IND Terminal Disclaimer - METTLER TOLEDO
Prohlášení o shodě

Podle naší standardní smlouvy EULA dostupné na adrese www.mt.com/EULA stejně jako dodatku k odstavci 5.6 této smlouvy EULA (verze 3.0) platí pro produkt, který jste získali, následující omezení:

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

Pro aplikace, které vyvíjíte pomocí INDpro Software, musíte použít bezpečné zkušební prostředí, aby se snížilo riziko ztráty dat, poškození nebo nepříznivých účinků! Veškerá rizika a náklady vyplývající z používání nebo neschopnosti používání aplikací, které vyvíjíte pomocí INDpro Software, spočívají na vás. Aby se předešlo pochybnostem, zahrnuje výše uvedené aplikace, které používáte na základě INDpro Software, a porušení práv kterékoli ze třetích stran v důsledku použití prvků produktu INDpro Software v aplikacích, které byly vámi vytvořeny.

Společnost MT neposkytuje žádné vyjádření ohledně přiměřenosti nebo funkčnosti jakýchkoli položek v INDpro Software, které jste použili při vývoji aplikací, a to pro jakýkoli konkrétní účel nebo pro dosažení určitého výsledku.

V žádném případě společnost MT nebo její dodavatelé nebudou nijak zodpovědní za jakékoliv škody, které zahrnují mimo jiné následné škody, náhodné škody, nepřímé škody, represivní škody, likvidované škody, škody vyplývající z poškození nebo ztráty dat, ztráty podnikatelských zisků, přerušení podnikání nebo jakékoli jiné peněžité ztráty vyplývající z použití nebo neschopnosti použití nebo výkonu softwaru nebo aplikací INDpro Software, které jste vyvinuli nebo navrhli, které obsahují prvky softwaru INDpro Software, a to i v případě, že společnost MT byla na možnost takových ztrát upozorněna.

Společnost MT se zříká všech záruk, ať už výslovných nebo implicitních, včetně předpokládaných podmínek nebo záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, nebo – za účelem vyloučení pochybností – neporušení práv třetích stran použitím prvků INDpro Software ve vašich aplikacích nebo ve službách souvisejících s INDpro Software.

Jestliže závazné zákony omezují odpovědnost:

-       je odpovědnost MT omezena na částku zaplacenou za získání licence na INDpro Software nebo

-       roční poplatek, pokud jste získali předplatné licence.

Pokud by však aplikovatelné závazné zákony zakazovaly vyloučení nebo omezení odpovědnosti za jakékoli takové škody, jak je uvedeno výše, potom se výše uvedené omezení použije v rozsahu povoleném těmito zákony a tato klauzule bude odpovídajícím způsobem upravena.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.