WGT SET,1MG-50MG,8,ASTM,CL4,C - 纵览 - 梅特勒托利多

WGT SET,1MG-50MG,8,ASTM,CL4,C

塑料盒包装ASTM 4级砝码组,包含操作和清洁用附件和校准证书

物料号: 11124083

拨打电话询价
规格 - WGT SET,1MG-50MG,8,ASTM,CL4,C
材料
316不锈钢
目标值
3 mg – 50 mg
内容(设置)
ASTM等级
4
盒子
塑料盒(包括在内)
磁化率X
≤ 0.05
校准证书
密度p
7950 (± 140) kg/m3
设计
调节腔

附件

耗材

索取您的报价
WGT SET,1MG-50MG,8,ASTM,CL4,C