Váhové snímače, váhové moduly a senzory pro snadnou integraci | METTLER TOLEDO
Snímač, váhový modul, senzor zatížení

Snímač, váhový modul, senzor zatížení

Robustní a přesné váhové moduly a snímače vybavené všemi požadovanými certifikáty s celosvětovou platností.

 

Snímače a váhové moduly

Snímačové systémy jsou základním předpokladem k přesnému odečtu hmotnosti. Bez přesných a odolných snímačů nelze výsledkům vážení plnohodnotně d...

Snímačové systémy jsou základním předpokladem k přesnému odečtu hmotnosti. Bez přesných a odolných snímačů nelze výsledkům vážení plnohodnotně důvěřovat. Odolné, správně zkonstruované snímače, senzory a váhové moduly METTLER TOLEDO dokáží odolat vysokému zatěžování při současném zachování vysoké přesnosti a spolehlivosti. Naše váhové moduly jsou vybaveny ochranou proti přetížení a nadzvednutí, která umožňuje vysokou rychlost vážení i dosahování přesných výsledků po celou dlouhou životnost modulu. Váhové moduly odolávají vibracím, působení agresivních materiálů, vlivu větru, teplotním výkyvům i silám míchadel.

 

Co je snímač?

Snímač nebo též senzor zatížení se používá v řadě různých průmyslových odvětví, která vyžadují přesné měření. Bez přesných výsledků měření mohou podniky přicházet o zisk nebo neúmyslně rozdávat výrobky svým zákazníkům. Digitální snímače nabízejí v porovnání s analogovými snímači nedostižnou přesnost. Snímače zajišťují přesné měření hmotnosti nádrží, zásobníků, násypek či dopravníků. Technologie našich snímačů je zvolena tak, aby snímače dokázaly odolat různým náročným průmyslovým aplikacím. Váživost snímačů je velmi rozdílná. Některé snímače jsou vhodnější do laboratorních aplikací, zatímco jiné jsou určeny ke zpracování objemných šarží, případně například do logistických aplikací. 

Robustní a vysoce přesné snímače METTLER TOLEDO vyhovují všem celosvětově vyžadovaným normám a homologačním podmínkám. Sortiment našich snímačů obsahuje i jednostranné válcové snímače, které umožňují proměnu stávajících konstrukcí ve váhu. Válcové snímače se používají v různých podlahových váhách, pásových, paletových, kontrolních váhách, jakož i v dopravníkových váhách a systémech. Většinu snímačů METTLER TOLEDO lze používat na celém světě i v úředně ověřených váhových systémech. Většina snímačů je dále vyrobena z nerezové oceli, takže si poradí s náročným průmyslovým prostředím. Válcové/kruhové snímače se rovněž vyznačují robustností do náročných podmínek. Používají se zpravidla k vážení zásobníků, nádrží, sil a nákladních vozidel.
 

Jak snímač funguje?

Váhový snímač funguje na principu převodu hmotnosti na signál, který přečte počítač umístěný na vzdáleném stanovišti. Tímto počítačem je terminál. Snímače lze snadno zabudovat do mnoha různých typů přístrojů, strojního vybavení, vozidel a dalších zařízení.

 

Co je siloměr?

Siloměr je elektrický rezistor, který je připojen k vnitřním součástem snímače.

 

Jak siloměr funguje?

Snímač se nachází uvnitř váhy. Je vybaven tenzometrickou technologií, která měří sílu, která působí na snímač při zatížení váhy váženým předmětem. Snímač se deformuje nebo reaguje na působící sílu a siloměr tyto deformace odráží a vytváří elektrický signál, který je poté změřen v digitální podobě.

 

Jak fungují váhové senzory?

Váhový senzor funguje na principu převodu hmotnosti neboli působící síly zatížení na signál. Po zatížení senzoru dojde ke změně odporu, která způsobí změnu výstupního napětí.


 
Kompresní váhové moduly
Tenzometrický snímač
Válcové/kruhové snímače hmotnosti
Analogové slučovací skříňky

Kompresní váhové moduly

Tenzometrické snímače

Válcové/kruhové snímače hmotnosti

Analogové slučovací skříňky

Váhové moduly umožňují rychlou a bezpečnou přeměnu nádrží, násypek a dopravníků na váhu. Jejich přesnost a vysoký výkon zajišťují vlastnosti a funkce, které jsou nedílnou součástí konstrukce.
Tenzometrické snímače lze používat v libovolném počtu (zpravidla 3–4) ve váhových systémech, vážených nádržích a dopravnících.
Válcové a kruhové snímače hmotnosti se používají k vážení zásobníků, nádrží, násypek, sil a silničních i kolejových vozidel.
Analogové slučovací skříňky METTLER TOLEDO řady Precision jsou navrženy ke snadnému a rychlému připojení několika analogových snímačů k terminálu.
Pro nádrže, zásobníky, násypky a sila na zpevněném podkladu
Zásobníky s betonovým nebo ocelovým základem
Široká nabídka váživostí
Od 5 kg do 300 t na každý váhový modul
Všestranné využití ve většině průmyslových odvětví
Různé materiály, provedení se stupněm krytí IP69K, rozsáhlá nabídka příslušenství
Spolehlivý výkon
Globální homologace, provedení Ex, vestavěné bezpečnostní funkce
Verze PowerMount
Diagnostika snímačů, špičková přesnost, technologie RunFlat
Široká nabídka váživostí
5 kg .. 4,4 t (11 lb .. 10 klb)
Pro středně velké váhové systémy
Procesní nádrže, podlahové váhy apod.
Provedení z nerezové oceli
Využití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Verze se snímači PowerCell
Pro nejnáročnější požadavky na přesnost
Spolehlivý výkon
Celosvětové certifikace, provedení Ex, IP69K
Široká nabídka váživostí
0,25 t .. 300 t (0,55 klb .. 660 klb)
Do váhových systémů s vysokou váživostí
Váhy pro vážení zásobníků, sil, násypek a vozidel
Provedení do náročných podmínek
Provedení z nerezové oceli a s krytím IP69K
Pro nejvyšší úroveň spolehlivosti
Verze se snímači PowerCell
Globální výkon
Celosvětové certifikace, provedení Ex
Výjimečná stabilita
Samostatné rezistory – žádné dolaďovací potenciometry
Stabilita a snadné seřízení
Díky otočným dvoupólovým spínačům
Provedení do náročných podmínek
K dispozici v provedení z nerezové oceli 316 a se stupněm krytí IP69K
Celosvětové normy
Verze ATEX, GMP, NSF
Tenzometrické snímače
Jednomístné snímače
Tenzometrické váhové moduly
oboustranné tenzometrické snímače

Tenzometrické snímače

Jednomístné snímače

Tenzometrické váhové moduly

Oboustranné tenzometrické snímače

Tenzometrické snímače se uplatňují v závěsných váhových systémech, jako jsou například násypky, zásobníky a nádrže.
Jednomístné snímače se používají samostatně ve váhových systémech, stolních váhách a v plnicích a balicích strojích.
Tenzometrické váhové moduly umožňují bezpečnou přestavbu zavěšených zásobníků a násypek na váhu. Jejich přesnost a vysoký výkon zajišťují vlastnosti a funkce, které jsou nedílnou součástí konstrukce.
Oboustranné tenzometrické snímače se používají k vážení zásobníků, sil a násypek. Umožňují montáž do stísněných prostor a poradí si i s podmínkami nepříznivého prostředí.
Široká nabídka váživostí
25 kg .. 10 t (50 lb .. 22 klb
Do zavěšených váhových systémů
Násypky, zásobníky, vážení sypkých materiálů apod.
Verze z nerezové oceli se stupněm krytí až IP67
Využití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Globální certifikace standardně ke všem snímačům
Např. FM, ATEX, OIML, NTEP
Široká nabídka váživostí
3 kg .. 2 000 kg (6,6 lb .. 4 400 lb)
Do malých váhových systémů
Stolní váhy, plnění, dávkování, balení apod.
Verze z nerezové oceli se stupněm krytí až IP69K
Využití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Globální certifikace standardně ke všem snímačům
Např. OIML, NTEP, FM, ATEX
Široká nabídka váživostí
5 kg .. 10 t (11 lb .. 22 klb)
Pro zavěšené násypky a zásobníky
Shora zavěšené násypky
Široká nabídka váživostí
Založené na technologii snímačů typu S s váživostí od 5 kg do 10 t
Ideální volba pro nádoby střední velikosti
Mimořádně snadné rozšíření funkcí o vážení
Spolehlivý výkon
Celosvětové certifikace, provedení Ex
Široká nabídka váživostí
1 klb .. 250 klb (0,45 t .. 113 t)
Do váhových systémů s vysokou váživostí
Vážení zásobníků, sil a násypek
Náročné průmyslové prostředí
Robustnost a minimální vliv bočního zatěžování
Shoda s předpisy
Certifikace ATEX a FM
Kompresní váhové moduly

Váhové moduly umožňují rychlou a bezpečnou přeměnu nádrží, násypek a dopravníků na váhu. Jejich přesnost a vysoký výkon zajišťují vlastnosti a funkce, které jsou nedílnou součástí konstrukce.

Pro nádrže, zásobníky, násypky a sila na zpevněném podkladu
Zásobníky s betonovým nebo ocelovým základem
Široká nabídka váživostí
Od 5 kg do 300 t na každý váhový modul
Všestranné využití ve většině průmyslových odvětví
Různé materiály, provedení se stupněm krytí IP69K, rozsáhlá nabídka příslušenství
Spolehlivý výkon
Globální homologace, provedení Ex, vestavěné bezpečnostní funkce
Verze PowerMount
Diagnostika snímačů, špičková přesnost, technologie RunFlat
Tenzometrický snímač

Tenzometrické snímače lze používat v libovolném počtu (zpravidla 3–4) ve váhových systémech, vážených nádržích a dopravnících.

Široká nabídka váživostí
5 kg .. 4,4 t (11 lb .. 10 klb)
Pro středně velké váhové systémy
Procesní nádrže, podlahové váhy apod.
Provedení z nerezové oceli
Využití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Verze se snímači PowerCell
Pro nejnáročnější požadavky na přesnost
Spolehlivý výkon
Celosvětové certifikace, provedení Ex, IP69K
Válcové/kruhové snímače hmotnosti

Válcové a kruhové snímače hmotnosti se používají k vážení zásobníků, nádrží, násypek, sil a silničních i kolejových vozidel.

Široká nabídka váživostí
0,25 t .. 300 t (0,55 klb .. 660 klb)
Do váhových systémů s vysokou váživostí
Váhy pro vážení zásobníků, sil, násypek a vozidel
Provedení do náročných podmínek
Provedení z nerezové oceli a s krytím IP69K
Pro nejvyšší úroveň spolehlivosti
Verze se snímači PowerCell
Globální výkon
Celosvětové certifikace, provedení Ex
Analogové slučovací skříňky

Analogové slučovací skříňky METTLER TOLEDO řady Precision jsou navrženy ke snadnému a rychlému připojení několika analogových snímačů k terminálu.

Výjimečná stabilita
Samostatné rezistory – žádné dolaďovací potenciometry
Stabilita a snadné seřízení
Díky otočným dvoupólovým spínačům
Provedení do náročných podmínek
K dispozici v provedení z nerezové oceli 316 a se stupněm krytí IP69K
Celosvětové normy
Verze ATEX, GMP, NSF
Tenzometrické snímače

Tenzometrické snímače se uplatňují v závěsných váhových systémech, jako jsou například násypky, zásobníky a nádrže.

Široká nabídka váživostí
25 kg .. 10 t (50 lb .. 22 klb
Do zavěšených váhových systémů
Násypky, zásobníky, vážení sypkých materiálů apod.
Verze z nerezové oceli se stupněm krytí až IP67
Využití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Globální certifikace standardně ke všem snímačům
Např. FM, ATEX, OIML, NTEP
Jednomístné snímače

Jednomístné snímače se používají samostatně ve váhových systémech, stolních váhách a v plnicích a balicích strojích.

Široká nabídka váživostí
3 kg .. 2 000 kg (6,6 lb .. 4 400 lb)
Do malých váhových systémů
Stolní váhy, plnění, dávkování, balení apod.
Verze z nerezové oceli se stupněm krytí až IP69K
Využití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Globální certifikace standardně ke všem snímačům
Např. OIML, NTEP, FM, ATEX
Tenzometrické váhové moduly

Tenzometrické váhové moduly umožňují bezpečnou přestavbu zavěšených zásobníků a násypek na váhu. Jejich přesnost a vysoký výkon zajišťují vlastnosti a funkce, které jsou nedílnou součástí konstrukce.

Široká nabídka váživostí
5 kg .. 10 t (11 lb .. 22 klb)
Pro zavěšené násypky a zásobníky
Shora zavěšené násypky
Široká nabídka váživostí
Založené na technologii snímačů typu S s váživostí od 5 kg do 10 t
Ideální volba pro nádoby střední velikosti
Mimořádně snadné rozšíření funkcí o vážení
Spolehlivý výkon
Celosvětové certifikace, provedení Ex
oboustranné tenzometrické snímače

Oboustranné tenzometrické snímače se používají k vážení zásobníků, sil a násypek. Umožňují montáž do stísněných prostor a poradí si i s podmínkami nepříznivého prostředí.

Široká nabídka váživostí
1 klb .. 250 klb (0,45 t .. 113 t)
Do váhových systémů s vysokou váživostí
Vážení zásobníků, sil a násypek
Náročné průmyslové prostředí
Robustnost a minimální vliv bočního zatěžování
Shoda s předpisy
Certifikace ATEX a FM

Služby

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu měřicímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy. 

Publikace

Rozsáhlé know-how k váhovým modulům, snímačům hmotnosti a senzorům zatížení

Příručka pro konstruktéry vah
Porovnání způsobů měření pro účely plnění
Vážení procesních nádob a reaktorů
Váhové moduly nabízejí více než jen přesnost
Nejkvalitnější kontrola zásob v nádržích a silech

Video

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.