Potraviny a nápoje - METTLER TOLEDO

Zajistěte si konzistentní kvalitu a výraznou úsporu nákladů.
Nepřesné vážení způsobuje nepřesnosti při recepturování potravin a nápojů, nedostatečnou kvalitu výroby, nutnost přepracování zakázek, snižování produktivity, vyšší objem odpadů, finanční postihy a nespokojenost zákazníků.

Služba GWP® Verification posuzuje, zda vaše váhové vybavení vyhovují požadavkům konkrétního procesu na přesnost a kvalitu. Ověření vám sdělí rozsah měření, ve kterém můžete váhu bezpečně provozovat při dosahování reprodukovatelných výsledků a zajištění stálé a vysoké kvality výroby.

Zajistěte si shodu s předpisy a úspěšné zdolávání auditů.
Potravinářský průmysl musí nyní splňovat přísnější předpisy související s bezpečností potravin, kvalitou a ochranou spotřebitelů. Například v lednu 2011 nabyl v USA účinnosti zákon o modernizaci bezpečnosti potravin (FSMA), který posouvá zájem od reakcí na bezpečnostní potíže k jejich prevenci. Nový zákon vyžaduje, aby potravinářské společnosti zavedly u svých přístrojů preventivní kontroly.

Služba GWP® Verification vám pomůže zajistit shodu s těmito novými předpisy a jednoznačně zdokumentovat, že tyto předpisy plníte. Objevte snadný způsob budování systému preventivních kontrol pro své váhové vybavení.

Snižujte náklady předcházením přeplňování obalů.
Vážit na vahách s neznámou nejistotou měření (přesností) může znamenat rozdávání značného množství drahých surovin i hotových výrobků.

Služba GWP® Verification vám pomůže zajistit, aby vaše váhové vybavení fungovalo v rámci limitů přesnosti, které vám umožní minimalizovat nákladné přeplňování a současně zajistit shodu se všemi právními předpisy. Zvyšujte produktivitu a ziskovost provozu kalibrací svých vah v rámci služby GWP® Verification.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.