové směsi, kuřecí nugety, knedlíky a pizza.

Nabízíme rovněž řešení pro kontrolu sypkých výrobků a tekutých výrobků přepravovaných potrubím.

Časté dotazy ohledně systémů pro kontrolu sypkých potravin – klikněte sem
Časté dotazy ohledně systémů pro kontrolu potravin přepravovaných potrubím – klikněte sem

Související dokumenty:


Jelikož výrobek není zabalený, které části rentgenového systému přicházejí do přímého styku s výrobkem a jak je zajištěno splnění hygienických požadavků?

Tam, kde výrobek přichází do přímého styku s pásem a/nebo bočnicemi, musejí všechny materiály vyhovovat předpisům úřadu FDA a směrnicím EU.


Je rentgenový systém dostatečně robustní, aby dokázal odolat pravidelnému oplachování proudem tlakové vody?

Při projektování přístroje zohledňujeme veškeré hygienické zásady. Systémy disponují standardně krytím IP69, místa možného styku s výrobkem jsou vyrobena z nerezové oceli 316, takže systémy lze bez obav pravidelně oplachovat tlakovým proudem vody. Vhodná konstrukce systému umožňuje výrobcům potravin splňovat požadavky předpisů HACCP a zajistit shodu s průmyslovými normami. Například náš systém X39 disponuje vyspádovanými povrchovými plochami a zaoblenými hranami, které znemožňují hromadění výrobků a čisticí vody. Konstrukce s otevřeným rámem, odtokové otvory v záchytných platech a snadná demontáž pásů a jiných součástí jsou společně zárukou možnosti snadného a důkladného čištění.

Související dokumenty:


Proč je dodržování shody s předpisy důležité?

Dodržování shody s předpisy je pro výrobce i prodejce nezbytné z hlediska zajištění bezpečnosti potravin. Instalace rentgenového systému pro kontrolu nebalených výrobků pomáhá výrobcům potravin v úsilí o zajištění shody s normami uznávanými Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI):

 • Mezinárodní potravinová norma (International Featured Standard, IFS),
 • Globální normy sdružení British Retail Consortium (BRC) pro bezpečnost potravin,
 • Norma Bezpečné a kvalitní potraviny (Safe Quality Food, SQF),
 • Certifikace systému pro bezpečnost potravin (Food Safety System Certification, FSSC ) 22000,
 • Zákon USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin (FSMA).

Související dokumenty:


Jakým způsobem rentgenový systém kontroluje tvarované, zmrazené potraviny?

Systém X39 představuje jedinečný kontrolní přístroj: umožňuje přesnou kontrolu nezabalených, zastudena tvarovaných výrobků, jejichž poloha na vstupu do systému se může měnit. Kontrola v rentgenovém systému X39 má dvě fáze: vestavěný laserový paprsek kontroluje nežádoucí hromadění výrobku, jeho délku, šířku a výšku. Teprve poté výrobek vstoupí do kontrolní zóny, kde rentgenový systém hledá kontaminanty, jako jsou kalcifikované kosti, sklo, kovy, minerály, vysokohustotní plasty a pryže, jakož i nežádoucí otvory, prohlubně, deformace okrajů a vady tvaru.  Systém X39 kontroluje, zda hotový výrobek vyhovuje standardům, které očekává spotřebitel, a požadavkům kladeným ze strany významných řetězců provozujících prodejny rychlého občerstvení.

Související dokumenty:


Je servis rentgenových systémů nákladný?

Společně se zakoupením rentgenového systému by měla být vždy uzavřena i servisní smlouva. Pravidelný servis systému, jehož součástí je i ověření výkonu, zajistí optimální výsledky kontroly. Předejdete tak potížím s bezpečností potravin. Preventivní údržba umožňuje výrobním podnikům předcházet odstávkám provozu v důsledku neplánované údržby.

Při uzavření servisní smlouvy udělujeme na rentgenové generátory všech systémů METTLER TOLEDO X3000 záruku v délce 5 let. Díky ochraně nejcennější součásti rentgenového přístroje mohou mít výrobní podniky jistotu maximálního využití výrobního času.

Související dokumenty:


    

   Five Year X-ray Generator Warranty
   X-ray Inspection of Frozen Formed Products
   X-ray Inspection of Canned Foods
   Glass in Glass Inspection
   Product Inspection Spare Part Kits
   Product Inspection Service Partner
   Product Inspection User Training
   X-ray Inspection Guides
   Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.