Kinetika - METTLER TOLEDO
 
Menu
Webový seminář naživo

Kinetika

Webový seminář naživo

Reakční kinetika je studium rychlostí, kterými chemické reakce probíhají. Metoda zkoumá vlivy teploty, katalyzátorů a jiných faktorů na chemickou reakci a výsledkem jsou informace o reakčních mechanismech.
Správné pochopení kinetiky je velmi důležité, například v chemickém průmyslu pro vývoj procesu a zkoumání bezpečnosti stejně tak jako v průmyslu polymerů pro pochopení vytvrzovacích reakcí termosetů.

V tomto webovém semináři budeme probírat základní principy kinetiky a budeme prezentovat některé zajímavé aplikace.

Thu Apr 25 2019 06:00 +0000 [ English ]
Thu Apr 25 2019 13:00 +0000 [ English ]
Thu Apr 25 2019 15:00 +0000 [ English ]

Počátky reakční kinetiky se datují do 19. století (Wilhelmy 1850 a Arrhenius 1889) a od té doby se vyvinula do metody užitečné pro chemiky a fyziky.
Umožňuje popis reakce pomocí matematických výrazů. Stále důležitější je také možnost předvídání chování vzorku mimo praktický měřící rozsah.
Reakční kinetika poskytuje informace o stárnutí, oxidační stabilitě, životnosti a skladovatelnosti výrobku a optimalizaci procesu bez nutnosti časově náročných měření.
Model Free Kinetics je nový přístup, který nevyžaduje žádné předpoklady o reakčním modelu. Výsledkem je, že nemůžete vybrat nesprávný model a výsledky jsou mnohem spolehlivější.

Výhody Model Free Kinetics jsou:

  • vyhodnocení kinetiky může být provedeno bez nutnosti výběru reakčního modelu,
  • metoda může být aplikována na jednoduché i složité reakce,
  • možnost simulačních studií, např. předpověď reakční kinetiky za jiných podmínek.

V tomto webovém semináři přiblížíme základy reakční kinetiky a uvedeme některé zajímavé aplikační příklady.

 

Webová prezentace
Jakmile se zaregistrujete na seminář, získáte všechny informace o těchto moderních metodách.
Po prezentaci v angličtině budete mít možnost diskutovat podrobnosti přímo s aplikačními specialisty METTLER TOLEDO.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.