Chemical Synthesis | Lab Instruments, Automation

Chemical Synthesis

Producing Quality, Economically-Viable Molecules

Spectrometers for Chemical Synthesis

Publikace ke stažení

Publications on Synthetic Organic Chemistry

White Papers

Nové techniky syntézy molekul
Pokroky v organické chemii umožňují výzkumným pracovníkům rozšiřovat výzkum a vývoj molekul a optimalizovat procesní podmínky. Nová bílá kniha předsta...
Chemická syntéza bez baněk s kulatým dnem
Learn how to improve your organic synthesis!This white paper discusses new methodologies for organic synthesis including how to: Cool and heat without...
Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
Kvalita mnoha experimentů, zejména v oblasti analýzy reakcí, do značné míry závisí na schopnosti stanovit přesný okamžik zahájení a dokončení reakce....
In-situ sledování chemických reakcí
Jak zvládnout více práce s menším množstvím zdrojů: to je dlouhodobé téma pro každou chemickou vývojovou laboratoř, ve které musí výzkum rychle a s co...
Bílá kniha: Procesní FTIR pro bezpečnou redukci tetrahydridoboritanem sodným
John O'Reilly z irské pobočky Roche popisuje udržitelný systém procesní analytické technologie (PAT) s využitím procesní FTIR pro bezpečný provoz zaří...
o monitoringu reakcí v reálném čase: Tandemová hydroformylace/hydrogenace
In situ monitoring mid-FTIR procesu v reálném čase vede k lepšímu porozumění aktivity a odolnosti katalyzátoru. Vědci na tokijské univerzitě používají...
Grignard Reaction Scale-up
Exothermic chemical reactions pose inherent risks – especially during scale-up. Published studies from top chemical and pharmaceutical companies show...
Rychlá analýza experimentů pro optimalizaci průběžných reakcí
Bílá kniha „Rychlá analýza experimentů pro optimalizaci průběžných chemických reakcí“ se zabývá problematikou optimalizace chemických reakcí.
3 Reaction Monitoring Case Studies
In this whitepaper, three case studies carried out at GlaxoSmithKline (GSK) demonstrate how probe-based and real-time FTIR instrumentation helped to c...
Moderní syntetická laboratoř
Tato bílá kniha je určena chemickým laboratořím a obsahuje postupy, jak rozšířit možnosti experimentů, automatizovat únavné úkony a shromažďovat kvali...
Profilování chemických reakcí: přehled
Bílá kniha „In-situ profilování reakcí: přehled literatury“ obsahuje 20 příkladů z akademických institucí, které používají in-situ FTIR spektroskopii...
Reaction Insight from Every Experiment
This paper presents five examples taken from recent journal articles in which HPLC alone was not sufficient to provide the insight scientists needed....

Webinars

Hydrogenation Under High Pressure
This presentation discusses the implementation of Fourier Transform Infrared (FTIR) reaction monitoring technology to provide knowledge and understand...
Vývoj chemických procesů ve společnosti Merck
Shane Grosser hovoří o nových nástrojích a metodách používaných v laboratoři společnosti Merck pro intenzifikaci vývoje procesů, jejichž cílem je uryc...
Reaction Kinetics Progress Analysis Ryan Baxter
This webinar explores a graphical analysis approach to rationalize unusual kinetics in C-H activations. The Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA)...
Hydrogenation Under High Pressure
This presentation discusses the implementation of Fourier Transform Infrared (FTIR) reaction monitoring technology to provide knowledge and understand...
DoE to Peptide Synthesis
Learn how Design of Experiments (DoE) is applied to chemical synthesis at Lonza Peptide.
New Radical Reactions Enabled by In Situ Reaction Monitoring
Presented by Professor Ryan Baxter of the University of California-Merced, this on-demand webinar discusses research that involved new radical reactio...
Process Development and Kinetic Understanding
Presented by Eric Moschetta, this on-demand webinar describes how AbbVie built a robust kinetic model to understand a late stage API process
Alkylation Reaction Development
Kevin Stone discusses how Merck Chemical Engineering Research & Development (CERD) leverages process fingerprinting tools in the development of an Alk...

Podobné produkty

Synthetic Organic Chemistry Tools

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.