Zkušební laboratoře a zdravotnická zařízení - METTLER TOLEDO

Zcela odstraňte chybné výsledky a šetřete čas.
Reprodukovatelné a přesné měření hmotnosti je klíčem k vyloučení nepřesných analytických standardů, chybných výsledků, únavného opakování testů a plýtvání časem a materiály.

V rámci služby GWP® Verification bude provedena kalibrace vah a porovnána zjištěná nejistota měření s požadavky na přesnost vašich konkrétních analytických procesů. Ověření dokumentuje rozsah měření, ve kterém můžete váhu provozovat při dosahování reprodukovatelných výsledků a zajištění spolehlivosti analýzy a recepturování.

Zavádějte účinná preventivní a nápravná opatření.
V normách ISO 9001, GLP a GMP se uvádí, že „váhové přístroje musí být ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrovány nebo ověřovány nebo obojí“. Neuvádí však specifické informace, jak takové ověřování konkrétně provádět.

Služba GWP® Verification vám pomůže přesně stanovit, jak testovat váhy v souladu s vaším konkrétním kvalitativním systémem, a poskytuje ucelenou dokumentaci pro kalibraci a rutinní testování vah po celou dobu jejich životnosti. Součástí této dokumentace jsou standardní operační postupy (SOP), specifikace četnosti zkoušek, zkušebních závaží a limitů.

Předcházejte nepříjemným překvapením během auditů.
Zkušební laboratoře a zdravotní ústavy čelí v souvislosti s přísnější legislativou novým úkolům. Například normy GLP, GMP a ISO 17025 vyžadují kvantifikaci nejistoty měření.

Služba GWP® Verification vám poskytne ucelenou dokumentaci, která vám umožní zdolávat externí i interní audity. Dokumentuje nejistotu měření a ověření výkonu vah podle norem ISO, GLP a GMP.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.