Řešení pro kontrolu farmaceutických výrobků | METTLER TOLEDO

Řešení pro kontrolu farmaceutických výrobků

Vaše překážky, naše řešení

Řešení METTLER TOLEDO jsou navržena tak, aby vám maximálně usnadnila zajišťování shody s předpisy, snižování objemu odpadu, prodloužení provozní dostupnosti přístrojů, zachování integrity výrobků a detekci menších kontaminantů. Výrobci léčiv a podniky zajišťující jejich balení čelí řadě důležitých překážek, které představují například růst trhu, tlak na snižování nákladů, stále složitější výroba a dodržování regulativních požadavků. Nové předpisy o sledování a dohledatelnosti tyto překážky ještě více rozšiřují. K jejich přímému odstranění jsou tu řešení pro kontrolu výrobků.

Naše čtyři technologie pro kontroly výrobků, doplňující software pro shromažďování datcelosvětová servisní síť nám poskytují ideální základnu, která nám umožňuje odstraňovat překážky našich zákazníků v oblasti kontroly výroby a pomáhat jim chránit jejich značku, zvyšovat produktivitu a naplňovat kvalitativní cíle.

    

 

 


Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.