Serializační systémy | METTLER TOLEDO
Serializační systémy

Serializační systémy

In-line označovací a ověřovací systémy pro sledovatelnost výrobků

Komplexní serializační řešení

METTLER TOLEDO nabízí ucelená, samostatná serializační řešení, která jsou navržena tak, aby výrobním podnikům pomáhala dodržet veškeré požadavky na...

METTLER TOLEDO nabízí ucelená, samostatná serializační řešení, která jsou navržena tak, aby výrobním podnikům pomáhala dodržet veškeré požadavky na serializaci platné pro jejich odvětví. Svoji činnost na tomto poli jsme zahájili coby dodavatel systémů pro sledování a dohledatelnost pro farmaceutický průmysl. Nyní jsme naši nabídku rozšířili na komplexní řešení pro všechny obory. Nabízíme různé konfigurace systémů dle podmínek instalace a konstrukce výrobní linky:

  1. Samostatná řešení, včetně modulu pro označování a optického modulu, kterými lze vybavit stávající výrobní linky.
  2. Komplexní, kombinované serializační řešení typu „vše v jednom“, které obsahuje dva různé typy technologií (například přidání kontrolní váhy do systému).

Zakoupením uceleného serializačního řešení naši zákazníci získají jistotu, že veškeré složky systému budou bez problémů spolupracovat a že rozšíření výrobní linky o další řešení proběhne zcela hladce. Menší, stolní modely nabízejí serializační služby výrobním podnikům s menším objemem výroby a podnikům s dávkovou výrobou.

Výběrem řešení METTLER TOLEDO získáte řadu nedocenitelných výhod: především, systémy METTLER TOLEDO jsou navrženy tak, aby zajišťovaly plnou shodu se současnými předpisy o sledování zboží platnými v daném odvětví. Naše řešení pokrývají veškeré kroky výrobního procesu a naše celosvětová servisní a poradenská síť je zárukou, že naše systémy budou dlouhodobě fungovat na nejvyšší výkon.

Je pro nás prioritou, abychom dokázali udržet krok s vaším výrobním prostředím a aby v důsledku zavedení serializace nedocházelo ke zpomalení výroby. Řešení METTLER TOLEDO podporují sledování celkové efektivity zařízení (OEE), takže vedoucí výroby získají přesný přehled o vlivu zavedení serializačního vybavení na efektivitu zařízení.

Při zavádění serializačních značek je důležité používat stabilní manipulační systémy, a proto jsou řešení METTLER TOLEDO zkonstruována tak, aby se výrobky při označování nacházely ve stabilní poloze. Tím je zajištěna dokonalá čitelnost serializačního označení a doprovodných informací. Jestliže váš podnik již manipulaci používá, lze systémy METTLER TOLEDO snadno připojit ke stávajícím dopravníkům. Pokud zavádíte zcela novou výrobní linku, můžeme vám poskytnout naše vlastní manipulační systémy. Některé aplikace vyžadují přerušení výrobní linky – například kombinované systémy pro serializaci, kontrolní vážení a zavírání obalů s kontrolou neoprávněné manipulace – nicméně veškeré systémy jsou navrženy se zvláštním ohledem na efektivitu a co nejmenší půdorysné rozměry.Serializační systémy
Serializační systémy
Serializační systémy
Serializační systémy
Serializační systémy

Modely a specifikace

Samostatná a modulární serializační řešení

 
Modely a specifikace
 
Více detailů
Více detailů
Více detailů
Číslo produktu: 56106300
Více detailů
Porovnání
Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.