Zabezpečení měření rozpuštěného CO2
Bílá kniha

Zabezpečení měření rozpuštěného CO2

Bílá kniha

Neztraťte jiskru: Sledování rozpuštěného CO₂ při výrobě nápojů

Zabezpečení měření CO2
Zabezpečení měření CO2

Sledování a řízení koncentrací rozpuštěného CO2 pomáhá zajistit, aby spotřebitelé měli zážitek ze vzhledu a šumivosti vašich výrobků podle vašich představ. Tato bílá kniha se zabývá dvěma hlavními technologiemi pro měření rozpuštěného CO2, poskytuje přehled o tom, jak tyto dvě technologie měření fungují, a nabízí řešení, které vám pomůže udržet kontrolu nad vaší produkcí.

Typické aplikace pro in-line měřicí systémy rozpuštěného CO2 v procesech výroby nápojů jsou:

  • Řízení karbonace nápoje
  • Měření v plnicích linkách
  • Sledování možné ztráty CO2 v kritických krocích procesu
  • Řízení karbonace odvzdušněné vody

 


Jak je uvedeno v bílé knize, na trhu s in-line systémy pro měření rozpuštěného CO2 převládají senzory založené na dvou principech měření.

  1. Tlak/teplota (p / T)
  2. Tepelná konduktivita (TC)

Hlavní výhodou snímačů na bázi TC je, že na rozdíl od senzorů p/T nemají žádné pohyblivé části. Částečné stanovení rozpuštěného CO2 se získá měřením tepelné konduktivity plynu přítomného v měřicí komoře oddělené od proudu kapaliny permeabilní plynovou membránou. Princip TC je imunní vůči přítomnosti základních plynů, což má za následek vysokou selektivitu CO2 . Rovněž vykazuje vysokou srovnatelnost se zavedenými referenčními metodami.

S  InPro 5500i senzorem pro rozpuštěný CO2 společnost METTLER TOLEDO zdokonalila tento dobře zavedený princip prostřednictvím zlepšení manipulace se senzorem a vylepšením chráničky membrány, jež umožňuje snadnou a rychlou výměnu.

InPro 5500i je vybaven technologií inteligentní správy senzorů (ISM) METTLER TOLEDO. Koncept ISM zjednodušuje manipulaci se senzorem, zvyšuje spolehlivost a snižuje náklady na životnost senzoru. Mezi funkce ISM patří diagnostické nástroje, které stav senzoru neustále monitorují. Na InPro 5500i tyto nástroje ohlásí výstrahu v případě, že se sníží požadované množství proplachovacího plynu nebo se poruší plynová permeabilní membrána

V této bílé knize zjistíte více o problémech s měřením rozpuštěného CO2 a o podstatných výhodách, které přináší InPro 5500i, co se týče provozu a provozní dostupnosti.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.