Chemical Reaction Kinetics | Reaction Kinetic Studies

Chemical Reaction Kinetics Studies

Fundamental Understanding of Reactions Rates and Factors Affecting Them

Chemical Reaction Kinetics
Kinetics in C-H Activations
ReactIR with iC Kinetics software

Publikace ke stažení

Publications Related to Chemical Reaction Kinetics Studies

White Papers

Grignard Reaction Scale-up
Exothermic chemical reactions pose inherent risks – especially during scale-up. Published studies from top chemical and pharmaceutical companies show...
In-situ sledování chemických reakcí
Jak zvládnout více práce s menším množstvím zdrojů: to je dlouhodobé téma pro každou chemickou vývojovou laboratoř, ve které musí výzkum rychle a s co...
Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
Kvalita mnoha experimentů, zejména v oblasti analýzy reakcí, do značné míry závisí na schopnosti stanovit přesný okamžik zahájení a dokončení reakce....
Chemická syntéza bez baněk s kulatým dnem
Learn how to improve your organic synthesis!This white paper discusses new methodologies for organic synthesis including how to: Cool and heat without...
o monitoringu reakcí v reálném čase: Tandemová hydroformylace/hydrogenace
In situ monitoring mid-FTIR procesu v reálném čase vede k lepšímu porozumění aktivity a odolnosti katalyzátoru. Vědci na tokijské univerzitě používají...
Bílá kniha: Procesní FTIR pro bezpečnou redukci tetrahydridoboritanem sodným
John O'Reilly z irské pobočky Roche popisuje udržitelný systém procesní analytické technologie (PAT) s využitím procesní FTIR pro bezpečný provoz zaří...

On-Demand Webinars

Reaction Progress Kinetic Analysis
Professor Donna Blackmond discusses how Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA) methodology simplifies kinetic studies of organic reactions.
Reaction Kinetics Progress Analysis Ryan Baxter
This webinar explores a graphical analysis approach to rationalize unusual kinetics in C-H activations. The Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA)...
Development of Continuous Processes
David Ford of Nalas investigated an Oxidative Nitration reaction with a fast and highly exothermic oxidation step using reaction calorimetry and Proce...
Impact of FTIR Studies on the Understanding of Asymmetric Rhodium Catalyzed Carbenoid Reactions
The use of Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy to understand the effect of catalyst, substrate, and carbenoid precursor on the rate and eff...
Polymerization Process Monitoring
This presentation discusses polymerization process monitoring and how the value of real-time in situ Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy co...
Accelerated Process Development
Process development focused on continuous processes can utilize many of the same tools used in traditional batch processes. Nalas Engineering develops...

Citations

ReactIR Citation List
Continuous measurements from infrared spectroscopy are widely used for obtaining reaction profiles, which are used to calculate reaction rates. This...

Podobné produkty

Products for Chemical Reaction Kinetics Studies

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.