Suroviny a klenotnictví - METTLER TOLEDO

Odstraňte případy přeplnění a nedostatečného naplnění obalů.
Vážit na vahách s neznámou nejistotou měření (přesností) může znamenat rozdávání značného množství drahých materiálů. Důsledkem nedostatečného množství jsou nespokojení zákazníci a právní spory, důsledkem nadměrného množství pak plýtvání zdroji, a tedy i penězi.

Služba GWP® Verification zajistí kalibraci vašeho váhového vybavení a sdělí vám rozsah měření, ve kterém můžete váhy provozovat při dosahování reprodukovatelných výsledků a současné minimalizaci nákladného přeplňování obalů a zajištění shody se všemi předpisy.

Optimalizujte svůj zisk.
Používání ověřených vah schválených pro obchodní aplikace je základním požadavkem na shodu s legislativními požadavky na vážení v obchodním styku. V případě zpracování velkého množství drahých látek a materiálů poskytuje zohlednění vědeckých metrologických kritérií kvalitnější kontrolu nad měřicím procesem.

Kromě právního ověření služba GWP® Verification nabízí i určení měřicího výkonu vybavení prostřednictvím tabulky přesnosti váhy. Obsažené informace vám umožní přesné nastavení měřicího procesu a využití optimálního přístroje pro maximální přesnost, která se přímo projeví v podobě zvyšování ziskovosti.

Zajistěte si dlouhodobou spolehlivost vážení.
Ve většině systémech řízení jakosti se uvádí, že „váhové přístroje musí být ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrovány nebo ověřovány nebo obojí“. Měli byste své vybavení kalibrovat a zkoušet i nad rámec ověření vyžadovaných legislativou?

Služba GWP® Verification vám pomůže přesně stanovit, jakým způsobem a jak často je třeba váhy testovat. Výsledná vědecká doporučení se zakládají na požadavcích vážicího procesu a váženého zboží. Tato doporučení se zaměřují na provádění pouze těch testů, které jsou nezbytné k dlouhodobému zachování přesnosti vašeho vybavení.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.