Pryže a plasty - METTLER TOLEDO

Zajistěte maximální provozní dostupnost svého vybavení a vysokou produktivitu.
Zpracovatelé pryže a plastů čelí rostoucímu tlaku na snižování nákladů na správu svého vybavení. Měli byste své vybavení kalibrovat a testovat pravidelně, nebo si můžete dovolit riskovat chybovost či dokonce provozní výpadky?

Služba GWP® Verification vám pomůže objektivně posoudit rizika související s vaším váhovým vybavením a předcházet chybám a provozním výpadkům. Její algoritmus založený na analýze rizik vám umožní spravovat vybavení v souladu s principy štíhlé výroby.

Snižujte odpadní množství surovin a výrobních zdrojů.
Reprodukovatelné a přesné vážení je klíčem k vyloučení chybných analytických měření, nestálé kvality výroby a plýtvání materiály a energií.

Služba GWP® Verification vám poskytne jistotu, že vaše váhové vybavení splňuje požadavky vašeho specifického procesu v laboratoři i ve výrobě. Dále vám poskytne veškerou podporu při zavádění strategie Six Sigma nebo obdobné strategie řízení jakosti prostřednictvím dosahování stálé kvality za minimální náklady.

Zajistěte si snadné sledování přístrojů.
V normě ISO 9001 se uvádí, že „váhové přístroje musí být ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrovány nebo ověřovány nebo obojí“. Neuvádí však specifické informace, jak takové ověřování konkrétně provádět a dokumentovat.

Služba GWP® Verification vám poskytne snadno interpretovatelnou a ucelenou dokumentaci, která vám umožní snadno sledovat stav vašeho vybavení a která současně dokládá shodu vašich procesů s normami ISO nebo interními normami kvality.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.