Zajištění bezpečnosti a neporušenosti vysokých pevných nádob pomocí rentgenové kontroly - METTLER TOLEDO
Webový seminář na objednávku

Zajištění bezpečnosti a neporušenosti vysokých pevných nádob pomocí rentgenové kontroly

Webový seminář na objednávku

Nový webinář vysvětluje, jak překonat běžné problémy související s kontrolami a dosáhnout optimálních výsledků detekce kontaminace.

Překonávání běžných problémů související s kontrolami a dosahování optimálních výsledků detekce kontaminace
Překonávání běžných problémů související s kontrolami a dosahování optimálních výsledků detekce kontaminace

V novém webináři Mettler Toledo o zajištění bezpečnosti a neporušenosti vysokých pevných nádob se tyto nádoby dělí do tří kategorií dle hustoty obalů – nízké, střední a vysoké. U každé kategorie vysvětlí vedoucí prodeje bezpečnostních rentgenových technologií Mettler Toledo Paul King některé problémy, kterým výrobci běžně čelí. Následně popíše různá aktuálně dostupná rentgenová řešení určená k překonání těchto problémů a zajištění optimální detekce kontaminace.

V sedmiminutovém webináři zjistíte, že:

  • čím větší je průměr nádoby ve směru paprsků, tím více úrovní detekce bude zasaženo,
  • úprava produktů ovlivňuje citlivost detekce kontaminantu,
  • obal může vytvářet oblasti, kde je kontrola komplikovaná.
  • Čím složitější tvar nádoby, tím obtížnější kontrola.
Paul King
7 minut
English

Výrobci těchto potravin stále častěji využívají rentgenovou kontrolu na výrobních linkách k minimalizaci rizika stahování výrobků z trhu, k ochraně značky a k zajištění bezpečnosti spotřebitelů. Přesto je kontrola vysokých pevných nádob na výskyt kontaminantů a nedostatečnou kvalitu pomocí rentgenové technologie z několika důvodů problematická.

Dostupné rentgenové systémy nabízejí rychlou celkovou kontrolu produktů balených v plastových nádobách, krabicích, uzavíratelných sáčcích, kovových konzervách, sklenicích a láhvích. Výběr správného řešení pro konkrétní aplikaci je však na straně výrobců podmíněn pochopením problémů souvisejících s jednotlivými obalovými materiály a specifiky geometrie paprsku a jejich udržitelnosti u různých druhů problémů souvisejících s detekcí.

Související webináře

Špičková úroveň bezpečnosti potravin: Webinář na požádání
Webinář na požádání „Špičková úroveň bezpečnosti potravin“ o prevenci fyzické kontaminace v 6 krocích.
Webinář: rentgenová kontrola potravin balených v plechovkách
Obsahuje cenné informace, které výrobcům potravin balených v plechovkách pomohou zajistit optimální bezpečnost potravin.
Sedm snadných způsobů, jimiž služby snižují riziko neplnění
Tento webinář pojednává o klíčových aspektech ovlivňující soulad s normami a předpisy v oblasti bezpečnosti potravin. Rizika nesouladu jsou zdůrazněna...
Kde se nachází nejefektivnější umístění rentgenového kontrolního systému na výrobní lince?
Tento krátký webový seminář – Jak vybírat kritické kontrolní body (CCP) pro rentgenové systémy – napomáhá výrobcům v potravinářském a farmaceutickém p...

Řešení rentgenové kontroly  

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.