Titrační senzory - Přehled - METTLER TOLEDO
 
Menu
Titrační senzory

Titrační senzory

Perfektní design - certifikovaná kvalita

Široká paleta vysoce kvalitních senzorů pro vaše titrační aplikace.

Plug & Play senzory pro titrátory řady Excellence - bezpečný provoz díky senzorovému čipu  Připojte Plug & Play senzor k titráto...

Plug & Play senzory pro titrátory řady Excellence - bezpečný provoz díky senzorovému čipu 
Připojte Plug & Play senzor k titrátoru řady Excellence. Senzor je automaticky rozpoznán titrátorem a připraven k použití. Typ senzoru, sériové číslo, kalibrační data a platnost kalibračních dat a životnost elektrody uložené v senzorovém čipu jsou automaticky načteny titrátorem. Můžete si být vždy jisti, že používáte správnou elektrodu za správných podmínek. 


pH skleněné senzory
Metal sensors
Fotometrický senzor

pH skleněné senzory

Metal sensors

Fotometrický senzor

Široký rozsah kombinovaných skleněných pH elektrod pro vodné a nevodné roztoky, roztoky s nízkou iontovou sílou a pro malé a komplikované vzorky.
The range of metal sensors includes silver ring sensors for precipitation titrations, a platinum ring sensor for all redox titrations, and a double platinum pin electrode for voltametric or amperometr...
Pro mnohé aplikace, jako je titrace kovových iontů pomocí EDTA často není k dispozici vhodný senzor pro indikaci konce titrace.
Tenzidové senzory
Teplotní a referenční senzory
Iontově selektivní elektrody (ISE)

Tenzidové senzory

Teplotní a referenční senzory

Iontově selektivní elektrody (ISE)

METTLER TOLEDO nabízí několik metod pro titraci tenzidů, které jsou přizpůsobeny aktuálnímu typu vzorku.
Teplotní čidlo, skleněná referenční elektroda, plastová referenční elektroda pro vzorky obsahující kyselinu fluorovodíkovou.
Se zvyšujícími se schopnostmi moderních automatických titrátorů je možné měřit koncentraci iontů v krátkém čase pomocí iontově selektivních elektrod (ISE).
Termometrický senzor
titrator sensors

Termometrický senzor

EasyPlus™ Sensors

Nový senzor Thermotrode™ zajišťuje přesné stanovení čísla kyselosti široké škály petrochemických výrobků prostřednictvím rychlé a přímočaré metody.
The titration glass EasyPlus™ Sensors for routine acid / base application in aqueous media, or nonaqueous solutions are specially developed for use with the EasyPlus™ Titrators.
pH skleněné senzory

Široký rozsah kombinovaných skleněných pH elektrod pro vodné a nevodné roztoky, roztoky s nízkou iontovou sílou a pro malé a komplikované vzorky.

Metal sensors

The range of metal sensors includes silver ring sensors for precipitation titrations, a platinum ring sensor for all redox titrations, and a double platinum pin electrode for voltametric or amperometr...

Fotometrický senzor

Pro mnohé aplikace, jako je titrace kovových iontů pomocí EDTA často není k dispozici vhodný senzor pro indikaci konce titrace.

Tenzidové senzory

METTLER TOLEDO nabízí několik metod pro titraci tenzidů, které jsou přizpůsobeny aktuálnímu typu vzorku.

Teplotní a referenční senzory

Teplotní čidlo, skleněná referenční elektroda, plastová referenční elektroda pro vzorky obsahující kyselinu fluorovodíkovou.

Iontově selektivní elektrody (ISE)

Se zvyšujícími se schopnostmi moderních automatických titrátorů je možné měřit koncentraci iontů v krátkém čase pomocí iontově selektivních elektrod (ISE).

Termometrický senzor

Nový senzor Thermotrode™ zajišťuje přesné stanovení čísla kyselosti široké škály petrochemických výrobků prostřednictvím rychlé a přímočaré metody.

titrator sensors

The titration glass EasyPlus™ Sensors for routine acid / base application in aqueous media, or nonaqueous solutions are specially developed for use with the EasyPlus™ Titrators.

Publikace ke stažení

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.