Akademický výzkum a státní správa - METTLER TOLEDO

Šetřete čas díky nižšímu počtu pokusů.
Vážení stojí na počátku takřka každé syntézy a analýzy. Reprodukovatelné a přesné měření hmotnosti je klíčem k vyloučení nepřesných analytických standardů, nereprodukovatelných výsledků, únavného opakování pokusů a plýtvání časem a materiály.

Služba GWP® Verification zajistí kalibraci vašeho váhového vybavení a porovná jeho nejistotu měření stanovenou v místě instalace s vašimi konkrétními požadavky na přesnost a kvalitu. Ověření vám sdělí rozsah měření, ve kterém můžete váhu provozovat při dosahování reprodukovatelných výsledků a zajištění spolehlivosti analýzy a syntézy.

Zajistěte si dlouhodobou spolehlivost vážení.
V normách ISO 9001, GLP a GMP se uvádí, že „váhové přístroje musí být ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrovány nebo ověřovány nebo obojí“. Měli byste své vybavení rovněž kalibrovat a testovat?

Služba GWP® Verification vám pomůže stanovit, jakým způsobem a jak často je třeba váhy testovat. Veškerá vědecká doporučení jsou založena na vašich konkrétních požadavcích a zaměřují se na vykonávání pouze těch zkoušek, které jsou nezbytné k zachování dlouhodobé přesnosti vašeho vybavení.

Sledujte snadno stav svých přístrojů.
Zachovat si kontrolu nad vahami je nesnadný úkol, který vyžaduje značné množství času i peněz.

Služba GWP® Verification poskytuje snadno interpretovatelný protokol, který vám pomůže snadno sledovat stav vašeho vybavení. Umožní vám předcházet závadám a provozním výpadkům a dokumentovat shodu vašeho vybavení s normami ISO, GLP a vašimi vlastními normami kvality.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.