Smysl pro chuť, smysl pro přesnost - METTLER TOLEDO

Smysl pro chuť, smysl pro přesnost

Zajištění návaznosti a přesnosti měření tvoří ve společnosti Metarom, francouzském výrobci potravinářských příchutí a barviv, nedílnou součást kvalitativního přístupu k výrobě. Nejvyšší úroveň odborné způsobilosti a kvality služeb v oblasti metrologických zkoušek byly jednoznačné důvody pro výběr společnosti METTLER TOLEDO coby spolupracujícího partnera.
Vážení v samotném srdci výrobního procesu
Francouzská výrobní továrna společnosti Metarom ve městě Boves je moderní a vysoce úspěšný závod, který se zabývá výrobou uceleného sortimentu potravinářských příchutí, barviv a karamelů v podobě prášku a glazur rozpustitelných ve vodě a v tuku. Závod se skládá z několika specializovaných výroben, z nichž každá se zaměřuje na jiný aspekt procesu, od barvení karamelů, prášků, potravinářských základů a směsí až po destilaci a balení. Všechny tyto různorodé jednotky a procesy však mají společný jeden zásadní úkon: vážení.

Recepturování nezpracovaných surovin
Před zahájením samotné výroby je ve výrobně základů sestavena receptura z nezpracovaných surovin. K tomuto procesu se používají váhové terminály METTLER TOLEDO IND690 připojené k váhám řady XS.

Vážení v zásobnících s dokonalou přesností
Společnost Metarom provozuje 14 skladovacích zásobníků s váhovými senzory, které poskytují vyšší přesnost a účinnější řízení zásob než pouhé sledování hladiny. Další možnosti vážení poskytují podlahové, 3tunové váhové systémy, které se používají ke kontrole hmotnosti rozměrných zařízení, jakými jsou například násypky a směšovače. Paletové vozíky s integrovanou váhou pak obsluze pomáhají vážit jednotlivé suroviny při jejich přemísťování.

Metrologické poradenství a služby
Výrobní závod ve městě Boves se certifikací dle normy ISO 9001:2000 a HACCP zavázal k dlouhodobému dodržování vysoké kvality výroby. Nedílnou součástí tohoto přístupu orientovaného na kvalitu je návaznost a přesnost měření. Vedoucí údržby a zařizování výroby, pan Gumez, proto svěřil veškeré servisní úkony společnosti METTLER TOLEDO. „Hledal jsem dodavatele se specializací na vážení, který by dokázal pracovat se zařízeními mnoha různých výrobců a který disponuje potřebnými zkušenostmi v oblasti metrologického testování kompaktních i běžných vah, terminálů a zásobníků s vestavěnými senzory,“ uvádí pan Gumez. Eric Manguet, servisní manažer společnosti METTLER TOLEDO pro severovýchod Francie, provedl rozbor váhového vybavení společnosti Metarom přímo na místě a sestavil celoroční harmonogram metrologického testování, který pokrývá potřeby společnosti Metarom v celé jejich rozmanitosti. „Jednou z činností, které bylo třeba vykonat, byla optimalizace procesu kalibrace senzorů umístěných pod zásobníky,“ zdůrazňuje Eric Manguet. Pomocí měřiče objemu schváleného Francouzským akreditačním úřadem COFRAC trvala odbornému technikovi společnosti METTLER TOLEDO kalibrace všech 14 zásobníků pouhé dva dny. Zásobníky přitom váží 150 kg až 10 tun.

Společný smysl pro přesnost
Spolupráce společností Metarom a METTLER TOLEDO pokračuje. V současné době probíhá zpracování několika dalších studií.
Náš společný smysl pro přesnost bude pokračovat po mnoho dalších let...

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.