Kovy a elektronika - METTLER TOLEDO

Zvyšte svůj zisk pomocí přesného počítání kusů.
Přesné počítání kusů se přímo promítá do vyšší ziskovosti provozu. Používání vah se správnou přesností se bez jakýchkoli pochyb vyplácí. Pomáhá odstraňovat nákladné přeplňování obalů a chránit vaši pověst tím, že předchází nedostatečnému naplnění obalů.

Doporučení GWP® Recommendation a služba GWP® Verification pro počítání kusů jsou jedinečné služby pro posouzení a výběr správného řešení pro počítání kusů pro každý konkrétní požadavek procesu.

Zajistěte si stabilitu procesů.
Vysoká kvalita výroby závisí na spolehlivosti procesů. Vhodné váhové vybavení se správnou přesností dokáže spolehlivě odhalit poškozené i neúplné výrobky.

Služba GWP® Verification vám pomůže zvýšit úroveň nástrojů pro kontrolu kvality. Ověření posuzuje přesnost váhových přístrojů a sdělí vám rozsah měření, ve kterém můžete váhu provozovat při dosahování reprodukovatelných výsledků stabilních procesů. Služba GWP Verification vám poskytne veškerou podporu při zavádění strategie Six Sigma nebo obdobné strategie řízení jakosti prostřednictvím dosahování stálé kvality za minimální náklady.

Šetřete náklady s optimalizovaným testováním přístrojů.
V normě ISO 9001 se uvádí, že „váhové přístroje musí být ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrovány nebo ověřovány nebo obojí“. Neuvádí však specifické informace, jak takové ověřování konkrétně provádět.

Služba GWP® Verification vám pomůže optimalizovat četnost a způsob provádění zkoušek na základě požadavků vašich procesů. Poskytne vám snadno interpretovatelnou a ucelenou dokumentaci, která vám umožní snadno sledovat stav vašeho vybavení a která současně dokládá shodu vašich procesů s normami ISO nebo interními normami kvality.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.