Společnost Catalent Biologics zajišťuje shodu s předpisy pomocí Track & Trace řešení
Případová studie

Společnost Catalent Biologics zajišťuje shodu s předpisy pomocí Track & Trace řešení

Případová studie

METTLER TOLEDO PCE poskytuje Track & Trace řešení pro balení do vialek a stříkaček

Společnost Catalent Biologics, přední dodavatel moderních technologií pro podávání léčiv a vývojových řešení pro biologické obory, potřebovala do svého závodu v Bloomingtonu v americkém státě Indiana zavést serializační procesy. Po pohovoru s různými dodavateli zařízení se zákazník rozhodl pověřit dodávkou serializačního řešení společnost METTLER TOLEDO. Hlavní důvod? METTLER TOLEDO nabízí ucelené řešení na klíč – od hardwaru po software a podporu při instalaci. To znamená, že vše, co souvisí s procesem Track & Trace,  využívá jediné uživatelské rozhraní, což zásadně usnadňuje zaškolení nových zaměstnanců.

Konkrétní aplikací Track & Trace linky v závodu společnosti Catalent v Bloomingtonu je serializace krabiček s vialkami a předplněnými stříkačkami. Krabičky jsou samostatně uzavíratelná balení, což znamená, že podléhají serializaci. Po serializaci jsou všechny krabičky společně zabaleny k agregaci. V závislosti na konkrétním zákazníkovi tento proces začíná buď agregováním krabiček do svazků, poté do bedny a nakonec na paletu, nebo je krok agregace svazků vynechán a krabičky se agregují přímo do bedny. 

Klikněte na zelené tlačítko níže
a stáhněte si celou případovou studii

„Zvolili jsme kombinaci manuálních a automatizovaných Track & Trace systémů, abychom zachovali nejvyšší možnou flexibilitu výroby a abychom mohli snadno přizpůsobit naše procesy další automatizaci částí linky,“ vysvětluje Edward Krause, hlavní technolog výroby. 

Správa všech dat z různých serializačních a agregačních procesů představovala další významný požadavek, se kterým si poradily aplikace PCE Site Manager a PCE Line Manager. Aplikace Site Manager zajišťuje veškeré interakce na 3. úrovni a plní funkce úložiště informací souvisejících s výrobním číslem, výrobkem, objednávkou a stavem linky. 

První krok serializačního a agregačního procesu využívá stanici T2620 Datamatrix, která každou krabičku označí serializačními informacemi a data ihned zkontroluje pomocí inteligentní kamery. Krabičky s tiskovými chybami jsou ihned vyřazeny, zatímco schválené krabičky pokračují do další fáze procesu – agregaci krabiček do svazků. Jelikož tento krok se nevyžaduje vždy, společnost Catalent se rozhodla zde používat manuální řešení – manuální agregační stanici T2660. 2D kód každé krabičky se načte ručně a systém vytvoří vztah „nadřízený – podřízený“ s kódem přiřazeným celému svazku. Následně se vytiskne etiketa s agregovaným kódem, která se připevní ke svazku. 

Agregace beden probíhá obdobně, ačkoli v tomto případě linka používá expediční stanici T2650, která automaticky načte všechny 2D kódy v jednotlivých vrstvách bedny najednou. Po naplnění bedny se vytiskne další etiketa, která se nalepí na povrch bedny. Naplněné bedny se za pomoci další stanice T2660 dále agregují na palety. Závod je vybaven i doplňkovou stanicí T2660, která je umístěna mimo výrobní linku a která usnadňuje případné přepracování zakázky. 

Track & Trace zařízení však není jediné vybavení METTLER TOLEDO, které zákazníkovi slouží. Přímo před zahájením serializačního procesu je umístěna kontrolní váha METTLER TOLEDO XS3, která kontroluje správné naplnění jednotlivých krabic. Krabice s nedostatečnou nebo nadměrnou náplní jsou tak z linky odebrány ještě před zahájením serializace. Společně s Track & Trace vybavením považuje společnost Catalent své přístroje METTLER TOLEDO za základní stavební kámen pro úspěšné plnění svých závazků a spokojenost zákazníků.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.