Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů

Bílá kniha

Charakterizace částic od malých laboratorních reaktorů po výrobní zařízení plné velikosti

White Paper: Particle Size Analysis for Process Optimization
White Paper: Particle Size Analysis for Process Optimization

Částice, krystaly a kapky způsobují vědcům těžkou hlavu. Pečlivě navržené částice však budou disponovat správnými kvalitativními vlastnostmi a zjednoduší návazné pracovní úkony.

S pomocí ucelené řady technologických nástrojů, mezi které se řadí i in-line a off-line analytické techniky, mohou nyní vědečtí pracovníci:

  • navrhovat částice s žádoucími fyzikálními vlastnostmi,
  • získávat důkazní materiály k identifikaci základních příčin závad a nezdarů,
  • dokumentovat pochopené procesy a prokazovat jejich řízení,
  • používat data k podpoře jistého převodu z laboratoře do výroby.

V bílé knize „Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů“ získáte informace o nejčastějších přístupech k měření velikosti částic a o způsobech, jak lze tyto přístupy používat k zajištění efektivní výroby vysoce kvalitních částicových produktů.

Stáhněte si bílou knihu „Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů“ a přečtěte si informace o technikách, které odstraňují hlavní překážky při vývoji částic již v jeho rané fázi.

Částice: problém, nebo příležitost?

Částice, krystaly a kapky se vyskytují v mnoha chemických procesech a mnoha různých odvětvích. Před vědecké pracovníky a technology, kteří se zabývají optimalizací kvality výrobků a efektivity výroby, zpravidla kladou nesnadné překážky. Efektivní charakterizace vlastností částic konkrétního rozměru a v konkrétním počtu umožňuje tyto překážky odstraňovat a zvyšovat kvalitu výrobků. Vědci byli dříve nuceni spoléhat na off-line analyzátory velikosti částic, například laserovou difrakční metodu nebo sítování. V poslední době se však objevují novější technologie, které dokáží popisovat velikost a počet částic v reálném čase a v jejich přirozeném výskytu v procesu. Měření částic přímo v procesu dokáže snížit počet chyb souvisejících s odběrem vzorků off-line a poskytovat průběžné informace o chování částic za různých procesních podmínek. Tím vědcům umožňuje pochopit a optimalizovat obtížné procesy pomocí průkazných metod. Zejména krystalizace představuje náročný proces tvorby částic, při kterém může mít velikost částic po izolaci obrovský vliv na následné zpracovatelské úkony.