Senzor pro měření rozpuštěného kyslíku: Optické a polarografické stanovení

Senzor pro měření rozpuštěného kyslíku

Optické a polarografické senzory pro správné stanovení rozpuštěného kyslíku

IP67 pro měření bez vnikání vody

Díky vysokému stupni krytí dokáže celý přenosný měřicí systém odolat vlhkému a náročnému prostředí.

Vždy optimální teplota

Integrované teplotní čidlo je zárukou, že budete vždy měřit s optimální teplotní kompenzací.

ISM® – Intelligent Sensor Management

Všechny důležité informace jsou uloženy v senzoru a automaticky se přenášejí do měřicího přístroje. Ideální podpora pro rychlé a bezpečné výsledky.

 

Měřicí přístroje

pH Meters

Nabízíme rozsáhlý sortiment stolních i přenosných měřicích přístrojů, které splní požadavky na každý elektrochemický systém a které se vyznačují mimořádnou odolností. Naše portfolio obsahuje produkty určené pro snadné dosahování shody s předpisy, rutinní měření i pro požadavky s omezeným rozpočtem.

Stolní měřicí přístrojePřenosné měřicí přístroje

Roztoky

pH Solutions

METTLER TOLEDO nabízí ucelený sortiment pufrů, standardních roztoků, elektrolytů, čisticích a verifikačních roztoků špičkové kvality pro stanovení pH, konduktivity, koncentrace iontů, ORP a rozpuštěného kyslíku. Všechny roztoky jsou k dispozici v maloobjemových lahvičkách, buď v hromadném, nebo v samostatném balení, popřípadě v jednorázových sáčcích.

Podrobné informace o roztocích

Servis

Service for pH meters and sensors

Nabízíme různé servisní balíčky přizpůsobené vašim potřebám. Služby nabízíme v rozsahu od odborné instalace přístrojů v místě použití a konfigurace až po zdokumentovaný průkaz shody. Potřebujete-li rozšířit záruku nad rámec zákonné, nabízíme i balíčky rozšířené péče, která spočívá v preventivní údržbě a opravách.

Podrobné informace o servisu
 
Sensor ProductGuide

Modely a specifikace

Dokumenty

Brožury

InLab® Sensors
The manufacturing of high quality sensors with outstanding performance not only requires technical skills and expertise but also a profound understand...

Aplikace

Biochemical Oxygen Demand From Theory to Practice
One important analysis to assess water quality is determining the BOD (biochemical oxygen demand). BOD is an indicator of the amount of organic matter...

Časté dotazy

Jak správně skladovat DO senzory?

Všechny návody k použití obsahují potřebné informace o krátkodobém i dlouhodobém skladování příslušné elektrody.

Všeobecné rady pro dlouhodobé skladování:

  • Polarografické DO senzory: s měřicím modulem naplněným elektrolytem a nasazeným zeleným ochranným kloboučkem (suchým), který senzor chrání proti poškození
  • Galvanické DO senzory: se skladovací vialkou naplněnou 10% roztokem NaCl
  • Optické DO senzory: v kalibrační zkumavce, přičemž nejprve je třeba tampon navlhčit v destilované vodě, popřípadě senzor skladujte v kádince naplněné destilovanou vodou

Jak senzor rozpuštěného kyslíku funguje?

Existují tři různé typy senzorů rozpuštěného kyslíku:

  • Galvanické             (LE621)
  • Polarografické     (InLab® 605)
  • Optické                (InLab® OptiOx™)

Galvanická a polarografická měřicí zařízení používají elektrochemické metody měření.

Galvanický senzor

Galvanická sonda je nejjednodušší, protože vyrábí svůj vlastní elektrický proud. Dva póly vyrobené z různých kovů způsobují autopolarizaci senzoru ponořeného do elektrolytického roztoku. Póly jsou vyrobeny zpravidla ze stříbra a z olova, elektrolytem je hydroxid draselný.

Polarizace vytváří napětí, které způsobuje redukci kyslíku na povrchu záporného pólu, který plní jak funkci katalyzátoru, tak funkci katody. Vzniklý elektrický proud je měřitelný a jeho velikost je přímo úměrná množství redukovaného kyslíku, tj. množství kyslíku v měřicí komoře. Samotná měřicí komora je oddělená od vzorku vodotěsnou membránou propouštějící kyslík. Chcete-li zajistit shodnou koncentraci rozpuštěného kyslíku vně i uvnitř měřicí komory, je třeba zajistit nepřetržité míchání vzorku.

Polarografický senzor

Je velmi podobný galvanickému systému, avšak s tou výjimkou, že polarizaci pólů způsobuje vnější zdroj elektrického napětí. Proto je třeba polarografické senzory před použitím polarizovat po dobu 6 hodin.

Senzor pro měření rozpuštěného kyslíku
polarografický senzor

Optický senzor

Jak již jeho označení naznačuje, optický senzor detekuje a měří intenzitu fluorescenčního světla.

Modré světlo vyzařované senzorem (1) nabudí fluorescenční membránu (2), která vyzařuje světelné vlny červeného spektra (3). Tyto světelné vlny tvoří vlastní měřicí signál, který zachycuje fotodioda (4).
V důsledku zhášení se intenzita a vlastnosti červeného fluorescenčního světla mění v závislosti na množství kyslíku ve vzorku (5).

Tato technologie se vyznačuje rychlostí, spolehlivostí a vysoce reprodukovatelnými výsledky.

Senzor pro měření rozpuštěného kyslíku
optický senzor

Lze senzor rozpuštěného kyslíku InLab® OptiOx™ používat v ramenu uPlace™?

Ano, senzor InLab OptiOx™ lze uchytit do ramena uPlace™ pomocí modrého, hliníkového adaptéru, jehož tvar připomíná znak řecké abecedy omega. Adaptér se montuje na přední stranu hlavy ramena uPlace™. Objednací číslo dílu je 30246619.

Adaptér umožňuje souběžné používání dalších senzorů, například pH senzoru a/nebo senzoru konduktivity, na jediném držáku uPlace™.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.