Potrubní rentgenová kontrola | METTLER TOLEDO
Potravinářské rentgenové kontrolní systémy Safeline

Potrubní rentgenové kontrolní systémy

Potrubní rentgenová kontrolní řešení zvyšují bezpečnost potravinářských a farmaceutických výrobků přepravovaných potrubím

Potrubní rentgenová kontrola
Potrubní rentgenová kontrola
Potrubní rentgenová kontrola

Modely a specifikace

Specifikace rentgenových systémů pro kontrolu potravin přepravovaných potrubím

 
Modely a specifikace

Dokumenty

Stáhněte si naše bílé knihy, průvodce a dokumenty o rentgenové kontrole

Průvodce rentgenovou kontrolou

Průvodce rentgenovou kontrolní technologií
Průvodce rentgenovou kontrolou představuje jednotný a rozsáhlý referenční zdroj na téma využití rentgenové kontrolní technologie v potravinářském a fa...

Brožury

Software ProdX pro správu dat
Software ProdX Vám umožní připojit a spravovat celý proces řízení kontroly kvality z jediného místa i z různých vzdálených umístění, takže již nebudet...

Prospekty

Bílé knihy

Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...
Detekce kovů, rentgenová kontrola nebo obojí?
Tato bílá kniha předkládá ve zjednodušené podobě dvě konkurenční technologie. Tím pomáhá výrobcům v potravinářském a farmaceutickém průmyslu s výběrem...

Případové studie

Společnost Fiasco Gelato volí rentgenový kontrolní systém X33
Případová studie, ve které zjistíte, jak rentgenový kontrolní systém METTLER TOLEDO X33 pomohl společnosti Fiasco Gelato zajistit bezpečnostní kontrol...
Společnost Pro Pet Austria se spoléhá na řešení pro kontrolu výrobků
Společnost Pro Pet Austria spoléhá na špičková kontrolní řešení METTLER TOLEDO, která jí pomáhají minimalizovat riziko expedice nevyhovujících výrobků...
Zajištění optimální bezpečnosti potravin a kontroly kvality
Aby si společnost Heinrichsthaler zachovala konkurenceschopnost, průběžně pracuje na zvyšování efektivity svých výrobních zařízení. Zavedla proto pět...
Pekárna La Provence Bakery se spoléhá na kontrolní zařízení
V roce 2016 zakoupila společnost La Provence novou linku na výrobu sušenek a obrátila se na společnost METTLER TOLEDO s poptávkou na nové kontrolní za...

Nabídka servisních služeb

Zabezpečte svůj rentgenový kontrolní systém na celou dobu jeho životnosti

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Časté dotazy

Jaké jsou výhody používání in-line rentgenových kontrolních systémů ke kontrole potravinářských výrobků? 

Detekce fyzické kontaminace bývá výhodnější v počátečních fázích výroby, kde lze nezpracovanou čerpanou potravinu kontrolovat v menší hloubce. Zavedení rentgenového kontrolního přístroje na začátek výrobního procesu umožňuje zpracovatelům sledovat i úroveň kontroly kvality u dodavatelů. Tímto způsobem lze šetřit čas a náklady v důsledku případného poškození zpracovatelských technologií v dalších částech výrobní linky a odstraněním kontaminantů, dříve než produkt obdrží přidanou hodnotu.

Související dokumenty:


Jakým způsobem lze rentgenový kontrolní systém začlenit do stávajících výrobních linek?

Připojení rentgenového kontrolního systému do stávající výrobní linky bývá velmi snadné. Potrubí (kterým prochází potravina) se k potrubí rentgenového přístroje připojuje pomocí standardních armatur.

Související dokumenty:


Jakým způsobem vyřazují rentgenové systémy tekuté potraviny z potrubí?

K dispozici je rozsáhlá nabídka typů vyřazovacích ventilů. Výběr vhodného ventilu závisí na konkrétním výrobku a aplikaci. Při výrobě kaší a omáček bývá zpravidla nejúčinnějším vyřazovacím mechanismem trojcestný ventil. Při zpracování masa a drůbeže, kde součástí výrobku bývají i kusy pevného masa, se obvykle používá řezací ventil. Výběr ventilu závisí rovněž na teplotě výrobku a na případném požadavku na čištění v místě použití (CIP) a na aseptické provedení výrobní linky.

Související dokumenty:


Které aplikace s kapalnými potravinami jsou vhodné pro potrubní rentgenový systém? 

Potravinářské výrobky přepravované potrubím, jakými jsou maso, drůbež, kapalné, kašovité a pastovité výrobky, bývají zpravidla homogenní, a proto bývají z hlediska rentgenové kontroly ideální.


  Jaké průměry potrubí jsou k dispozici?

  Standardně 3” nebo 4” (75 mm nebo 100 mm).

  Související dokumenty:


  Jak lze vyzkoušet výkon potrubního rentgenového systému?

  V případě rentgenového systému, který kontroluje obsah potrubí dopravujícího kapalné, kašovité a pastovité výrobky, by měly být zkušební vzorky vkládány zcela nezávisle do toku výrobku. Poté je třeba pozorně sledovat, zda vyřazovací zařízení úspěšně vyřadí zkušební vzorek. Zkušební vzorek musí být v pouzdře z materiálu, jehož barva se co nejvíce odlišuje od barvy produktu, aby jej bylo možno ve vyřazeném produktu snadno najít. Správnost časování vyřazení se kontroluje ověřením, zda je zkušební vzorek uprostřed vyřazeného produktu. Zkouška probíhá opakovaně, zpravidla třikrát.


  Jakou průchodnost lze dosáhnout v aplikacích s tekutými výrobky?

  Rentgenové systémy METTLER TOLEDO Safeline pro kontrolu kapalných potravin v potrubí nabízejí vysokou průchodnost, automatickou kalibraci a hygienickou konstrukci. Jejich kapacita při kontrole kašovitých, polotuhých a kapalných výrobků může činit až 18 tun za hodinu. Masné a drůbeží výrobky lze zpravidla kontrolovat rychlostí až 9 tun za hodinu.

  Související dokumenty:


   Kdy je použití rentgenového systému ke kontrole výrobků účinnější? V procesu, tj. v potrubí, nebo na konci procesu či výrobní linky?

   Dodržování procesu HACCP (analýza rizik a kritické kontrolní body) představuje nejjistější způsob prevence kontaminace výrobků. Výrobní podniky by měly provést revizi výrobního procesu a identifikovat rizika ohrožující bezpečnost výrobku. Na místech s identifikovaným rizikem fyzické kontaminace by měl být zřízen kritický kontrolní bod (CCP). Ten se může v mnoha případech nacházet v rané fázi výrobního procesu, kde je jeho cílem odhalit a odstranit kontaminanty, dříve než výrobek získá přidanou hodnotu. V jiných případech může být praktičtější kontrolu provádět na konci procesu, před expedicí hotového výrobku.


   Jaké je hygienické zařazení potrubního rentgenového kontrolního systému?

   Všechny potrubní rentgenové systémy METTLER TOLEDO Safeline disponují standardně krytím IP69. Sražené a zaoblené hrany umožňují odtékání vody ze systému. Klimatizační jednotka s krytím IP69 vyhovuje požadavkům na čištění tlakovou vodou v náročných podmínkách, a tak předchází množení bakterií.


   Je servis rentgenových systémů nákladný?

   Společně se zakoupením rentgenového systému by měla být vždy uzavřena i servisní smlouva. Pravidelný servis systému, jehož součástí je i ověření výkonu, zajistí optimální výsledky kontroly. Předejdete tak potížím s bezpečností potravin. Preventivní údržba umožňuje výrobním podnikům předcházet odstávkám provozu v důsledku neplánované údržby.

   Při uzavření servisní smlouvy udělujeme na rentgenové generátory všech systémů METTLER TOLEDO X3000 záruku v délce 5 let. Díky ochraně nejcennější součásti rentgenového přístroje mohou mít výrobní podniky jistotu maximálního využití výrobního času.

   Související dokumenty:


      

     Five Year X-ray Generator Warranty
     X-ray Inspection of Frozen Formed Products
     X-ray Inspection of Canned Foods
     Glass in Glass Inspection
     Product Inspection Spare Part Kits
     Product Inspection Service Partner
     Product Inspection User Training
     X-ray Inspection Guides
     Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.