Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů

Bílá kniha

Charakterizace částic od malých laboratorních reaktorů po výrobní zařízení plné velikosti

White Paper: Particle Size Analysis for Process Optimization
White Paper: Particle Size Analysis for Process Optimization

Částice, krystaly a kapky způsobují vědcům těžkou hlavu. Pečlivě navržené částice však budou disponovat správnými kvalitativními vlastnostmi a zjednoduší návazné pracovní úkony.

S pomocí ucelené řady technologických nástrojů, mezi které se řadí i in-line a off-line analytické techniky, mohou nyní vědečtí pracovníci:

  • navrhovat částice s žádoucími fyzikálními vlastnostmi,
  • získávat důkazní materiály k identifikaci základních příčin závad a nezdarů,
  • dokumentovat pochopené procesy a prokazovat jejich řízení,
  • používat data k podpoře jistého převodu z laboratoře do výroby.

V bílé knize „Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů“ získáte informace o nejčastějších přístupech k měření velikosti částic a o způsobech, jak lze tyto přístupy používat k zajištění efektivní výroby vysoce kvalitních částicových produktů.

Stáhněte si bílou knihu „Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů“ a přečtěte si informace o technikách, které odstraňují hlavní překážky při vývoji částic již v jeho rané fázi.

Částice: problém, nebo příležitost?

Částice, krystaly a kapky se vyskytují v mnoha chemických procesech a mnoha různých odvětvích. Před vědecké pracovníky a technology, kteří se zabývají optimalizací kvality výrobků a efektivity výroby, zpravidla kladou nesnadné překážky. Efektivní charakterizace vlastností částic konkrétního rozměru a v konkrétním počtu umožňuje tyto překážky odstraňovat a zvyšovat kvalitu výrobků. Vědci byli dříve nuceni spoléhat na off-line analyzátory velikosti částic, například laserovou difrakční metodu nebo sítování. V poslední době se však objevují novější technologie, které dokáží popisovat velikost a počet částic v reálném čase a v jejich přirozeném výskytu v procesu. Měření částic přímo v procesu dokáže snížit počet chyb souvisejících s odběrem vzorků off-line a poskytovat průběžné informace o chování částic za různých procesních podmínek. Tím vědcům umožňuje pochopit a optimalizovat obtížné procesy pomocí průkazných metod. Zejména krystalizace představuje náročný proces tvorby částic, při kterém může mít velikost částic po izolaci obrovský vliv na následné zpracovatelské úkony.  

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.