Titrator Excellence T7 - Přehled - METTLER TOLEDO

Titrator Excellence T7

Univerzální titrátor pro všechna použití. Titrátor T7 rozšiřuje modulární konstrukci pro titrátory řady Excellence z 1 na 4 byrety a navíc umožňuje přidání desky na senzory, která roste s pokročilými potřebami včetně KF titrátorů. Podporuje automatizaci InMotion + možnost rozšíření v budoucnu pro plnou funkčnost T9.

Rozšířená modulární konstrukce a možnost rozšíření

Titrátor T7 nabízí možnosti dalších byret a desek na senzory. Pokud jsou budoucí potřeby nejisté, T7 umožňuje plnou možnost rozšíření na titrátor T9.

Plně flexibilní automatizace

Kompatibilní s výkonnou automatizací InMotion. Funkce jako změna vzorků, komplexní titrace, kroky čištění a další, běží automaticky, což šetří čas obsluhy.

Jistota shody s předpisy

V regulovaných prostředích poskytuje software LabX plnou podporu, co se týče vašich potřeb shody s nařízením 21 CFR částí 11 a EU přílohy 11.

Specifikace - Titrator Excellence T7
Další jednotky byrety (volitelné) max. 3
Funkce metody na metodu max. 60
Software LabX Express a Server
Volitelné přidání desek na senzory max. 1
Možnost(i) automatizace InMotion, InMotion KF Oven, Rondolino
Typ aplikace Potenciometrická; kondiktometrie; termometrie; KF volumetrická; KF coulometrie
Připojení čtečky čárových kódů Ano (USB)
Sušící pícka DO308 (manuální)
Titrace do koncového bodu ano
EQP titrace ano
Generační cela Volitelná diafragma
Podmínka když...pak ne
Karl Fischer titrace ano
Max. počet metod 150
Uživatelské rozhraní One Click® Ano
Paralelní titrace ne
Funkce „Plug and Play“ Byrety a senzory
Předdefinované metody 70
Připojení tiskárny (2) Ano (USB)
Vzorků na analýzu (max.) 303
Zástupci na uživatele 24
Solvent Manager (2) Ano
Seznam úloh (max.) 10
Úlohy probíhající souběžně (max.) 7
Terminál Barevný dotykový displej se StatusLight
Možnost rozšíření Ano, na T9
Správa uživatelů Plně flexibilní definice rolí
Uživatelsky definované výpočty Ano
Jazyky Čínština, angličtina, francouzština, němčina, italština, korejština, polština, portugalština, ruština, španělština
Objednací číslo 30252675

Uživatelské rozhraní One Click

Díky intuitivnímu rozhraní dotykové obrazovky můžete přizpůsobit domovské obrazovky tak, aby byly pracovní postupy rychle a snadno řízeny jediným klepnutím na obrazovku.

Příslušenství „Plug and Play“

Senzory a byrety jsou po připojení automaticky rozpoznány. Vyvarujte se chyb tím, že odstraníte nadbytečné kroky při zadávání dat a zkrátíte dobu nastavování přístroje.

Karl Fischer titrace

Titrátory řady Excellence plně podporují jak volumetrické, tak coulometrické Karl Fischer titrace k přesnému měření vody v kapalných nebo pevných vzorcích od 0,001 % do 100 %.

Automatizované pracovní postupy pro účely sledovatelnosti

Možnosti zadávání dat zahrnují čárové kódy a RFID tagy pro okamžitý přenos identifikačních údajů vzorků, hmotnosti a chemických informací, a to i automaticky, prostřednictvím správné volby metody pro každý vzorek.

Bezpečná manipulace s chemickými látkami

Snižte kontakt uživatele s chemikáliemi prostřednictvím automatického vypouštění a doplňování titrační cely a zamezte výskytu nadbytku odpadu pomocí speciálně zaměřeného příslušenství.

SmartChemicals

Příslušenství SmartChemicals umožňuje okamžitý bezdrátový přenos identifikačních údajů titračních chemikáliích a době použitelnosti v titrátoru. Žádné chyby ani ztráta času obsluhy.

Dokumenty

Brožury

Karl Fischer Titrators
How do you guarantee the quality and shelf life of your pharmaceutical products? What's the best way to check if a lubricant is still able to protect...

Prospekty

T7 - Flexible and Expandable
Besides the many advandages of the Titration Excellence line such as One Click Titration, Plug & Play and the method database, the T7 offers a number...

Aplikace

titrační aplikace
Odborníci na chemické aplikace ze skupiny Analytical Chemistry Market Support Group připravili více než 600 titračních aplikací, které lze ihned použí...

Know-how

Collected applications
Free single methods directly from our application database. Our search engine allows you to search for applications by type, industry, and keyword. I...
Nabídka
Titrator Excellence T7

Příslušenství

Automatické podavače InMotion™

Increase testing throughput in your lab with the single row InMotion Flex Autosampler. Connect the Flex to Excellence titrators, density meters, refractometers, UV/VIS spectrophotometers, and pH meters for increased productivity.
Zvyšte kapacitu analýzy v laboratoři pomocí víceřadého automatického podavače vzorků InMotion Pro. Připojte automatický podavač Pro k titrátorům, hustoměrům, refraktometrům, UV/VIS spektrofotometrům a pH metrům řady Excellence a získejte vyšší produktivitu.
Zvyšte kapacitu analýzy v laboratoři pomocí víceřadého automatického podavače vzorků InMotion Max. Připojte automatický podavač Max k titrátorům, hustoměrům, refraktometrům, UV/VIS spektrofotometrům a pH metrům řady Excellence a získejte vyšší produktivitu.

Automatizace a software k měření pH

Manipulátor kapalin Liquid Handler

Liquid Handler
Versatile & reliable

Příslušenství

Bepečné a rychlé uvolnění vody

Rondolino

Rondolino
Automatický titrační stojan

Termometrický senzor

Termometrický senzor
Termometrický senzor

Titrační chemikálie s dokonalou integritou dat – SmartChemicals

Nabídka
Titrator Excellence T7
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.