Urychlený elektrárenský cyklus
Bílá kniha

Urychlený elektrárenský cyklus

Bílá kniha

Odplyněná katexovaná konduktivita pro rychlejší elektrárenský cyklus

Rychlý a účinný elektrárenský cyklus výrazně ovlivňuje efektivitu výroby a zisk. S rostoucím množstvím obnovitelných zdrojů energie musí být elektrárny schopny snížit výrobu, pokud jsou k dispozici netradiční zdroje energie, a urychlit cyklus, když to vyžaduje poptávka. Tento trend směřující k cyklování v elektrárnách má dopad na vybavení zařízení, protože expanze a kontrakce zařízení uvolňuje kontaminující látky, které mohou poškodit turbíny a další drahé zařízení.

Tato bílá kniha zkoumá, o kolik rychleji může cyklování v elektrárně způsobit kontaminaci vodního cyklu která ovlivňuje životnost důležitého zařízení. Zkoumá úlohu analytiky při podpoře programu rychlého cyklu elektrárny a způsob jakým technologie v panelu odplyněné katexované konduktivity může pomoci toto riziko zmírnit v průběhu spuštění elektrárny.

Bílá kniha „Odebrání vzorku CO 2 pro rychlé a spolehlivé měření vodivosti“ se zaměřuje na to, jak může kombinace řady různých měření, technologií a výpočtů na panelu vodivosti poskytovat rychlou,kontinuální a přesnou analýzu konduktivity, která je zapotřebí k tomu, aby bylo zajištěno, že spuštění vašeho zařízení může být provedeno s minimálním rizikem pro vaše zařízení.

panel odplyněné katexované vodivosti, jako je DCC1000e poskytuje potřebná měření pro rychlejší cyklování v elektrárně. DCC1000e používá k potvrzení čistoty vody pokročilou technologii konduktivity ke sledování specifické konduktivity, katexové konduktivity a odplyněné katexové konduktivity.

Specifická konduktivita umožňuje systému monitorovat koncentraci amoniaku/aminů. Katexovaná konduktivita poskytuje počáteční indikaci kontaminace solemi a kyselinami. Odplyněná katexovaná vodivost poskytuje jasné měření klíčových nečistot způsobujících korozi, aniž by došlo k interferenci s CO2. Tato tři měření se zobrazí na převodníku M800 v systému spolu s teplotou, vypočítaným pH, vypočítaným CO2 a spolu s až jedním dalším měřením, které podpoří rozhodování o spuštění a zvýšení zatížení.

Tyto údaje společně poskytují rychlý a jasný přehled o kontaminaci vodního okruhu, což umožňuje rychlé cyklování v elektrárně a současně snižuje dopad kontaminace na vaše drahé a nezbytně důležité zařízení.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.