Integrovaná řešení pro optickou kontrolu
Integrovaná optická kontrola

Integrovaná řešení pro optickou kontrolu

Propojení optické kontroly se stávajícím vybavením a mnohem více

Integrovaná řešení pro optickou kontrolu
Integrovaná řešení pro optickou kontrolu
Integrovaná řešení pro optickou kontrolu
Integrovaná řešení pro optickou kontrolu

Dokumenty

Průvodce optickou kontrolou

Průvodce optickou kontrolou
Průvodce optickou kontrolou představuje ucelený referenční dokument na téma využití optické kontrolní technologie v potravinářském a farmaceutickém pr...

Brožury

Software ProdX pro správu dat
Software ProdX Vám umožní připojit a spravovat celý proces řízení kontroly kvality z jediného místa i z různých vzdálených umístění, takže již nebudet...

Prospekty

V35
V35 (pdf)
V33
V33 (pdf)
V31
V31 (pdf)

Bílé knihy

Posílení kontroly jakosti kulatých balení
Tato bílá kniha pojednává o dvou technikách 360° optické kontroly – spojování snímků vedle sebe a za sebe, a to včetně jejich výhod a nevýhod, které n...
Výběr účinného optického systému pro použití v oblasti zajištění jakosti
Tato bílá kniha obsahuje informace o tom, jak nejlépe provést výběr správného zařízení pro potřeby optické kontroly. Provede vás všemi základními obla...
Porozumění předpisům o označování lékařských přístrojů
Bílá kniha s informacemi o základních požadavcích na označování lékařských prostředků v USA, EU a Číně.

Časté dotazy

Co se rozumí pojmem „integrovaný optický systém“?

Hovoříme-li o integrovaném optickém systému, máme na mysli výrobní zařízení, jehož součástí je i optický kontrolní systém a případně další funkční komponenty. Jako příklad můžeme uvést plnicí a víčkovací linku, která obsahuje i kameru, jež kontroluje hladinu náplně nebo přítomnost víčka, avšak může plnit i celou řadu dalších funkcí.


Proč bychom měli upřednostnit integrovaný optický systém?

Zřejmě největší a na první pohled patrná výhoda integrovaného řešení spočívá ve zmenšení půdorysných rozměrů systému. Představuje proto ideální volbu pro rozšíření stávajících výrobních linek o funkci optické kontroly bez nutnosti na jejich rozsáhlých konstrukčních úprav. Jeho výhody se naplno projevují též při projektování nové výrobní linky, protože optický kontrolní systém lze umístit tam, kde bude fungovat nejúčinněji.


Využívají optické systémy pouze inteligentní kamery?

Inteligentní kamery se při projektování integrovaných systémů uplatňují často, ale nejsou jediné. V závislosti na prostorových a výkonových požadavcích a typu kontrolního bodu mohou pro konkrétní integrovaný systém vhodnější počítačově ovládané kamery. Nabízíme rovněž další systémy METTLER TOLEDO pro kontrolu výrobků, které vyvíjíme od počátku s ohledem na integraci optické kontroly.


Jakým způsobem lze začlenit optický systém do našeho výrobního procesu?

Umístění optického kontrolního systému se řídí kontrolními požadavky na konkrétní výrobek a prostorovými možnostmi na výrobní lince. Výhoda integrovaného systému spočívá v možnosti snadného rozšíření výrobní linky o nezbytné nové vybavení bez nutnosti rozsáhlých konstrukčních úprav linky. Ačkoli drobné konstrukční změny jsou nezbytné (kamery jsou sice malé, ale přesto zabírají určité místo), správným plánováním lze předejít nutnosti rozsáhlé rekonstrukce.


Jak je to s novými výrobními linkami?

I při projektování nové výrobní linky je třeba zohlednit prostorové možnosti – a spojení různých kontrolních systémů do jediného přístroje vám pomůže zavést na výrobní lince spolehlivý bod kontroly jakosti. Nový výrobní systém s integrovanými optickými komponenty navíc umožňuje účinnější detekci a odstraňování vadných výrobků.


Jaký druh inteligentních kamer používáte?

Již 30 let vyrábíme své vlastní inteligentní kamery. A výroba se nám opravdu daří.


 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.