Kde se nachází nejefektivnější umístění rentgenového kontrolního systému na výrobní lince? - METTLER TOLEDO
Webový seminář na objednávku

Kde se nachází nejefektivnější umístění rentgenového kontrolního systému na výrobní lince?

Webový seminář na objednávku
Tento krátký webový seminář – Jak vybírat kritické kontrolní body (CCP) pro rentgenové systémy – napomáhá výrobcům v potravinářském a farmaceutickém průmyslu zlepšovat bezpečnost produktů výběrem nejefektivnějšího umístění rentgenových kontrolních systémů na výrobní lince.
English
Výrobci obvykle instalují systém rentgenové kontroly na konec výrobní linky, přestože může být instalován kdekoliv během výrobního procesu. Otázkou zůstává:
  • Jaká jsou tedy nejlepší umístění pro rentgenový systém?
  • Kde se nachází kritické kontrolní body pro zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti produktu?
  • Měla by být rentgenová kontrola umístěna na začátku výrobní linky, kudy prochází suroviny, nebo někde v prostřední fázi výrobního procesu nebo až na konci výrobní linky před samotnou expedicí produktů?
  • Nebo by kvalita a bezpečnost produktu měla být zajištěna instalací rentgenového systému na více než jednom kritickém kontrolním bodě?

Tento webový seminář vysvětluje, že efektivní rentgenový systém musí být součástí přístupu k bezpečnosti produktu založeného na principech Systému kritických bodů (HACCP). Po stručném uvedení do problematiky prvních dvou ze sedmi principů HACCP se webový seminář zabývá postupně celou výrobní linkou.
 
Jednotlivé fáze na výrobní lince zahrnují:
1.    Suroviny
2.    Sypké (nebalené) produkty
3.    Čerpané produkty
4.    Před a během zpracování
5.    Po zpracování
6.    Před balením a uzavřením spojů obalů
7.    Po balení a uzavření spojů obalů
8.    Finální produkty

V každé výrobní fázi se webový seminář zabývá výhodami a nevýhodami umístění rentgenového systému právě v daném bodě. Tato postupná analýza je přínosná tím, že divákům připomíná, že vždy existuje kompromis mezi rizikem a náklady.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.